Minule se Věra Dědková ve svém článku věnovala novému občanském zákoníku a především tomu, jaké změny nám přinesl na poli refinancování úvěrů. O tom, jak nový občanský zákoník může ovlivnit i náš každodenní život se přesvědčíme i v tomto článku.

Jedna z největších změn, je vyplácení odškodňováni bolestného nebo ztížení společenského uplatnění.

Odškodňováni bolestného

Tohoto tématu se již v minulosti dotkla i Miroslava Suchá ve svém článku věnovanému růstu sazeb povinného ručení. V podstatě jde o to, že s platností nového občanského zákoníku se nároky na odškodnění způsobené újmy na zdraví prakticky u všech druhů zranění zvýšily minimálně o 100%.

Přesné tabulky odškodného za způsobení újmy na zdraví neexistují. Zákon zde stanoví pouze kritérium, aby výše peněžité náhrady plně vyvážila vytrpěné bolesti, případně byla stanovena podle zásad slušnosti. Výše odškodného za způsobení újmy na zdraví, závisí dle § 2958 občanského zákoníku na volné úvaze soudce.

Nejvyšší soud ČR se od dubna 2014 snaží svojí nezávaznou metodikou poskytnout jakési vodítko ke stanovení výše bolestného, pro jednotlivá zranění a přiřadil k nim body. Hodnotu bodu stanovil pro rok 2014 na částku 251,28 Kč (ta by se měla každý rok měnit a bude se odvíjet od výše průměrné mzdy).

V roce 2013 byla hodnota jednoho bodu pouze 120Kč!

 

Příklady orientační výše odškodnění jednotlivých poranění

Kvalifikace poškození zdraví

počet bodů

orientační výše odškodnění

Mnohočetná povrchní poranění hlavy

15

3 769 Kč

Zlomenina lebeční spodiny

150

37 692 Kč

Vymknutí čelisti – jednostranné, bez zlomeniny

40

10 051 Kč

Roztržení oka bez výhřezu nebo ztráty nitrooční tkáně

120

30 153 Kč

Rána postihující hltan a krční části jícnu

150

37 692 Kč

Rozdrcený hrudník

450

113 076 Kč

Zlomenina části zápěstí s dislokací

60

15 076Kč

Vymknutí ramenního kloubu

50

12 564 Kč

 

Zranění soupeře při sportu může být likvidační

Představte si, že v zápalu boje o míč zraníte svého soupeře, ten upadne a způsobí si naprosto běžná zranění – vymknutí ramenního kloubu a zlomeninu zápěstí. V tomto případě může po vás, jako viníkovi, žádat úhradu za způsobená zranění. Jak můžete vidět v tabulce nahoře, má poškozený nárok na bolestné ve výši 27 640 Kč.

Soudce může ale zohlednit veškeré stránky života poškozeného, včetně dopadů jeho tělesného poškození na společenské uplatnění, rodinné vztahy, intimní vztahy či např. jeho omezení v občanském životě i trávení volného času. To znamená, že i běžná poranění, se kterými se aktivní i rekreační sportovci setkávají, mohou být pro viníka zranění likvidační.

 

Řešení je prosté

Abychom se vyhnuli tomuto riziku, určitě nebude nutné přestat aktivně sportovat. Vždyť ne nadarmo se říká:,,Sportem ku zdraví!”. Stačí se pouze dobře pojistit. Tato odškodnění a mnoho dalších rizik nám pokryje pojištění odpovědnosti za škody v běžném občanském životě.

 

Situace v ČR je kritická

Objem škod, spojených s pojištěním odpovědnosti, vzrostl za posledních pět let až o 65% tj. téměř 300 000 000 Kč ročně. V nejbližší době se očekává, díky změnám v občanském zákoníku, daleko rychlejší nárůst výše těchto škod.

To, že je pojištění odpovědnosti důležité, přiznalo dle výzkumu NMS Market Research 90% respondentů. Realita na pojišťovacím trhu tomu však neodpovídá. Dle české asociace pojišťoven je pro tyto případy pojištěna pouze jedna třetina obyvatel české republiky.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *