Změna komplexního pojištění pro cizince žijící dlouhodobě v České republice.

Ve čtvrtek 15.7.2021 podepsal „v tichosti“ prezident republiky novelu zákona č. 326/1999 Sb., Zákona o pobytu cizinců v ČR. Tato novela vstoupila v platnost 2.8.2021 a přinesla řadu změn pro cizince dlouhodobě pobývající v ČR.

Jednou z podstatných změn je i bod týkající se Komplexního zdravotního pojištění cizinců. Toto pojištění je cizinec, který nespadá do veřejného zdravotního pojištění nebo se na něj neuplatňuje jiná výjimka, povinen uzavřít do 90 dnů od vstupu na území České republiky. Doposud mohli toto pojištění cizinci uzavírat u pojišťoven PVZP, Ergo, Slavia, Uniqa, AXA, Maxima. Ovšem s účinností novely zákona od 2.8.2021 bude toto pojištění možné uzavřít pouze s pojišťovnou VZP, a.s.. Tento monopol bude navíc trvat 5 let. Pojištění, které si tak cizinci mohli sjednat i u jiných pojišťoven a to ve finančním rozsahu mezi 10 000 – 15 000 Kč na rok, budou nyní nuceni sjednávat pouze přes PVZP. A aby toho nebylo málo, tak by se cena pojištění u PVZP měla vyšplhat někam k 26 000 Kč!

Přijede-li tak například čtyřčlenná zahraniční rodina do ČR a bude chtít žádat o víza na jeden rok pobytu, bude nemile překvapena, že jí povinné Komplexní pojištění pro zisk víza bude stát přes 100 000 Kč na rok

Pro stávající cizince s dlouhodobým pobytem může být mírné uklidnění, že smlouvy cestovního zdravotního pojištění sjednané před 2. srpnem 2021 zůstanou v platnosti i do budoucna. A na nebi se objevují i první vlaštovky, např. v podobě pojišťovny Slavie, která umožňuje stávajícím klientům prodloužit aktivní pojistnou smlouvu od 1 do 60 měsíců. Avšak toto lze učinit pouze jednou. Věřme, že ostatní pojišťovny, které Komplexní pojištění pro cizince nabízely, budou tento krok pojišťovny Slavie následovat a případnou prolongaci vylepšovat. Pro nově příchozí cizince do ČR však čeká smutná povinnost uzavřít pojištění již bez možnosti volby jen u PVZP.

 

Pro cizince dlouhodobě žijící v České republice poskytujeme odborné finanční poradenství v cizím jazyce. Více o této službě naleznete na www.financialservices.cz.

 

Dejte si velký pozor na majetkové podpojištění.

Co to je podpojištění?

 

Pojem si vysvětlíme v následujícím příkladu.

Řekněme, že máte pojištěný dům. Smlouvu jste uzavírali před 5-10 lety, kdy hodnota domu byla 2 000 000 Kč. Těch 5-10 let smlouvu řádně platíte a jste klidní, protože dům máte pojištěn. Jenže za ty roky se hodnota vašeho domu zvedla na 4 000 000 Kč. Dům máte tedy podpojištěn.

Pokud se nic nestane, můžete být klidní. Ale pokud by došlo k požáru a dům shořel, po pojišťovně budete chtít výše uvedené 2 000 000 Kč, které si ve smlouvě platíte. Pojišťovna zkontroluje škodu, ke které došlo a zjistí, že jste platili o 50% méně, než jste měli. Takže aby to bylo spravedlivé, tak i ona uhradí pouze 50% z oněch 2 000 000 Kč. Dostanete tedy pouze 1 000 000 Kč!!! 

Napadlo Vás někdy, kolik máte doma věcí a kolik všechny stály?

Pokud jste zvědaví nebo byste si rádi ověřili, zda máte správně pojištěnou domácnost, doporučuji tuhle kalkulačku.  Rychlá, přehledná a jednoduchá: https://www.sousedradi.cz.

Stačí aby jste do kalkulačky zadali, jaké máte doma spotřebiče + vybavení a jejich přibližnou hodnotu. Výsledek Vás pak může dost překvapit.

 

Výstup kalkulátoru sousedi radí - podpojištění majetku

Výsledná doporučená částka, která se od původního odhadu liší o 101 000 Kč.

 

Navíc právě běží akce 50% sleva na pojištění majetku.

Nechejte si zkontrolovat své smlouvy od profesionála. 

povinné ručení

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, neboli povinné ručení, definujeme jako povinně smluvní pojištění odpovědnosti. Jeho základním účelem je ochrana zdraví a majetku třetích osob, kterým byla způsobena škoda zapříčiněná provozem vozidla. Podmínky sjednávání a plnění pojistné smlouvy v Česku upravuje zákon č. 168/1999 Sb. Tento zákon mimo jiné stanovuje, že povinné ručení musí být uzavřeno pro každé vozidlo, které je provozováno na pozemní komunikaci včetně vozidel, která jsou pouze ponechána na pozemní komunikaci.

 

Jeho platnost můžete ověřit zde.

 

Proč NIKDY nesjednávat nejnižší limity:

 • vše, co se do limitu nevejde, hradíte z vlastní kapsy,
 • vyšší limity plnění často stojí jen o pár stokorun více,
 • pokud jste nehodu způsobili, z vašeho povinného ručení se zaplatí nejen vzniklá škoda, ale také náklady na výjezd hasičů, policie a záchranné služby (vrtulník),
 • pojištění má vždy fungovat jako PREVENCE – pak už je pozdě a ruku na srdce, jak rychle splatíte např. jeden milion korun, který by se Vám do limitů nevešel? A co kdyby to bylo dokonce 20 – 50 mil.?

 

Jaké limity volit:

 • Pokud opravdu řešíte každou korunu v rozpočtu a jezdíte pouze v ČR, porovnejte si střední limity. Některé pojišťovny nabízejí 70/70 mil. za cca stejnou cenu jako jiné 50/50 mil. I tento LIMIT MŮŽE STAČIT POUZE TAK TAK.
 • Pokud jezdíte také do zahraničí, volte jednoznačně limit 100/100 mil. a vyšší (statisticky se tak na 98% vyhnete tomu, že by limit nestačil).

 

Neváhejte se na mne obrátit s prosbou o cenovou nabídku a konzultaci. VĚŘÍM, ŽE VÝSLEDNOU CENOU BUDETE MILE PŘEKVAPEN

co je povinne ruceni a co ovlivnuje jeho cenu

Cenu povinného ručení ovlivňuje řada faktorů včetně typu a stáří auta, bydliště a v neposlední řadě také počet nehod v minulosti – bonus za jízdu bez nehod vám může ušetřit až 60 %.

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, též povinné ručení, je povinně smluvní pojištění odpovědnosti, jehož základním účelem je pojistná ochrana zdraví a majetku třetích osob, kterým byla způsobena škoda zapříčiněná provozem vozidla. Podmínky sjednávání a plnění pojistné smlouvy v ČR upravuje zákon č. 168/1999 Sb., jenž mj. stanoví, že povinné ručení musí být uzavřeno pro každé vozidlo, které je provozováno na pozemní komunikaci včetně vozidel, která jsou pouze ponechána na pozemní komunikaci. Jako profesní organizaci pojistitelů, kteří jsou na území ČR oprávněni provozovat pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, tento zákon zřizuje Českou kancelář pojistitelů.

Povinné ručení, pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

 • je pojistná ochrana zdraví a majetku třetích osob, kterým byla způsobena škoda zapříčiněná provozem vozidla,
 • zákonnou povinnost sjednat toto pojištění má každý vlastník motorového vozidla, které je provozováno na pozemní komunikaci i vozidel ponechaných na pozemní komunikaci,
 • hradí škody zaviněné pojistníkem poškozenému (opravu vozidla, újmu na zdraví, ušlý zisk, apod.),
 • nehradí poškození vozidla viníka nehody, k tomu slouží havarijní pojištění,
 • podmínky sjednávání a plnění pojistné smlouvy v ČR upravuje zákon č. 168/1999 Sb.,
 • cenu ovlivňuje řada faktorů: kategorie vozidla, typstáří vozidla, limit pro výši pojistného plnění a v neposlední řadě věk, bydliště a předcházející počet nehod,
 • dokladem, jenž deklaruje sjednání povinného ručení, je tzv. zelená karta (obsahuje údaje o skutečném stavu vozidla a platí v ČR a některých evropských zemí).

Limity

 • zákon č. 168/1999 Sb. určuje nejnižší povinnou hranici limitu stanovena na 35 milionů korun při škodě na zdraví a 35 milionů korun při škodě na majetku,
 • horní limit pojištění odpovědnosti si určují pojišťovny,
 • limit na zdraví stanovuje částku plnění pro každého zraněného či usmrceného účastníka pojistné události včetně náhrady nákladů na péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění a regresního nároku,
 • limit pro škody na věciušlý zisk stanovuje částku plnění bez ohledu na počet poškozených.

Bonus a malus

 • za každých 12 měsíců trvání povinného ručení získá pojistník u pojišťoven tzv. bonus,
 • bonus se může u pojišťoven lišit, většinou je ve výši 5%,
 • bonusy se za jednotlivé roky sčítají, doba pojištění se evidujeměsících,
 • za každou dopravní nehodu se obvykle odečítá 24 nebo 36 měsíců,
 • pokud je počet záporných měsíců vyšší než počet měsíců délky povinného ručení, navýší se pojištění o tzv. malus,
 • bonus i malus se vztahují k pojištěnému, ne k vozidlu a jsou přenositelné mezi pojišťovnami.

Pokud si nevíte rady s tím, jaké vybrat povinné ručení nebo jak provést výpočet, rádi Vám pomůžeme.

Slyšeli jste již o pojištění občanské odpovědnosti? Neslyšeli? A co zprávy typu: pes vběhl pod auto a došlo k nehodě. Nebo došlo k vytopení souseda v panelovém domě. Ano, takové a mnoho dalších událostí se kryjí právě z občanské odpovědnosti. Ať už se jedná o škody na zdraví, majetku nebo dojde k finanční újmě.

Ve skutečnosti se jedná o celkem nenápadné pojištění, které je často přehlíženo. Ale po nabytí platnosti nového občanského zákoníku se stává toto pojištění důležitějším. Ať už způsobíte škodu vy, manžel či manželka, druh nebo družka, vaše dítě nebo váš domácí mazlíček, může se částka, kterou budete muset zaplatit, vyšplhat do astronomických výšek.

 

Ptáte se, jak moc vysoko?

To nikdo nedokáže říct, jelikož výše škody je neomezená. Proto se zkuste podívat do svých smluv, zda zahrnují toto pojištění. Pokud ne nebo třeba jen ve statisícových limitech, zkuste zvážit změnu. Pojišťovny již v současnosti nabízejí limity plnění v řádech desetimilionů korun za cenu do 2 000 Kč ročně. A možná vám toto pojištění může zachránit spokojený život.  

 

A to jak?

Nebudete muset řešit, kde vezmete na způsobenou škodu jeden milion, dva miliony nebo klidně i patnáct milionů korun. Protože, jak už bylo zmíněno, výše škody je neomezená.

 

Jeden příklad za všechny.

Cyklista jede po silnici, před sebou vidí spadlý strom. Neukázal, že odbočuje. Řidič automobilu za ním se lekl změny směru jízdy cyklisty a strhl volant. Narazil do drátů vysokého napětí. Cyklista i řidič jsou v pořádku. Škoda na autě je minimální. Ovšem tyto dráty spadly na příjezdovou cestu k firmě. Firma byla nucena zastavit provoz. Škoda za zastavení provozudalších spojených nákladů byla vyčíslena na 15 000 000 Kč. Po kom nakonec firma vymáhala tuto škodu? Ano byl to cyklista, který neukázal, že mění směr jízdy.

 

Samozřejmě každá škoda není tak astronomická, většinou jsou řešeny menší škody, ale proč to riskovat.

Cestovní pojištění

Čas dovolených se neúprosně blíží a my se podíváme na to, zda si zřídit cestovní pojištění, nebo ne.

V první řadě by jsme si měli uvědomit, že cestovní pojištění slouží k pokrytí léčebných výloh v zahraničí. Na náhodu se nedá spoléhat a než riskovat, že se nám v případě úrazu či jiné zdravotní komplikace dovolená pěkně prodraží, je lepší, aby cestovní pojištění bylo nedílnou součástí naší cesty. Češi mají cestování v oblibě. Od roku 2016 zájem o cestování enormně stoupá, s tím taky roste počet škod v zahraničí. Cca 17% Čechů vyráží do zahraničí bez cestovního pojištění. Spoléhají totiž na Evropský průkaz zdravotního pojištění, pojištění na platebních kartách nebo jej považují za zcela zbytečné.

 

Evropský průkaz zdravotního pojištění

Kartička zdravotního pojištění platí v rámci EU, Lichtenštejnska, Islandu, NorskaŠvýcarska. Využijete ji ale jen ve veřejných zařízeních se zdravotní službou a pouze v rozsahu jako místní pojištěnci. Proto si i tak v některých případech budete muset připlatit. V případě využití soukromého zdravotního zařízení budete muset zaplatit ošetření celé ze svého. V případě převozu do ČR budete muset opět platit z vlastní kapsy.

 

Pojištění v rámci platebních karet

Účelem platební karty je v první řadě placení. Zjistěte si, zda-li vaše platební karta vůbec pojištění obsahuje, za jakých podmínek a v jakém limitu. Limity často bývají nízké a mohou mít spoustu výluk jako např. neplnění úrazu při rizikových sportech, pojištění pouze trvalých následkůsmrti nebo poměrně vysoká spoluúčast apod. Proto je nutné si přečíst pojistné podmínky.

 

Doporučení

Při výběru cestovního pojištění si dobře rozmyslete, co budete v zahraničí dělat (rizikové sporty atd.). Pojišťovny se většinou snaží k cestovnímu pojištění prodat další připojištění jako např. pojištění storna cesty, zavazadel atd. Vždy si dobře přečtěte pojistné podmínky, za jakých pojišťovna uhradí škody. A na jakou částku se pojistit? Záleží na konkrétním případě, ale cesta do Evropy by měla mít limit aspoň 3 miliony korun, cesta do světa i 100 milionů korun. Nejlépe se poraďte se svým poradcem, který vám najde nejlepší řešení přímo pro vás tzv. šité na míru. Je lepší zaplatit o pár korun navíc a mít jistotu, než šetřit každou korunu a riskovat, že zaplatíte někdy i desetitisíce až statisíce navíc.

 

Sjednáváte si před cestou do zahraničí cestovní pojištění?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...
jake nezivotni pojisteni se vyplati mit

Mezi nejdůležitější neživotní pojištění považuji především pojištění majetkuodpovědnosti. Pojďme tyto stěžejní tipy neživotního pojištění si je blíže představit.

Pojištění majetku

Pojistka by měla být sjednaná na tzv. novou cenu. To je cena, za kterou pořídíte stejnou věc v daném místě a v daném čase. Lze pojistit i na cenu časovou, cenu věci těsně před pojistnou událostí.

 

Pojištění nemovitosti

 • potřebujete takovou pojistnou částku, za kterou si pořídíte podobnou nemovitost (rodinný dům, byt, garáž, chatu),
 • lze pojistit i nemovitost ve výstavbě,
 • základní pojištění je pojištění na živelná rizika (požár, vichřice, krupobití, sesuv půdy, úder blesku, výbuch, pád letadla a další),
 • mezi připojištění patří například povodeň a záplava, vloupání, krádež, vandalismus, zkrat, rozbití skel, zatečení atmosférických srážek apod.

 

Pojištění domácnosti

 • hodně lidí vybavení domácnosti podceňuje,
 • je potřeba mít pojistnou částku na kompletní vybavení od oblečení, hraček, šperků po elektroniku a nábytek.
 • nejčastější je pojištění proti krádeži, vloupání, povodni a záplavě, požáru, vodovodní škodě apod.

 

Pojištění odpovědnosti

Známé také jako pojistka na blbost. Je to velmi důležité pojištění, u kterého byste měli volit co nejvyšší limity.

 

Pojištění odpovědnosti v občanském životě

 • uhradí škodu způsobenou na zdraví a majetku druhým osobám (například nehoda způsobená při jízdě na kole, vytopení sousedů, rozbití drahého zboží v obchodě, škoda způsobená domácím zvířetem atd.),
 • není drahé, proto by měl být nastaven vysoký limit (minimálně 5 miliónů).

 

Pojištění odpovědnosti zaměstnance

 • zaměstnavatel může požadovat až 4,5 násobek hrubé mzdy jako úhradu způsobenou zaměstnancem (např. rozbití služebního notebooku, telefonu nebo havárie služebního automobilu),
 • limit pojistné částky se tedy vypočítá z hrubé mzdy.

Banner neživotní pojištění

necekana situace v rodine a jak ji zvladnout

Když jsme se s manželem a dětmi nastěhovali do nového domu, byli jsme nadšení. Dům byl přesně podle našich představ. Žili jsme si jako rodinka spokojeně a bez velkých komplikací. Manžel měl dobře placenou práci a já jsem se starala o děti na mateřské.

Dům jsme spláceli pomocí hypotéky, tak jako většina našich přátel. Když jsme s naším finančním poradcem řešili, jak budeme dům financovat, dbal  také na zajištění věcí spojených s hypotékou. Vždycky říkal: ,,Toto Vám pomůže překonat nečekanou událost.“  Konkrétně jmenoval – kdyby jeden z nás dvou zemřel, nebo se stal invalidní a nemohl už chodit do práce, kdybychom měli zdravotní komplikace a dlouhodobě se s nimi léčili, byl by náš finanční příjem výrazně nižší než dnes. Vysvětlil nám a spočítal, jaké zajištění příjmů bude pro nás dostačující. Nechtěli jsme ani jeden dávat zbytečně peníze do pojistky.

Dál nám ukázal a názorně vysvětlil, že i když splácíme půjčku, je nutné tvořit si finanční rezervu. Tu prý můžeme použít kdykoli a na cokoli. Tak se také stalo. Měli jsme tak s manželem zajištěny ty největší průšvihy, které jsme si jen těžko mohli představit. A ač se mi zdálo zbytečné současně spořit, odkládali jsme si pravidelně peníze na speciální investiční  účet, ze kterého jsme jen tak ze dne na den peníze vybrat nemohli, ale pokud by bylo potřeba, mohli jsme je mít v krátkém čase k dispozici.

Po čase jsem začala už i já chodit do práce, děti do školy a stále jsme byli všichni rádi, že se máme dobře. Jednou  v létě jsme se koupali v zatopeném lomu a manžel skákal do vody jako divý. Bohužel při skoku narazil pod vodou na kámen, který mu způsobil velmi komplikované poranění páteře.

 

Tím se nám život naprosto změnil.

