Pokud se u vás vyskytnou nenadálé zdravotní problémy, které vám brání při výkonu vaší práce, máte možnost obrátit se na stát s žádostí o přiznání invalidního důchodu. Jaké jsou zákonné podmínky pro jeho přiznání? Z čeho se počítá jeho výše?

Podmínky

Základním předpokladem pro úspěšné přiznání invalidního důchodu je splnění dvou hlavních zákonem určených podmínek. První podmínkou je pokles pracovní schopnosti a druhá je potřebná doba hrazení sociálního pojištění.

 

Pokles pracovní neschopnosti

Stěžejní význam pro přiznání invalidního důchodu má zdravotní stav uchazeče. Na základě poklesu jeho pracovní schopnosti se určí stupeň invalidity, který hraje klíčovou roli při výpočtu výše měsíční částky. O vzniku a stupni invalidity uchazeče rozhoduje posudkový lékař Okresní správy sociálního zabezpečení na základě zdravotní dokumentace obdržené od ošetřujícího lékaře. Posudkový lékařrozhodující slovo a může žadateli přiznat jeden z následujících stupňů invalidity:

  1. stupeň – pokles pracovní schopnosti v rozmezí 35 % – 49 %
  2. stupeň – pokles pracovní schopnosti v rozmezí 50 % – 69 %
  3. stupeň – pokles pracovní schopnosti nejméně o 70 %

Z praxe bývá nejčastěji přiznáván právě důchod 1. stupně invalidity. V loňském roce byl tento stupeň přiznán 45 % ze všech kladně vyřízených žádostí.

 

Sociální pojištění

Dalším předpokladem pro přiznání invalidního důchodu je dostatečná doba odvodu sociálního pojištění do doby vzniku trvalé invalidity. Hlavním kritériem je v tomto případě věkuchazeče, na základě kterého se pomocí následující tabulky určí nárok:

  • do 20 let méně než 1 rok
  • nad 28 let minimálně 5 let
  • u invalidního důchodu pro invaliditu prvního stupně 0,5 %
  • u invalidního důchodu pro invaliditu druhého stupně 0,75 %
  • u invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně 1,5 %

Podmínka potřebné doby pojištění se nevyžaduje jen v případě, že invalidita vznikla následkem pracovního úrazu či nemoci z povolání. Do potřebné doby se počítá i studium na střední a vysoké škole.

 

Procentní výměra

Výše procentní výměry invalidního důchodu se stanoví procentní sazbou z výpočtového základu za každý celý rok doby pojištění a dopočtené doby získané do dosažení důchodového věku, a to v závislosti na stupni invalidity.

Dále zde platí i ustanovení o nejnižší procentní výměře invalidního důchodu ve výši 770 měsíčně a to bez ohledu na stupeň invalidity. Výše základní výměry v roce 2015 činí 2 400 Kč měsíčně.

 

Praktický příklad

Mějme vzorového klienta Romana S. z Olomouce. Pan Roman je 45 letý stavební dozorce u jedné nejmenované olomoucké firmy. Jeho hrubý měsíční plat je 35 000 Kč. Jakou výši invalidního důchodu bude pan Roman v případě splnění všech zákonných podmínek dostávat pro jednotlivé stupně uznané invalidity?

 

Invalidní důchod Náhradový poměr
Invalidita I. stupně 6 064 Kč 23 %
Invalidita II. stupně 7 931 Kč 30 %
Invalidita III. stupně 13 532 Kč 52 %

 

Závěr

Jak je patrné z uvedeného příkladu, pokles příjmů je i v případě invalidity třetího stupně minimálně 50 %. Proto je nesmírně důležité zajistit dostatečný příjem v případě invalidity nemocí či trvalých následků úrazu například v životní pojistce.

0 komentářů

Napište komentář

Chcete se zapojit do diskuse?
Napište nám.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.