Článek napsal Petr Němec

Co je DCA (dollar cost averaging)?

DCA je nejhojněji využívána metoda při pravidelném investování. Oproti metodě DCA ještě existuje metoda Value Cost Averaging, tato metoda je významně časově náročnější a o ní si povíme více někdy příště. Zajímá Vás význam pravidelné investice, tak si přečtěte tento článek. Jak to využít v praxi? V praxi tato metoda není vůbec složitá. Investor má nastavený trvalý příkaz na pevně […]

Co je AÚV?

AÚV je zkratkou pro alikvótní úrokový výnos. S tímto pojmem se nejčastěji v praxi setkáme při investici do korporátních dluhopisů obchodovaných mimoburzovně. AÚV je částka, o kterou se navyšuje kupní cena. Při emisi dluhopisu je vždy tzv. „upisovací období“ a pokud kupujete dluhopis před dnem emise, tak se Vás AÚV týkat nebude a vždy dluhopis nakoupíte za nominální hodnotu, avšak pokud ho kupujete po datu […]

Pravidelné investování

Pravidelné investování může investor provádět pomocí modelu DCA (Dollar Cost Averaging) nebo VA (Value Averaging). Dnes se budeme věnovat modelu DCA. Zásadní u pravidelného investování je právě pravidelnost a konzistentnost. Tento model probíhá investováním investora každý měsíc. Investor zasílá předem pevně stanovenou částku bez ohledu na cenu podkladového aktiva (akcie, podílový list, atd…). Díky pravidelnému nákupu se nemusí […]

Rychlý investiční TIP

Pokud se považujete za konzervativního investora, který nechce nést vysoké riziko kolísavosti investice či ztráty kapitálu, tak se nyní na trzích začínají objevovat zajímavé investiční příležitosti v oblasti státních dluhopisů. Tento jev vzniká aktuální situací, kdy centrální banky (FED, ECB, …) zvedají úrokové sazby a tím pádem se zvyšuje aktuální kupón na nově emitovaných dluhopisech. V momentě, kdy se růst úrokových sazeb pozastaví a začne následné […]

Co je komodita?

Jako komoditu ve světě investic považujeme ropu, energie, zemědělské produkty, drahé kovy, atd…   Jak to využít v praxi? Na burze se obchoduje s fyzickými komoditami s fyzickým dodáním v určitém termínu (Futures kontrakty) nebo formou derivátů, ETF či podílových fondů. V ČR je nejrozšířenějším investováním do komodit formou nákupu fyzických slitků ve formě zlata, stříbra, platiny a paladia. Při investování do těchto slitků je důležité […]

Co je investiční horizont?

Investiční horizont je nejdůležitější při stavbě portfolia. Při tvorbě portfolia bychom měli na investiční horizont brát zřetel. Horizont nám říká, za jak dlouho budeme peníze potřebovat a kdy je budeme chtít využít, proto bychom měli mít dostatečnou rezervu a zajištění životního standardu na kvalitní úrovni, aby se co nejvíce snížila pravděpodobnost, že na kapitál sáhneme předčasně.   Jak to využít v praxi? U […]

Co jsou High Yield dluhopisy?

Jedná se o dluhopisy s vyšším výnosem, většinou se jedná hlavně o korporátní dluhopisy. Tato kombinace významně zvyšuje rizikovost těchto dluhopisů, proto se i tato skupina dluhopisů správně označuje jako dluhopisy spekulativního pásma, jelikož se opravdu jedná o rizikovou investici. Jak to využít v praxi? Tato složka portfolia by měla zastávat pár procent v portfoliu, abyste mohli případnou ztrátu z této pozice vykompenzovat výnosem jiného instrumentu.   […]

Co je ETF?

Exchange trading fund – jedná se o burzovně obchodovatelný fond. ETF je svojí strategií vždy zaměřené na konkrétní region, sektor, třídu aktiv či specifickou strategii. Oproti běžným OPF je ETF pasivně řízeno, tzn. není zde aktivní správa. ETF kopíruje konkrétní index, který si určili ve statutu fondu a dle něho se portfolio dále řídí. Díky této funkcionalitě je nízká poplatková struktura na roční […]

SVJ – Jak ochránit fond oprav před inflací?

Dnešní doba nahrává vkladům, které splňují kritéria jistoty a zajímavého výnosu. Často mne nyní oslovují členové SVJ či přímo předsedové SVJ jak mají nakládat s volným kapitálem na účtech či kam je v dnešní době vhodné kapitál uložit. Pokusím se na tyto otázky v jednoduchosti odpovědět. Jako první musím uvést, že běžné účty pro SVJ nemají žádné zhodnocení, kapitál který je na těchto účtech uložen, […]