A to byla právě ta nenadálá situace, kterou jsme si nikdo nepředstavovali. Začal kolotoč vyšetření, operací, rehabilitací. Všechno nás stálo hodně času, ale i úspor, které jsme měli na běžném účtě. Manželovi posílali už jen 60% z platu v rámci nemocenské dávky. Žádné prémie ani bonusy. Tyto peníze nám nepokryly všechny naše měsíční výdaje na splátku, pojistky, benzín, jídlo atd. Tenkrát jsem se již poněkolikáté potkala s naším finančním poradcem, který nám pomáhal získat peníze z pojistky. Domluvili jsme se, že si z našeho investičního účtu vybereme část naspořených peněz.

Tenkrát jsem si definitivně uvědomila, jak je dobře, že máme další rezervu, kterou můžeme použít. Manželovi byl po roce přiznaný II. stupeň invalidity a nemohl se vrátit k původní profesi. Jelikož naše pojistka obsahovala nejen riziko nejvyššího stupně invalidity, ale i druhého stupně, vyplatila nám pojišťovna dostatek peněz, abychom mohli hypotéku částečně doplatit, čímž jsme si mohli snížit splátku, kterou pro nás bylo reálné splácet. Manželovi byla také vyplácena tzv. pracovní neschopnost, která nám doplňovala jeho výpadek příjmu od zaměstnavatele během léčby. Dále pojišťovna vyplatila peníze za tzv. trvalé následky. Tyto peníze jsem částečně vrátila zpět na investiční účet, část jsem si ponechala jako rychlou rezervu na běžném účtě a zbytek peněz jsme dali na spoření pro děti.

Manžel sice již nikdy nebyl plně zdráv, ale díky správnému nastavení zajištění výpadku příjmu a pravidelnému dlouhodobému tvoření rezervy jsme nemuseli dům prodat. Nemuseli jsme si na tu nenadálou situaci půjčit další peníze, díky kterým bychom se skutečně mohli dostat do finančních problémů. Situace byla už i tak náročná, ale díky správnému pojištění a vlastním rezervám jsme situaci zvládali mnohem lépe.

banner adekvátní zajištění

zajištění vede k finanční nezávislosti

Co to je finanční nezávislost?

Mnoho lidí by se chtělo stát finančně nezávislým, málo kdo však dokáže říct, co vůbec finanční nezávislost je.

Jedná se o stav, kdy má člověk takové příjmy, které pokryjí všechny jeho nutné výdaje a nevynaloží na to žádné úsilí. Nejčastěji se tyto příjmy označují jako pasivní.

 

Jaké kroky vedou k finanční nezávislosti?

Způsobů, jak se stát finančně nezávislým, je spousta. V běžném zaměstnání je však tato cesta dlouhá a ne vždy se to může povést. Je potřeba tvořit dostatečné finanční rezervy, které budou do budoucna generovat další příjem.

Příklad: Chcete mít pasivní příjem 20 000 Kč měsíčně? V tom případě je potřeba, abyste měli uloženo 5 miliónů Kč na investici s průměrným zhodnocením přes 5% p.a. Pro takovouto sumu by však musel člověk odkládat 5000 Kč měsíčně po dobu 30 let do fondů s úročením také 5% p.a.

Je samozřejmě jen na Vás, jak rychle tyto peníze vyděláte. Pokud chcete být finančně nezávislí, je v některých případech lepší změnit práci nebo začít podnikat v něčem, co Vás opravdu baví.

 

Jaké jsou rizika při této cestě?

Při cestě k finanční nezávislosti Vás však může potkat nemilé překvapení. Tímto nemilým překvapením může být například invalidita nebo dlouhodobá pracovní neschopnost.

Než začnete odkládat peníze, musíte myslet na kvalitní zajištění, což je na Vaší cestě nejdůležitější. Bez dobře nastaveného životního pojištění můžete o naspořené peníze velmi rychle přijít nebo je nebudete mít ani možnost našetřit.

 

Jak nejlépe nastavit životní pojištění?

Životní pojištění by mělo být nastaveno na míru každému klientovi zvlášť. Praktiky mnoha pojišťoven jsou však jiné.

Prvním krokem pro nejlépe nastavené životní pojištění je analýza současného stavu s finančním poradcem.

Životní pojištění by mělo krýt propad finančních prostředků klienta při nenadálých životních situacích. U dobře nastaveného pojištění by měly být kryty jak nemoci, tak i onemocnění.

Závěr

Závěrem chci říci, že pokud chcete být finančně dobře zabezpečeni a mít pasivní příjem, je potřeba odkládat finanční prostředky ideálně do investic. Dále je pak důležité mít dobře nastaveno pojištění, než se naspoří dostatečná finanční rezerva.

S tím vším Vám nejlépe poradí nezávislý finanční poradce, který spolupracuje s více pojišťovnami.

hlášení pojistné události

Tento článek vám pomůže v situaci, pokud se vám stane škoda ať už na zdraví, na vozidle či na majetku nebo způsobíte škodu někomu jinému. Jak vlastně takovou situaci řešit?

Spousta z vás má kvalitního finančního poradce, který vás dokáže navést, jak nahlásit pojistnou událost. A pomůže například s vyplněním papírového formuláře k nahlášení pojistné události.  Někdo takové štěstí na poradce nemá. A tak si může zajít na pobočku konkrétní pojišťovny, ano i toto je řešení. A určitě mnoho z vás si dokáže najít informace na internetu.  Prohledáte si stránky dotčené pojišťovny a najdete si kontakt na infolinku nebo se vám dokonce podaří dostat k online formuláři.  

Čím se ale vyznačuje tato uspěchaná doba? Že většina z vás nemá čas na chození po pobočkách pojišťoven, na vyhledávání informací na internetu atd. Proto jsme se rozhodli vám to ulehčitmnoho informací k nahlášení pojistných událostí shrnout na jedny webové stránky. Na rovinu říkám, nenaleznete zde všechny pojišťovny, které na trhu působí.

Ale proč to nezkusit, stačí se podívat na stránky www.snadne-finance.cz do lišty Poradna. Naleznete zde sekci Hlášení pojistné události. Pak si stačí vybrat ze tří oblastí, které jsme pro vás připravili. Zdraví a život, automajetek a odpovědnost.  Vybrat konkrétní pojišťovnu, u které máte pojistnou smlouvu a jedním kliknutím se dostanete na online formulář popřípadě online dotazník. Záleží, jakou formu daná pojišťovna nabízí. A pak stačí vyplnit formulář/dotazník již podle otázek, které pojišťovna požaduje.

Snadne finance hlaseni pojistne udalosti

Co když si nevíte rady?

Opět jednoduchá odpověď. Buď zavoláte svému poradci, který vám určitě rád poradí, jak postupovat při vyplňování online formuláře/dotazníku. Nebo si zavoláte na infolinku pojišťovny. Telefonní kontakt naleznete na stránce s online formulářem či dotazníkem.

Další průběh řešení pojistné události je již na pojišťovně, která zaregistruje škodní událost k vaší pojistné smlouvě a dále s vámi komunikuje emailem, telefonicky nebo poštou.

 

Výhody

Na závěr bych rád ukázal největší přednosti hlášení pojistných událostí přes webové stránky www.snadne-finance.cz lišta Poradna sekce Hlášení pojistné události. Je to úspora času, kterou nemusíte trávit hledáním informací, ale máte skoro vše na jednom místě. Na našich stránkách naleznete i seznam potřebných dokumentů, které vyžadují pojišťovny k jednotlivým pojistným událostem. Vše řešíte z pohodlí domova. A hlavně při zadání online se pojišťovna okamžitě dozví o vaší škodě a může ji tak rychleji vypořádat. Tím pádem budete mít peníze  na účtu dříve.