Představme si běžnou situaci. Jako pracujícího člověka s průměrným příjmem vás postihne choroba, kvůli které se ocitnete v pracovní neschopnosti. Jak tuto náhlou situaci pocítí vaše rodinné finance? Po jakou dobu můžete počítat s podporou v pracovní neschopnosti? Kolik reálně dostanete?

Podpora v pracovní neschopnosti

Podporu v pracovní neschopnosti určuje zákoník práce. Jako základ pro její výpočet slouží vaše průměrná hodinová mzda za poslední čtvrtletí. Během prvních 21 dní pracovní neschopnosti vám podporu poskytuje zaměstnavatel a to od čtvrtého dne pracovní neschopnosti.

Pro vlastní výpočet podpory jsou důležité tzv. redukční hranice (definované v roce 2012). Ty nám rozdělují hodinovou mzdu do tří kategorií a tím určí jak vysoké procento průměrné hodinové sazby bude vyplaceno.

  • 0 Kč – 146,65 Kč, 90 % hodinové sazby

  • 146,65 Kč – 219,98 Kč, 60 % hodinové sazby

  • 219,98 Kč – 439,95 Kč, 30 % hodinové sazby

Průměrný hodinový výdělek

Hodinová náhrada mzdy

Náhrada mzdy v %

50 Kč

27 Kč

54 %

100 Kč

54 Kč

54 %

200 Kč

99 Kč

49,5 %

250 Kč

111 Kč

44,4 %

300 Kč

120 Kč

40 %

Při výpočtu se tedy nezohledňují příjmy nad 439,95 Kč a i maximální hodinová náhrada mzdy je ze zákona omezena na 146 Kč.

Nemocenská

Pakliže jste v pracovní neschopnosti déle než avizovaných 21 dnů, přichází do hry stát. Ten vám při splnění zákonných podmínek začne 22. den pracovní neschopnosti vyplácetnemocenskou. Její výše na jeden kalendářní den se stanoví na základě průměru hrubých příjmů dosažených v posledních 12 měsících. Stejně, jako u podpory v pracovní neschopnosti, tak i zde nalezneme redukční hranice definované v roce 2012.

  • 0 Kč – 838 Kč, 90 % hrubých příjmů

  • 838 Kč – 1 257 Kč, 60 % hrubých příjmů

  • 1 257 Kč – 2 514 Kč, 30% hrubých příjmů

Měsíční příjem

Měsíční nemocenská

Nemocenská v %

10 000 Kč

5 340 Kč

53,4 %

15 000 Kč

8 010 Kč

53,4 %

20 000 Kč

10 680 Kč

53,4 %

30 000 Kč

15 210 Kč

50,7 %

40 000 Kč

18 450 Kč

46,1 %

I zde narazíme na několik omezení. Prvním z nich je její maximální výše nemocenské. Ta je stanovena částkou 29 400 Kč měsíčně. Dalším omezením je samotná délka jejího pobírání. Ta je zákonem stanovena maximálně na 380 kalendářních dní.

Závěr

Z čísel je patrné, že v případě dlouhodobé i krátkodobé pracovní neschopnosti docházípoklesu vašich příjmů minimálně na polovinu. Pokud máte nadprůměrné příjmy, bude tento propad díky stropním částkám daleko citelnějšíMějte proto vždy dostatečné finanční rezervy.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *