Nedávno jsem četla průzkum investičního chování Čechů, který ukázal, že jsou Češi ochotní investovat průměrně až 20 tis. korun ročně. Reálná skutečnost je nyní však trochu jiná. Češiinvestují stěží polovinu, zatímco jim peníze leží na spořicím účtu s minimálním (téměř nulovýmzhodnocením a vyplatí se jen díky nízké inflaci. Právě nyní je ta pravá doba to změnit.

Jak jsem se již zmínila, úrokové sazby se ocitají na historickém minimu a právě tato situace hraje do karet pravidelným investicím. Jak ale správně investovat s rozumným výdělkem a minimálním rizikem?

 

Dluhopisové fondy

Investice do dluhopisových fondů jsou v mnohém podobné investicím do akcií. Už samotný dluhopis je, stejně jako akcie, cenný papír obchodovatelný na burze. Při bližším pohledu však narazíme na jeden zásadní rozdíl. Na rozdíl od akcií, jejichž hodnota se neustále mění, dluhopisy jsou stálé. Je to způsobeno tím, že u každého dluhopisu (obligaci), vyčteme úrokovou sazbu (nominální hodnotu dluhopisu), kterou se zavázal vydavatel pravidelně odvádět.

 

Rizikovost

Z hlediska odborné terminologie se dluhopisové fondy ve své rizikovosti řadí hned za konzervativní fondy. Znamená to, že se jedná o poměrně bezpečné investice s relativně vysokým výnosem.

Již z povahy tohoto produktu investor zná předem u každého dluhopisu budoucí výnos (úrok). Zůstává zde tedy jediné hlavní riziko => schopnost vydavatele dluhopisu zastat své závazky vůči investorům. K tomu, abychom odhadli, jaká je pravděpodobnost, že tato situace nastane, zkoumáme historii každého fondu. Pokud byl daný fond v posledních x letech spolehlivý (svým závazkům vždy vyhověl), je vysoce pravděpodobné, že tomu tak bude i v budoucnu. Naopak u fondů, které měly v minulosti s vyplácením problémy, můžeme tyto problémy očekávat i do budoucna.

 

Výnos

Výnos dluhopisových fondů měříme formou úroku. Výše tohoto úroku závisí především na dvou věcech. První z nich je doporučený minimální horizont investice a druhý je rating portfolia daného fondu (rizikovost). Správným namícháním těchto proměnných můžeme získat výnos i kolem 5 %.

Závěr

Investování do dluhopisových fondů není pro koncového investora žádná španělská vesnice. Díky povaze tohoto produktu a výběru fondu s bohatou historií se v současné době nízkých úrokových sazeb dají vydělat slušné peníze s minimálním rizikem.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *