Článek napsal Petr Němec

Co je inflace a proč se nemusí vyplatit ji chtít za každou cenu porazit?

Inflace je v poslední době hodně skloňovaný pojem. Vyjadřuje nám procentuální pokles hodnoty peněz, které držíme. V praxi to jednoduše vidíme na zvyšujících se cenách. V peněžence máte stále 10 Kč, ale dnes si za těch 10 Kč koupíte více rohlíků než za rok atd.   Dlouhodobý inflační cíl ČNB je nastaven na úrovni 2 %. Tento cíl má nastaven i […]

Rozlučte se se spořicím účtem, přivítejte Repofond

V dnešní době spousta z nás řeší, kam s volnými financemi a jaký nástroj je ten správný. Ve finále ale stejně většina lidí ponechá své finance na běžném či spořicím účtu. Proč? Možná z důvodu neznalosti, možná z důvodu strachu a pocitu jakési jistoty, či z důvodu lenosti zajímat se o jiné možnosti. Je to ale to správné řešení? Jak […]

Co je čistý výnos?

Pod pojmem čistý výnos si představte konečný výnos vaší investice očištěný o veškeré poplatky a daně. Daň z kapitálových výnosů v ČR je u fyzických osob 15 % a u právnických osob 19 %. Jak to využít v praxi? Při tvorbě investičního plánu a modelování investičního portfolia počítejte čistý výnos, tzn. konečný výnos očistěte o veškeré poplatky a daně, abyste […]

Co je dividenda?

Dividenda je podíl na zisku za minulé hospodářské období u akciových firem. Dividendové akcie jsou investory hojně využívané a hlavně vyhledávané. Existuje i dělení dividendových firem na dividendové krále a dividendové aristokraty. Dividendoví králové jsou společnosti, které vyplácejí dividendu 50 let a to stejnou či vyšší a u aristokratů platí stejná logika, avšak v této skupině […]

Co je NASDAQ composite index?

Jedná se o akciový index společností z celého světa kotovaných na burze NASDAQ (více než 3 000 společností). Burza NASDAQ sídlí v New Yorku. Jak ho můžeme využít v praxi? Index NASDAQ composite můžete využít jako benchmark pro technologické akcie, jelikož většina akcií obsažených v tomto indexu je z technologického sektoru. Užším indexem je NASDAQ 100.   TIP: Když investujete do […]

Co je kreditní riziko

Kreditní riziko je jedno ze základních a důležitých rizik při investování do cenných papírů. Nejčastěji se skloňuje při investici do korporátních dluhopisů. Kreditním rizikem je myšleno riziko úpadku emitenta cenného papíru, kdy emitent nebude schopen dostát svým závazkům (splatit jistinu + úroky). Jak ho využít v praxi? Při investování do cenných papírů a hlavně do dluhopisů […]

Co je likvidita?

Likvidita říká, jak rychle jsme schopni investici přeměnit na vlastní kapitál – finance k další spotřebě. Jinak řečeno, jak rychle získáme finance z investice zpět. Jak to využít v praxi? Znát likviditu je zásadní v ohledu na vaše plány, proto se o ni vždy zajímejte. U většiny OPF je likvidita do 14 dnů, avšak například u nemovitostních fondů je […]

Co je volatilita?

Jednoduše řečeno se pojmem volatilita označuje kolísavost daného investičního nástroje. Obecně lze říci, že volatilita je u pravidelné investice přítelem investora. Jak ji využít v praxi? Při pravidelné investici bych využíval investiční nástroje s vyšší volatilitou, ale vše záleží na vašem investičním horizontu, investiční strategii, investičním cíli atd. Toto rozhodnutí vždy doporučuji zvážit s ohledem na další faktory […]

Co je kupón?

Kupón je výnos, který vyplácí emitent dluhopisu investorovi. Fyzickým osobám s daňovým domicilem v ČR chodí kupón z dluhopisu s českým ISINEM v čistém, tedy po odečtení srážkové daně 15 %. To znamená, že investor už nemusí výnos danit a může ho využít na další investice či spotřebu. Právnickým osobám chodí kupón vždy v hrubém a právnická osoba má následně při […]