usti-nad-orlici-financni-poradce-4fin-01

1. 12. 2019 se otevřela pobočka finančně poradenské společnosti 4Fin v Ústí nad Orlicí na adrese 17. Listopadu 1020.

4Fin je na poradenském trhu mladá, progresivní společnost, která vznikla teprve 1. 10. 2019, ale poradci, nebo chceme-li konzultanti, kteří v ní pracují, jsou zkušení odborníci, kteří ve financích pracují již drahnou řádku let.

Pobočku 4Fin v Ústí nad Orlicí vede regionální ředitel p. Kamil Švec, který působí ve finančním poradenství od roku 1995. A co může zákazník na pobočce 4Fin v Ústí nad Orlicí od finančních konzultantů očekávat?

Vždy profesionální a citlivý přístup k požadavkům zákazníka, řešení všech finančních potřeb přímo na míru. Ve 4Fin v Ústí nad Orlicí jsou finanční konzultanti připraveni řešit vše, co se týká financí v životě člověka. Na prvním místě je komplexní služba.  Komplexní služba začíná analýzou přání klienta včetně zhodnocení aktuální situace. Při shodě na další spolupráci pomůžeme zákazníkovi s komunikací s institucemi, čímž šetříme jeho čas i peníze.

Na zákazníka pohlížíme jako na celek a poskytujeme servis nad celým majetkem, aby do sebe vše zapadalo a vznikaly tak finanční úspory. Klientské portfolio potom sledujeme v čase tak, abychom vždy poskytli zákazníkovi aktuální pohled na stav jeho majetku.

Naši konzultanti jsou připraveni řešit požadavky zákazníků v Ústí nad Orlicí a širokém okolí již nyní.

 

Dluhová past - jak předcházet problémům

Přichází období, které je často spojováno s krátkodobými půjčkami. Nejde však o účelové nabytí peněz, nýbrž o neúčelové, v tomto případě spojené s nákupem vánočních dárků

Někdy pár tisíc, mnohdy však i pár desítek tisíc, za které pořídíme dárky a vykouzlíme tak úsměv na tvářích svých dětí či příbuzných, vystřídají poté spíše starosti se splácením, chmury a často se díky těmto ,,malým“ půjčkám dostaneme do problémů, které mohou mít za následek i dlouhodobě neudržitelnou finanční situaci a vstup do dluhové pasti.

Do dluhové pasti se samozřejmě člověk nemusí dostat jen v období vánočních svátků. Nepříjemná situace může nastat i v průběhu celého roku, protože nečekané výdaje jsou neplánované a vždy přicházejí nárazově.

 

Co je to dluhová past?

 • dlužník není schopen splácet své dluhy,
 • neustále mu narůstají penále u starých dluhů,
 • bere si nové půjčky za často horších a horších podmínek, aby splatil dluhy staré,
 • vznikají dluhy za služby (telefon, domácnost…), protože na jejich placení nezbývají peníze.

 

Jak těmto problémům předcházet?

 • V první řadě, si určitě pročítat detailně smlouvu, kterou uzavíráme, její parametry a následně si propočítat splátky tak, aby to neomezilo výrazně moje měsíční cash-flow (rozdíl mezi měsíčními příjmy a výdaji).
 • Pokud nastane situace, že zjistíme problém a nebudeme stíhat splácet včas, okamžitě kontaktovat úvěrovou společnost, které dlužíme a vysvětlit jí situaci, ve které se nacházíme a požádat o změnu splátek či odklad splátek na dobu nezbytně nutnou. Je důležité, aby společnost věděla, že máme ochotu a z vlastní vůle chceme problém vyřešit. Samozřejmě vám půjčku neodpustí, ale minimálně k vám budou přistupovat jako k bezproblémovému věřiteli a budou se chtít dohodnout. V opačném případě by věřitel mohl, a často se to stává, dojít díky nesplacení půjčky až k exekučnímu příkazu.
 • Pokud to však jde, doporučoval bych vám tomuto předcházet a to díky vytváření krátkodobých rezerv z vašeho příjmu. Budete tak mít vaši měsíční cash-flow pod kontrolou. Plánování rezerv je sice složitější cesta, když jste navíc ovlivňováni potřebou udělat někomu radost tím, že mu něco koupíte a nemáte na to. Poté se však dostanete do finančních problémů sami a bojíte se to přiznat, protože to není nic příjemného

 

Na závěr je potřeba říci, že stará dobrá fráze ,,dělat mrtvého brouka“ se opravdu v těchto situacích vůbec nevyplácí. Problém začne přerůstat naše možnosti a pak už je jen jedna cesta, jak z toho ven. A tu nikdo z nás nechce. 

Finanční poradce podvodník

Finanční poradce = podvodník a člověk, který chce klienta pouze zmást a shrábnout provizi.

Opravdu?

Povolání finančního poradce nemá v našem státě bohužel příliš dobrou pověst. Věnuji se této profesi přibližně tři roky a s názorem, že finanční poradci jsou podvodníci, příživníci na lidech apod., jsem se setkal již nesčetněkrát. Nebo alespoň, v tom lepším případě, že je to naprosto zbytečná služba, protože rozhodnout si o svých financích přece dokáže každý sám.

Nedávno se mi podařilo odvést u klientů práci, jejíž výsledek mi udělal opravdu radost. Proto si dovolím se o něj podělit takto veřejně. Snad to na naši práci vrhne alespoň trochu lepší světlo.

Klientem byla mladá rodina, manželé a dvě malé děti, žijící na vesnici v pronajatém bytě. Výsledek jejich dosavadních finančních rozhodnutí není bohužel nijak skvělý – vlastní starší auto, běžné vybavení pronajatého bytu, ale hlavně splácí bezmála 700.000 Kč na spotřebitelských úvěrech poskytnutých různými finančními institucemi!!!

Příjem rodiny činí necelých 34.000 Kč měsíčně, náklady na bydlení cca 9.000 Kč a měsíční splátky všech úvěrů činí bezmála 15.500 Kč! Na živobytí tak rodině zůstává necelých deset tisíc korun měsíčně (škola, školka, jídlo, oblečení, doprava do zaměstnání, koníčky, atd.).

Rodina žije od výplaty k výplatě, ve stresu, aby nedošlo u nikoho k nějakým zdravotním komplikacím a nenastal díky tomu výpadek v příjmech. Aby se nepokazilo auto, pračka, apod., protože z čeho by se platila oprava. O nákupu nového zařízení ani nemluvě. Manželé by si chtěli pořídit vlastní bydlení, malý domek, nic luxusního, ale v současné chvíli o tom hovoří jako o naprosto utopickém přání.

V této situaci jsme se potkali. Klienti byli dle mého názoru jen velmi malý krůček od pádu do dluhové pasti a velmi pravděpodobně i osobního bankrotu.

Neumím zázraky. Rozhodně „nelusknu prsty“ a situace se ze dne na den nevyřeší. Práce s klientem zabrala více schůzek a trvala několik týdnů. Nejprve jsme rozebrali stávající situaci, navrhl jsem možná řešení, která jsme s klienty prodiskutovali a vybrali řešení pro rodinu nejvhodnější.

Následovala jednání ve finančních institucích a nakonec jsem pro klienty vše i administrativně dotáhl do finální podoby.

Výsledkem je, že vhodnou konsolidací půjček klientů jsme snížili měsíční splátky z původní výše 15.500 Kč na 8.600 Kč měsíčně. Tedy 6.900 Kč měsíčně ušetřeno!

Toto je samozřejmě pouze první krok. Klienti se naštěstí nespokojili pouze s měsíční úsporou, ale nechali si poradit, jak s uspořenými penězi naložit. Uzavřeli jsme kompletní životní pojištění celé rodiny za cca 1.500 Kč měsíčně a klienti si začali odkládat 2.000 Kč měsíčně do tří různých spořících/investičních produktů.

Finanční výdaje rodiny původně činily 15.500 Kč měsíčně a vše vynaložili pouze na splátky úvěrů.

Po realizaci změn činí finanční výdaje rodiny 12.100 Kč, z toho na splátky pouze 8.600 Kč. Podařilo se nám zajistit příjem rodiny vůči zdravotním rizikům a současně si tvoří již vlastní finanční rezervy. A přesto všechno jim ještě do měsíčního rozpočtu zůstává navíc cca 3.400 Kč.

Pokud se klienti budou držet takto nastoupené cesty, po osmi letech budou mít splaceny všechny spotřebitelské úvěry, naspořen základ min. 300.000 Kč a můžeme jít klidně řešit úvěr na pořízení vlastního bydlení.

Cíl, který klientům připadal na naší první schůzce jako naprosto nereálný, jako sen, který se jim nikdy nemůže splnit, nyní nabyl reálných obrysů a za konkrétní časový okamžik bude v jejich možnostech si jej splnit.

A nyní ať mi někdo do očí řekne, že má práce finančního poradce pro tuto rodinu neměla absolutně žádný význam. Já si myslím, že měla.

Trápí i vás vysoké splátky úvěrů, máte přání a touhy, jejichž splnění vám připadá nereálné, neorientujete se ve složitém světě finančních produktů?

Je mou prací vám s tímto pomoci, ukázat cestu, po které se můžete vydat a svých vysněných cílů dosáhnout. Toto je služba, kterou pro své klienty dělám a jsem na to pyšný! Ať si říká kdo chce, co chce.

Jak jsem uvedl výše, neumím zázraky, nevyřeším finance mým klientům mávnutím kouzelné hůlky. Ale mám zkušenosti, nástroje a možnosti, jak lidem reálně pomoci a být jejich průvodcem ve světě financí.

nová pravidla pro osobní bankrot

Osobní bankrot je jediný legální způsob daný zákonem,  jak má dlužník možnost výrazně snížit vlastní dluhy, které není schopen splatit. S oddlužením pomohou akreditované občanské poradny nebo právnické osoby, které jsou oprávněny Ministerstvem spravedlnosti tuto činnost vykonávat. Osobní bankrot nebo také oddlužení může realizovat fyzická  osoba nepodnikající, právnická osoba nepodnikatel ale i senior.

 

Současné podmínky vyhlášení osobního bankrotu:

 1. Zaplatit minimum 30% svých závazků
 2. Být v úpadku nebo tento úpadek musí hrozit
 3. Nebýt trestaný v posledních 5 letech za majetkový trestný čin nebo čin hospodářské povahy
 4. Mít minimálně dva závazky po splatnosti více jak 30 dní

 

Přelomová novela insolvenčního zákona začne platit 1. června.  Očekává se, že díky schváleným změnám ukončí více než desetiletá éra, kdy se Česko stalo počtem exekucí proslulým po celé Evropě. Jestliže nyní soudy povolovaly řádově kolem 20 tisíc oddlužení ročně, nově by mohlo toto číslo výrazně narůst.

 

Nově vzniklé dvě varianty oddlužení:

 1. Splacení věřitelům min. 30% svých dluhů do 5 let, a následné posouzení soudcem
 2. Splacení věřitelům min. 60% svých dluhů za 3 roky (tato varianta platí pro seniory)

 

Díky tomu, že soud po 5 letech splácení přezkoumá snahu dlužníka o dodržení svých závazků, mohou na oddlužení dosáhnou i ti, kteří nejsou schopni zaplatit ani 30 procent dluhu.

 

Zjednodušeně řečeno stačí měsíční splácení částky okolo dvou tisíc korun:

 • Odměna insolvenčního správce dělá circa 1100 Kč měsíčně
 • zhruba stejnou částku bude podle zákona nutné vynaložit na umoření závazků.

 

Nově se také nebude muset vytvářet seznam věřitelů a jejich pohledávek. Je to především kvůli tomu, že lidé často nevěděli, kolik a komu dluží.

Cílem dané novely je, aby se předlužení občané vrátili do běžného ekonomického života. Neměli by pracovat na černo a měli by mít oficiální výdělek

Problematika oddlužení je velmi rozsáhlá. Proto je nutné v daném případě návrh na povolení oddlužení sepsat a za dlužníka podat pomocí advokáta, notáře, soudního exekutora nebo insolvenčního správce.

Pokud dlužník zatím své závazky řádně splácí, ale již mu nezůstávají finance na běžný život, je vhodné zjistit u finančních poradců, jestli je možné jeho závazky refinancovat do výhodnější půjčky s nižším úrokem. Tím velmi často dojde ke snížení splátky a osobní bankrot není nutný.

Proč je dobré najít pravého finančního poradce?

Sousloví finanční poradce se dnes používá jako na běžícím páse. Uvidíte jej v bance, v pojišťovně, stavební spořitelně a dalších institucích. Obecně se dá chápat jako označení člověka, který Vám pomůže s financemi. Ovšem Finanční poradce jako profese je daleko více než jen zastupování konkrétní společnosti se snahou uzavřít co nejvíce produktů.

Dnes má hodně lidí na toto sousloví „alergii“ a okamžitě si myslí, že tento člověk jde po jejich penězích a jeho jediným cílem je získat provizi za sjednaný obchod. A bohužel je to u některých jedinců pravda. Ti ovšem tomuto oboru dělají ostudu a ztěžují práci všem těm, kteří tuto práci opravdu vnímají jako poradenství.

Často je jednoduché „špatného“ poradce od „dobrého“ rozeznat. Poznáte to již jakmile Vám nabídne řešení Vaší situace. Dobrý poradce svou práci myslí vážně a nehledí jen na svůj profit, zajímá se o Váš názor, naslouchá potřebám a často Vám ukáže více možností. Vyhýbá se nátlaku, aby obchod uzavřel takříkajíc za každou cenu.

Dalším druhem povolání, jež si říkají finanční poradci, jsou lidé zastupující jednu instituci, nejčastěji pojišťovnu. Jedná se o lidi, jejichž náplní práce je opět jen uzavírání smluv. Často dostanou seznam klientů se staršími smlouvami a hlavní náplní je nahrazení starší smlouvy novou. Často může jít o výhodu pro klienta, dostane aktuální podmínky (často lepší než ty stávající) a mnohdy i lepší cenu. Ovšem toto není poradenství. Toto neřeší finanční situaci klientů.

To stejné se týká i bank. Jen zde často lidé chodí sami, jelikož v médiích jsou masírováni nabídkami na výhodné hypoteční či spotřebitelské úvěry, bankovní účty bez poplatků, spoření s „nejlepším“ výnosem apod. Jenže je důležité si uvědomit, že prací člověka za přepážkou je především splnit plán produkce a tedy snažit se Vám prodat tyto výhodné služby právě u společnosti, ve které pracují. To neznamená, že by ti lidé byli zlí, špatní nebo Vám nechtěli poradit. Jen dělají svoji práci. Proč by vám paní za přepážkou v bance říkala, že za rohem v jiné bance Vám dají úvěr s ještě výhodnějším úrokem? Co by z toho měla?

Jak už jsem zmínil výše, nechci „špatné“ finanční poradce, pojišťováky ani pracovníky bank poškodit a říkat, že dělají něco špatného. Nechtějí Vás podvést. Nechtějí, abyste se měli špatně. Jen dělají svoji práci – uzavírání produktů  společnosti, u které jsou zaměstnáni.

Správný Finanční poradce, který dělá svou práci jako skutečný profesionál, není mašina na uzavírání smluv, nepracuje pro jednu instituci a nemá omezený výběr nástrojů. To jsou největší benefity, které Vám může nabídnout.

Přístup k práci není o samotné produkci, ale o tom, že se zabývá každým klientem individuálně, analyzuje celou jeho situaci a naslouchá jeho potřebám. To ve výsledku přetaví v plán, jak těchto cílů dosáhnout. Ať už jde o mladého klienta, který řeší, kde bude bydlet, jak finančně zajistí rodinu apod. nebo jako každý z nás, kde vezme na nové auto,  z čeho zaplatí dovolenou a splní si další sny nebo přání. Dosaďte si zde cokoliv.

Skutečný finanční poradce prožívá s Vámi Váš život a pravidelně se ptá: Kliente, co je u tebe nového? Kliente, změnilo se u tebe něco? Pravidelně hlídá, aby jeho klienti měli vždy aktuální a klientsky nejvýhodnější řešení situace. Zvyšuje jejich finanční gramotnost. To znamená, že klient chápe souvislosti a rozumí tomu, jak s penězi nakládá.

Je to dlouhá cesta a neznamená to, že Finanční poradce je kouzelník, který splní jako mávnutím hůlky vše, co chcete. Je to člověk, který má přehled o tom, co se ve světě financí děje. Šetří váš čas. Dokáže vyjednat individuální výhodné podmínky. A co je nejdůležitější, dělá vše pro to, abyste byli bohatší. To vše zcela zdarma. Vás jako klienta to nestojí vůbec nic. Alespoň prozatím. V některých zemích světa je totiž tato služba zpoplatněna.

Pokud chcete objevit možnosti, jaké vám využívání finančního poradce přináší, můžete si sjednat zcela nezávaznou schůzku.

 

banner schuzka

financni gramotnost

Marián Kolařík SSOŠ HraniceHeslem společnosti FINCENTRUM a.s. je „pomáháme lidem bohatnout“. Této základní myšlenky se při výkonu mého povolání finančního poradce držím každý den. Postarat se dobře o klienta je prioritou mé práce.

Při schůzkách s klienty celkem často narážím na skutečnost, že finanční gramotnost obyvatel České republiky je mnohdy na velmi nízké úrovni, a to napříč všemi sociálními vrstvami. Mnohdy se i u dobře vydělávajícího bonitního klienta, u kterého by člověk očekával velmi dobré povědomí o finančních produktech, ukáže, že mu chybí znalosti o základních pojmech z oblasti pojištění, úvěrů i spoření či investic.

Společně s mými kolegy z Fincentra jsme si jako odborníci v oboru dali za cíl pokusit se tento stav změnit a jako součást své profese pracovat s klienty i na obecném zlepšení jejich finanční gramotnosti.

 

Partnerství se SOŠ Hranice

Já osobně jsem začal přednášet o finanční gramotnosti na Střední odborné škole v Hranicích. S ředitelem školy, panem Flajšarem, který velmi dobře vnímá myšlenku zvyšování finanční gramotnosti studentů, jsme se domluvili na sérii přednášek, na kterých studenty seznámím se základními pojmy ze světa financí.

První přednášku na téma „Finanční poradenství v praxi“ jsme společně uspořádali v březnu 2018. Studentům jsem vysvětlil, jak má vypadat kvalitní poradenská práce, a naopak jak rozpoznat podvodníka, který se na nich pokusí pouze přiživit – myslím, že s tímto jednáním se setkal snad každý z nás. I mnozí studenti přiznali, že oni sami nebo jejich rodiče již někdy někomu na podvodné jednání naletěli a uzavřeli nevýhodné smlouvy, kterými se připravili o peníze. Informace o indiciích, které vedou k odhalení takového jednání velmi rádi uvítali.

Vzhledem k úspěchu první přednášky a následné diskuse se studenty jsme se domluvili na pokračování těchto setkání. Témat se nabízí celá řada a já i studenti (doufám) se těšíme, jak je společně všechna probereme.

podporujeme banner

Finanční plán pomáhá dosáhnout dlouhodobých cílů, ochránit zdroje financí a majetek a vyhnout se dluhové pasti.
Sestavit finanční plán není nijak složité. Musíte si jen určit cíle a přání, kterých chcete dosáhnout a přiřadit k nim peníze, pomocí nichž jich dosáhnete.
Tento plán vám pomůže vybrat si vhodný finanční produkt (spořící účet, stavební spoření, investici) a správně ho nastavit.
Také vás motivuje a učí disciplíně. Když máte spoření určené na studium dětí, nebudete mít pokušení je použít na něco jiného.

Jak sestavit finanční plán

K sestavení dobrého finančního plánu je nezbytné udělat analýzu příjmů a výdajů. To vám poskytne mnoho informací o vašich penězích. Kolik a za co peníze vydáváte, jestli neplatíte za něco, co nevyužíváte nebo jestli nemůžete využít levnější produkt. Určitě je dobré se nad svými penězi zamyslet a udělat si ve financích pořádek.
Nyní si stačí vytyčit cíle a přání, kterých chcete dosáhnout. Velmi často to bývá bydlení, studium dětí, důchod, auto nebo dovolená.
Poté si určíte, kdy těchto cílů a přání chcete dosáhnout a přiřadíte k nim volné finanční prostředky. Můžou to být jednorázové nebo pravidelné platby podle potřeb a možností.
Velmi důležité u finančního plánu je mít zajištěná rizika. Jestliže přijdete o zdroj financí, nepodaří se vám dosáhnout vašich cílů a přání. Proto musíte mít chráněné své příjmy a majetek.

 

Příklad fin. plánu – rodina Moudrých

Máme rodinu, kde oba manželé jsou zaměstnanci a mají pravidelný měsíční příjem. Mají dvě děti, jedno chodí do školky a druhé na základní školu. Mají hypoteční úvěr 2 000 000 Kč na byt, ve kterém v současnosti bydlí a vlastní 4 roky starý automobil a pozemek v hodnotě 800 000 Kč.

Analýza příjmů

Analýza příjmů

 

Analýza majetku a závazků

Analýza majetku a závazků

 

Po odečtení všech výdajů za hypotéku, pojistné produkty, domácnost a výdajů spojených s dětmi jim v rodinném rozpočtu zbývá přibližně 10 000 Kč měsíčně. V budoucnu počítají s pořízením nového automobilu, chtějí jakmile budou děti větší vybavit jim nové pokoje a chtějí mít našetřeno pro studium dětí na vysokou školu.

Analýza výdajů

Analýza výdajů

Analýza výdajů

Analýza výdajů

Měsíční bilance

Měsíční bilance

Výběr finančního produktu

Když jste si sestavili finanční plán, zbývá vám už jen vybrat finanční produkty k jeho úspěšnému naplnění. Víte, k čemu produkt potřebujete a co má splňovat, proto je mnohem jednodušší si správně vybrat.
Finanční rezervu zajistíte spořícím účtem, pojištění pojistkami, úvěr na bydlení hypotékou, důchod penzijním spořením a dlouhodobé spoření pomocí investování v podílových fondech.
Nakonec přichází rozhodnutí, od jaké finanční instituce si daný produkt vybrat. Při výběru by neměla rozhodovat pouze cena, ale také kvalita daného produktu a finanční instituce.

 

Příklad výběru finančních produktů

Na základě informací kdy, kolik a za jak dlouho budou potřeba finanční prostředky se vyberou vhodné spořící produkty.

Pro pořízení automobilu za 10 let se rozhodnou pravidelné investovat do podílových fondů 3 000 Kč měsíčně s očekávaným výnosem 390 000 Kč.

Na vybavení nových pokojů si každý z manželů založí stavební spoření s měsíční platbou 1 700 Kč měsíčně po dobu 6 let s cílovou částkou 150 000 Kč.

A na studium obou dětí budou pravidelně investovat do podílových fondů po dobu 15 let s částkou 1 500 Kč měsíčně s očekávaným výnosem 420 000 Kč.

Zůstanou jim 2 000 Kč měsíčně, které si budou odkládat na spořící účet a tím si budou vytvářet finanční rezervu.

Závěr

 • Určete si pomocí cílů a přání na co, kdy a kolik budete finančních prostředků potřebovat .
 • Podívejte se na své pravidelné příjmy a výdaje.
 • Volné peníze použijte na plnění cílů a přání.
 • Vyberte vhodný produkt.
 • Nezapomeňte na zajištění rizik.
 • Dodržujte plán.

Se sestavením finančního plánu a výběrem finančních produktů vám rád pomůže náš tým profesionálních finančních poradců. Jsme nezávislí a spolupracujeme s většinou finančních institucí v České republice. Rádi vám pomůžeme. Neváhejte nás kontaktovat.

banner-financni-plan

Letošní ročník ocenění Fincentrum Banka roku 2017 zná své vítěze. Bankou roku se pro tento rok stala, stejně jako loni, Komerční banka. Ani druhá hlavní cena – Pojišťovna roku 2017 nezměnila majitele. Loňské vítězství se podařilo obhájit společnosti Allianz pojišťovna a.s..

I když se vítězové obou hlavních kategorií nezměnili, samotné udílení Banka roku 2017 prošlo výraznými změnami. Nejviditelnější změna se týkala hodnocených kategorií. Právě zde došlo k radikálnímu omezení počtu hodnocených kategorií. Letos poprvé nebyly hodnoceny stavební spořitelny, penzijní společnosti a z produktových kategorií zůstala jediná – Hypotéka roku.

Zákaznická zkušenost – praxe

Další novinkou letošního ročníku je navázané partnerství se společností KPMG. Tato celosvětově působící síť poradenských společností poskytuje služby v oblasti auditu, daní a poradenství. Díky tomuto partnerství byly do materiálů pro porotce zařazeny také informace o hodnocení zákaznické zkušenosti s jednotlivými bankami a pojišťovnami.

Petr Stuchlík, předseda organizačního výboru ocenění k navázání partnerství se společností KPMG uvedl: „Při postupném vyrovnávání technických parametrů jednotlivých produktů a služeb považujeme právě zákaznickou zkušenost za jeden z klíčových parametrů, podle kterých klienti jednotlivé banky a pojišťovny na českém trhu v praktickém životě hodnotí.“

Hlavní kategorie

Jak jsem již napsal na začátku, v hlavních kategoriích se toho na prvních příčkách v letošním roce moc nezměnilo. Titul Banka roku 2017 a Pojišťovna roku 2017 se podařilo obhájit loňským vítězům – Komerční bance a Allianz pojišťovně. Jediná změna na prvních příčkách byla mezi bankami, kde se na třetí pozici probojovala Raiffeisenbank a.s..

Banka roku 2017

 1. Komerční banka, a.s.
 2. Česká spořitelna, a.s.
 3. Raiffeisenbank a.s.


Pojišťovna roku 2017

 1. Allianz pojišťovna, a.s.
 2. Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
 3. Česká pojišťovna a.s.

Důvěra na prvním místě

Důvěra je základním pilířem pro úspěch na trhu financí.  Z toho důvodu se i při letošním udílení Banka roku 2017 hodnotila i kategorie s názvem Nejdůvěryhodnější banka roku 2017. Vítěze této kategorie si zvolili klienti a to prostřednictvím průzkumu veřejného mínění, který vypracovala společnost STEM/MARK. Titul Nejdůvěryhodnější banka roku 2017, stejně jako v loňském roce, obdržela Česká spořitelna, a.s..

Nejdůvěryhodnější banka roku 2017

 1. Česká spořitelna, a.s.
 2. Komerční banka, a.s.
 3. Československá obchodní banka, a.s.

Banka roku 2017 pro milionáře

Lidé, kteří disponují majetkem v jednotkách či desítkách milionů korun, od banky vyžadují odlišné služby. Z pravidla neřeší, zda mají vedení účtu zdarma, ale více je zajímá individuální přístup a portfolio nabízených investic. Z toho důvodu se i letos vyhlásila kategorie Privátní banka roku 2017. Ani v této kategorii nedošlo na medailových pozicích oproti loňsku ke změnám.

Privátní banka roku 2017

 1. J&T Banka, a.s.
 2. Československá obchodní banka, a. s.
 3. Komerční banka, a.s.

Banka roku 2017 pro handicapované

Stejně jako v uplynulých letech se i letos myslelo na potřeby handicapovaných spoluobčanů. Pod záštitou Konta Bariéry sami handicapovaní pomocí mystery shoppingu určili konečné pořadí tuzemských bank. Hodnotilo se nejen bezbariérové řešení pro vozíčkáře, ale také to, jak banka přistupuje ke hluchoněmým či nevidomým klientům.

V této kategorii se pořadí oproti loňskému roku zamíchalo a ze třetí příčky se podařilo zvítězit Českoslovesnké obchodní bance.

Banka bez bariér

 1. Československá obchodní banka, a.s.
 2. Česká spořitelna, a.s.
 3. Air Bank a.s.

Hypotéka roku

Jak jsem již napsal na začátku, produktové kategorie byly zredukovány a v letošním ročníku udílení Banka roku 2017 se vyhlašovala pouze jedna produktová kategorie a tou je Hypotéka roku 2017.

Právě hypotéky jsou v letošním roce stále velmi diskutovaným tématem. Jednak za to může loňská regulace na poli spotřebitelských úvěrů ze strany ČNB a také neutuchající zájem o hypotéky ze strany klientů. I přes tyto výrazné změny v legislativě a rekordním objemům poskytovaných hypoték v letošním roce nedošlo na medailových pozicích k žádným změnám.

Hypotéka roku 2017

 1. Hypoteční banka, a.s. – Hypotéka s hypoteční zónou
 2. Česká spořitelna, a.s. – Hypotéka online
 3. Airbank a.s. – Nová hypotéka s chytrou rezervou

 

Souhlasíte s výsledky ocenění Banka roku 2017?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

Je to už více než 20 let co jsem vstoupil do světa financí. Jeden z hlavních důvodů byl pomáhat lidem lépe se v tomto světě orientovat.

Nejprve jsem se stal zástupcem stavební spořitelny. Přestože jsme nenabízeli pouze stavební spoření, má očekávání nebyla zcela naplněna. Hlavním důvodem byla závislost na jedné instituci a samozřejmě preferování jednoho produktu. Nemohl jsem tedy pomáhat klientům orientovat se ve financích, když jsem sám k tomu nebyl veden. Read more

Fincentrum 100 nejlepších českých

Rok se s rokem sešel a opět jsme se dočkali dalšího ročníku ocenění českých firem, Českých 100 nejlepších, tentokrát s číslovkou 2016. Toto prestižní ocenění každoročně uděluje kulturně-vzdělávací společnost Comenius, která hodnotí české firmy a podnikatele napříč všemi oborypodnikání. Toto hodnocení pak vrcholí galavečerem na Pražském hradě. Právě zde, ve Španělském sále, zástupci jednotlivých společností každoročně přebírají ocenění pro své společnosti. Mezi zástupci jednotlivých společností nechyběl ani Petr Stuchlík, předseda představenstva a generální ředitel Fincentrum a.s..

Read more