Na co si dát pozor při výběru stavebního pozemku?

stavebni-pozemek

Vlastnictví, přístupová cesta, věcná břemena – právní stav pozemku

Při výběru pozemku pro váš nový domov zhodnoťte v první řadě, o jaké vlastnictví pozemku se jedná, zda jde o pozemek ve vlastnictví fyzické či právnické osoby, obce, státu. Je přístupová cesta k pozemku nejen fyzicky ale i po právní stránce dobře ošetřena? Jde o veřejnou komunikaci nebo je ve vlastnictví fyzické či právnické osoby?
Informace zjistíte nejlépe z katastru nemovitostí, kde je evidován nejen vlastník pozemku či cesty, ale i možný spoluvlastnický podíl na komunikaci související s vlastnictvím pozemku, ke kterému přístupová cesta vede apod. Rovněž věcná břemena ve smyslu práv i možných omezení k pozemku najdete na listu vlastnictví. Základní náhled vám napoví již cuzk.cz v nahlížení do katastru nemovitostí.

Lokalita, okolí vašeho nového domova – fyzický stav pozemku

Kromě lokality pozemku co do jeho svažitosti, vzhledu, porostů apod. si všímejte bedlivě jeho okolí. Co a kde se nachází v jeho blízkosti, ať už přírodního charakteru (vodní díla, lesní porosty, lomy atd.), tak umělého (výrobní areály apod.). Lokalita či blízké okolí by vás mělo zajímat i z hlediska občanské vybavenosti: školy, školky, obchod, pošta, lékař apod. Při výběru bydlení zohledněte prostě vše, co budete vy nebo vaše rodina potřebovat a to nejen nyní ale i do budoucna. Hluk, okolí pozemku, dalším důležitým bodem je logistika (jak daleko je spojení na autobus, vlak, dálnice, za jak dlouho se dopravíte do školy, do práce). To vše bude hrát roli pro spokojenost a naplnění potřeb vašich i vaší rodiny v novém domově.

Stavební pozemek, kde a jak je evidován

Zatímco vlastnictví vámi vybraného pozemku a jeho právní stav najdete na listu vlastnictví katastru nemovitostí, kde je veden i druh pozemku – orná půda apod., fyzický stav vidíte osobně v terénu. Důležitým faktem, zda se jedná či nejedná o stavební pozemek, tj. zda je nebo není určen k zastavění, vám sdělí pouze územní plán města či obce. Územní plán najdete zpravidla na internetu. Bývá také k nahlédnutí na obci nebo příslušném odboru městského úřadu a to včetně v místě možných regulačních plánů, územních studií. Jde o veřejnou věc stejně jako katastr nemovitostí. Kromě grafické části obsahuje i část textovou, kde je definováno jeho možné využití (zda a jaké jsou přípustné stavby na pozemku, koeficient jeho zastavitelnosti apod.).

Připojení na inženýrské sítě

Dalším důležitým faktorem jsou inženýrské sítě – voda, kanalizace, plyn, elektřina. Jaké inženýrské sítě jsou v místě pozemku, případně jak daleko? Je možné mít na pozemku studnu? Toto jsou aspekty, které mohou hrát významnou roli v nákladech na vaše bydlení. Nejprve si zjistěte vzdálenosti od hlavních řádů sítí apod. S lokalizací sítí vám pomohou na stavebním úřadě, přesné informace si můžete vyžádat i u správců konkrétních sítí.

Možná omezení pro váš pozemek

Pokud jste došli úspěšně až sem, ověřte si i možná ochranná pásma, která mohou přinášet různá stavební omezení. Ochranná pásma jsou u liniových staveb – dálnice, železnice, dále elektrických vedení, vodních děl apod. Rovněž ověřte, zda je či není pozemek v záplavovém území, informace jsou dostupné zpravidla na internetu.

Vizualizace nového domu

Vše je v pořádku a rozhodnete se pro nákup pozemku. Při řešení projektu vašeho budoucího rodinného domu je podstatná i velikost pozemku, jeho orientace vůči světovým stranám atd. Jak velký chcete mít dům, jednopodlažní či patrový? Jak velkou chcete zahradu, předzahrádku?

Zvládnu sám nebo si raději zaplatím odborníka?

Projdete-li těmito ale i dalšími body úspěšně sami, či požádáte o pomoc odborníka? Pokud využijete odborného poradenství, odměnou vám bude nejen vaše spokojenost do budoucna ale i značná úspora času. Nemáte-li čas, chuť či si nejste jisti, zda na něco neopomenete, obraťte se nejlépe na odborníka, který se v dané problematice pohybuje a poradí vám, pomůže či zařídí za vás.

 

pozemky-hustopece-banner

Daně po prodeji či koupi nemovitosti přehledně

V tomto článku najdete odpovědi na nejčastější otázky ohledně některých druhů daní, se kterými se jako realitní makléřka nejčastěji setkávám.

V souvislosti s prodejem nemovitostí obvykle řešíme tyto daně:

Daň z nabytí nemovitých věcí

 • Daňové přiznání podává nabyvatel.
 • Lhůta pro podání daňového přiznání a zaplacení daně je do konce třetího dokončeného měsíce od povolení vkladu vlastnického práva katastrálním úřadem (například pokud byl vklad povolen 5.1., pak lhůta končí 30.4.).
 • Cenu nemovitosti lze stanovit znaleckým posudkem (cena zjištěná) nebo srovnávací hodnotou. Tu nelze použít v případě, že nabývanou nemovitostí je lesní pozemek či trvalý travní porost.
 • V případě rekreačních objektů doporučuji vždy použít znalecký posudek, srovnávací hodnota bývá obvykle vyšší než je skutečná kupní cena. V takovém případě může finanční úřad daň doměřit.
 • Přílohu daňového přiznání tvoří kopie kupní smlouvy, dokument prokazující nabytí nemovité věci (list vlastnictví nebo vyrozumění z katastru nemovitostí). V případě použití zjištěné ceny i znalecký posudek.
 • Od této daně jsou osvobozeny nemovitosti, které jsou dokončenou novostavbou a jedná se o první úplatný převod do pěti let od kolaudace. Rozestavěných staveb se osvobození netýká.

 

Daň z nemovitosti

 • Daňové přiznání podává každý majitel nemovitosti.
 • Platí se jednou ročně, obvykle FÚ zasílá složenku.
 • Při koupi nové nemovitosti nabyvatel podává daňové přiznání v lednu následujícího roku.
 • Prodávající ve stejném termínu podává nové daňové přiznání, kde prodanou nemovitost již neuvádí.

 

Daň z příjmu

 • V případě, že nemovitost prodám dříve než za dva roky od nabytí (pokud mám v nemovitosti trvalý pobyt) respektive dříve než za pět let od nabytí (pokud v nemovitosti nemám trvalý pobyt), musím výtěžek zahrnout do svých příjmů a zdanit je. Výtěžkem je myšlen rozdíl mezi pořizovací cenou a cenou prodejní. Například koupím byt za 2 mil. Kč, prodám za 2,2 mil. Kč, daním tedy 200.000,-Kč.

Co je to home staging?

Home staging [čti houm stejdžing] je příprava nemovitosti k prodeji či pronájmu. Na rozdíl od interiérového designu, který je zaměřen na domov konkrétní rodiny nebo firemní prostory, Home staging se zaměřuje na zvýšení atraktivity nemovitosti pro co nejširší okruh potenciálních zájemců, a to především sladěním barev, uspořádáním nábytku a barevně sladěných doplňků, nastavením osvětlení a odstraněním všech negativních elementů, které by potenciálnímu zájemci ztěžovaly představu, že by právě tady mohl bydlet.

Nemovitost by měla být odosobněna, bez soukromých fotek, suvenýrů z cest, psích pelíšků, klecí s morčátky, sbírek porcelánu, nálepek na ledničce, vánoční či velikonoční výzdoby atd. Obraz po pradědečkovi s názvem Krajinka v zimním hávu raději také schovejte.

Naopak prázdné nemovitosti je potřeba trošku zabydlet. Zájemce si potřebuje ve své fantazii představit své oblíbené věci každodenní potřeby a v prázdném prostoru to jde ztěžka.

Home staging statisticky zvyšuje atraktivitu nabízené nemovitosti až o 30%.

Profesionálně upravená a nafocená nemovitost se prodá rychleji a za vyšší cenu, někdy je rozdíl opravdu markantní.

Home staging v praxi

 

S minimálními náklady tak lze dosáhnout o 5-10% vyšší ceny při prodeji.

Z vlastní dlouholeté zkušenosti mohu potvrdit, že takto upravená nemovitost se prodá většinou hned v prvním prohlídkovém kole.

Základní home staging zvládne udělat profesionální makléř sám, v případě složitějších úprav se určitě vyplatí využít specializovanou firmu. Vynaložené prostředky se vám určitě vrátí.