Základem k získání finanční svobody je bezesporu nutnost mít finanční rezervy. Ty jsou důležité především pro případy neočekávaných výdajů či výpadků příjmů. Pokud nastane neočekávaná situace jako porucha auta, pračky, pracovní úraz nebo ztráta zaměstnání, nebudete se muset díky dostatečné finanční rezervě zadlužit. Jak si vybudovat finanční rezervu? Jaké typy finančních rezerv existují? Kam bychom si měli peníze odkládat?

Okamžitá rezerva

Okamžitou rezervou, neboli pohotovostní, tvoří zbývající peníze ve vaší peněžence (na běžném účtu) po odečtení všech vašich měsíčních výdajů. Tyto peníze můžeme použít ve volném čase pro nějaké vyjímečné aktivity a vlastní potřeby. U těchto rezerv je dobré si předem určit jejich limit, jste se nedostali na nulu.

Krátkodobá rezerva

Jedná se o nejdůležitější typ finanční rezervy. Právě ona vás ochrání při výpadku příjmů či vzniku neočekávávaných výdajů. Vytváří se převodem zbytku peněz ideálně na spořící účet. Na tomto spořícím účtu jsou peníze chráněny proti inflaci a počítá se zde s malým nebo žádným výnosem. Naspořená částka by měla dosahovat výše minimálně tří vašich měsíčních příjmů. Krátkodobá rezerva se může kombinovat také s životním pojištěním. Měla by touto rezervou být pokryta rizika jako výše zmíněný dočasný výpadek příjmů, oprava auta, či koupě domácích spotřebičů nutných pro běh domácnosti.

 

Střednědobá rezerva

Tento typ rezervy nám pokrývá výdaje v delším časovém horizontu. Nejčastěji se jedná o dobu v rozmezí 1-5 let a čerpá se spíše na plánované výdaje. Jelikož máme daleko více času pro její tvorbu, bude i objem této rezervy podstatně vyšší než u krátkodobé. Tato rezerva nám poté slouží například pro úhradu dražší dovolené, koupi nových elektrospotřebičů, nákup nového auta či menší rekonstrukci bydlení. Může však také sloužit k pokrytí neplánovaných výdajů, které můžou nastat při léčbě vážného úrazu či nemoci, která bude trvat déle než rok. Střednědobou rezervu vytváříme investováním přebytku peněz do investičních nástrojů, kterými mohou být podílové fondy nebo dnes méně oblíbené stavební spoření. Peníze investované do podílových fondů poté zhodnocovány pomoci složeného úročení a také jsou chráněny proti inflaci.

 

Dlouhodobá rezerva

Jedná se o nevetší rezervu. Její vytvoření je náročné a uvažuje strategické uvažování. Tvoří ji investice s delší dobou návratnosti, nejčastěji nad 10 let. Tuto rezervu poté čerpáme nejčastěji na plánované výdaje jako jsou: peníze na stáří, spoření dětem na studium či předčasné splacení hypotéky. Stejně jako předešlé typy rezerv i tuto můžeme použít i na nečekané výdaje a to tedy především na pokrytí invalidity na základě onemocnění či velmi vážného úrazu. Pro vytvoření těchto rezerv existuje celá řada možností a musí se při jejím tvoření dbát na celou řadu plánovaných nebo i neplánovaných výdajů. Její tvorba vyžaduje důkladnou přípravu a musí se při jejím tvoření dát velký důraz na inflaci. Proto vám v tomto případě doporučuji se obrátit na odborníka. Ten vám  její vytvoření připraví přesně s ohledem k vašim finančním možnostem a podle vašich představ.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *