Příspěvky

Od 1. 10. 2018 platí přísnější pravidla pro poskytování hypotečních úvěrů (parametry DTI a DSTI).

 

Nyní se v těchto nových omezeních zaměřím na jeden specifický případ hypotečního úvěru – refinancování:

Refinancování zjednodušeně znamená převedení stávajícího úvěru k jiné bance. V případě hypotečních úvěrů tak lze učinit v době fixace hypotéky. Fixace označuje dobu, po kterou je sjednaná úroková sazba neměnná.

 

Limity DTI a DSTI se týkají i případů refinancování. Je však třeba rozlišit rozdíl mezi „čistým“ převedením půjčky a převedením půjčky s navýšením úvěru.

 

Pokud jde jen o refinancování, banky parametry DTI a DSTI sledovat nemusejí. Nicméně bez ohledu na to banky musejí sledovat, jestli u klienta v mezidobí nenastaly okolnosti, které zvyšují rizikovost úvěru. Jde např. o znatelnější snížení příjmů žadatele, výrazné zvýšení zadluženosti žadatele nebo třeba snížení zastavované ceny nemovitosti. Banky také zároveň hlídají rozdíly v dřívější a nové splátce a v případě většího výkyvu by měly případ také detailněji zkoumat.

Pokud se bavíme o úrokových sazbách okolo 1,79% p.a., které byly před několika lety celkem běžně k dostání. Nyní sazby některých hypoték balancují na hranici 3%. Takovýto rozdíl v měsíční splátce může být značný.

 

Výše hypotéky Doba splatnosti Úroková sazba Měsíční splátka
           2 000 000 Kč 30 let 1.79%                     7 184 Kč
           2 000 000 Kč 30 let 3%                     8 432 Kč
Fincentrum Hypoindex

Aktuální hodnota FINCENTRUM HYPOINDEX.

 

U refinancování s navýšením úvěru (např. na drobnou rekonstrukci, výstavbu garáže apod.) je opět třeba rozlišit dva případy:

  • Prvním je případ navýšení stávajícího zůstatku na hypotéce o max. 200 000 Kč nebo o max. 10 %. Pak se postupuje stejně jako v případě „čistého“ refinancování.
  • Pokud navýšení aktuálního zůstatku na hypotéce převýší výše zmíněných 10% nebo 200 000 Kč, pak by banky na refinancování měly pohlížet jako na nový úvěr a žadatel nebo žadatelé musejí splňovat i kritéria DTI a DSTI.

 

V době zvyšujících se úrokových sazeb s klienty řešíme i delší fixační období a refinancování již nyní, než sazby ještě více porostou. Zde je dobré vědět, že některé banky umožňují refinancování až 2 roky předem. Např. pokud je tedy termín fixace 1. 12. 2020, u některých bank si lze již od 1. 12. 2018 sazbu zarezervovat a nečekat na její případné další zvýšení. Klient tak podepíše nový hypoteční úvěr (refinancovaný) již nyní, ale až v době fixace, tedy za dva roky, jej začne splácet.

 

A jaké jsou dobré rady na závěr pro refinancování?

Žadatelé hodně řeší úrokovou sazbu. Je dobré se také dívat na další podmínky hypotečního úvěru, kvůli kterým může být nižší úroková sazba i výrazně nevýhodnější než sazba vyšší. Jde např. o různé podmínky týkající se pojištění, vedení běžného účtu (jeho zpoplatnění nebo ceny dalších služeb s ním souvisejících jako výběry z jiných bankomatů nebo i výběry v zahraničí, počet odchozích plateb zdarma apod.) nebo dalších služeb. A samozřejmě pro případ refinancování je třeba brát v potaz i cenu odhadu nebo cenu za výmaz a vklad zástavních práv na katastru nemovitostí. Při ponechání ve stávající bance je toto zdarma (v drtivé většině případů se vůbec neřeší), některé banky ale nabízejí např. odhad zdarma.