Entries by Petr Němec

Dva kroky ke statisícové rentě

Každý už někdy slyšel slovo renta či pasivní příjem. Záleží na vás, jak si pojmenuje postup, který vám zajistí finanční nezávislost už v brzkém věku či o něco později. Z mého pohledu má každý možnost vytvořit si finanční život podle sebe. Důležitá je ovšem finanční gramotnost a efektivní využívání finančních prostředků. A to je v naší republice veliký […]

Proč investovat do otevřeného podílového fondu?

Otevřené podílové fondy (dále už jen OPF) jsou klasifikovány jako fondy kolektivního investování. Což znamená, že nejste jediným investorem v podílovém fondu, ale s Vámi investují další tisíce, milióny investorů. Investicí do OPF se stáváte podílníkem a nakupujete podílové listy. Likvidita OPF jsou velice likvidní, což znamená, když dnes vložíte do OPF finance, tak hned po připsáni na […]