Minule se Věra Dědková zabývala současnou situací českého poradenství a evidencí finančních poradců a pojišťovacích zprostředkovatelů. I já se dnes budu věnovat podobnému tématu, a to chystané novele zákona 38/2004 Sb „O pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí“. Tato legislativní úprava nám může přinést řadu zásadních změn v oblasti finančního poradenství.

O změně avizovaného zákona se hovoří již řadu let. První pokusy o jeho novelizaci sahají již do roku 2011, kdy byl vládě předložen první návrh na jeho změnu. Ten sice vyvolal řadu diskuzí, avšak legislativním procesem nakonec neprošel. Situace se však může brzy změnit. Současný návrh na změnu zákona 38/2004 Sb. premiérově prošel prvním čtením v poslanecké sněmovně.

Změna v evidenci

Že současný systém evidence poradců není déle únosný řešila ve svém článku Věra Dědková. Novela tedy přichází jako na zavolanou a mimo jiné nám zjednoduší způsob vedení záznamů o jednotlivých poradcích a my tím získáme větší přehled. Jak se bude stav měnit si ukážeme na následující tabulce:

Současný stav

Po novele

  • Vázaný pojišťovací zprostředkovatel

  • Podřízený pojišťovací zprostředkovatel

  • Výhradní pojišťovací agent

  • Pojišťovací agent

  • Pojišťovací makléř

  • Samostatný zprostředkovatel

  • Vázaný zástupce

Tabulka 1 – zdroj http://www.investujeme.cz/

Jak vyplývá z tabulky, zredukuje se počet typů oprávnění pro distribuci pojištění z původních pěti na pouhé dva. Ač to na první pohled nevypadá jako zásadní změna, svůj význam to má. Kvůli tomuto kroku si finanční poradce bude muset nově zvolit, jakým oblastem pojištění se bude chtít věnovat tj. provést přeregistraci. Tímto z databáze ČNB vypadnou „mrtvé duše“ (neaktivní poradci), které přirozeně nebudou přeregistrovány.

Prokazování odborné způsobilosti

Tato legislativní změna řeší i další palčivý problém – nedostatek kvalitních finančních poradců.

Nově zákon definuje i podmínku pro získání výše definovaných oprávnění (viz. tabulka) pro distribuci pojištění – složení odborné zkoušky.

Ano, i doposud bylo nutné k získání stávajících oprávnění složit test. Nicméně testování mohla „na své půdě“ zorganizovat i samotná pojišťovna či finančně poradenská společnost. Proto byly testy mnohdy neobjektivní a jen pramálo vypovídaly o skutečných znalostech v oboru.

To se však změní. Novela navrhuje, aby prokazování odborné způsobilosti probíhalo podobně jako tomu je u penzijních produktů. Kde jej může zorganizovat pouze ten majitel příslušné licence k tomuto vydané. Velice často bývají vzdělávací či školící společnosti, které zabezpečí dodržování rovných podmínek.

Testování bude pravidelné
Oprávnění k distribuci pojišťovacích produktů bude nově i časově omezeno. Z toho důvodu tomu bude muset zájemce o její prodloužení své znalosti v oboru prokazovat každoročně. Novela navíc dává ČNB i možnost jeho okamžitého odebrání. To především v případech, kdy držitel poruší podmínky či nesplní povinnosti, která mu držení licence ukládá.

Doufejme, že tyto kroky povedou ke zkvalitnění finančního poradenství v České republice a novela zákona nabude brzy své platnosti.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *