Ivona Valášková

Finanční poradce pro Tišnov a okolí.

Ivona Valášková senior exkluzivní konzultant 4fin

Zkušenosti

MOTTO: „Kvalitní službou a komplexním finančním servisem zákazníkovi – k oboustranné spokojenosti.

Byla jsem dlouhodobým zaměstnancem velké banky na pozici privátního poradce.

Časy se mění

Každý pracuje ve svém oboru a jeho snahy by měly směřovat k vytyčenému cíli.

To je můj zájem, proto jsem opustila bankovní sektor a přidala se k „vizionářům“ v oboru, kteří také pracovali na vrcholových postech bank a také jim došlo, že se musí posunout dále a pojmout finanční trh komplexně.

Dlouholeté zkušenosti mi velí a mou zásadou je ,,spokojený klient“.

Komplexní servis

Myslím si, že každý člověk má právo mít přístup ke správným informacím, a jen díky tomu, může využít veškeré možnosti, které trh nabízí.

Dnes mohu říci, že se mi můj hlavní cíl daří plnit službou “ Komplexního poradenského servisu„.

Důkazem je spokojenost klientů, se kterými dlouhodobě spolupracuji a rádi se za mnou vrací.

Investiční poradenství a financování bydlení

Nyní se hlavně zaměřuji na oblast  investičního poradenství, financování bydlení a souvisejících produktů.

Dle mého názoru jsou právě tyto oblasti na finančním trhu na orientaci pro klienta vůbec nejsložitější.

V tom, že mohu klientovi v těchto oblastech pomoci, vidím svoji největší přidanou hodnotu, a to hlavně z důvodů, že se jedná o oblasti, ve kterých je možné klientovi ušetřit velké množství peněz a starosti. A nebo vydělat v nelehkých dobách peníze, při zachování optimální diverzifikace portfolia z důvodů omezení rizik.

Tuto práci mám velice ráda, protože dokáži ve spolupráci s důvěrou klienta vyřešit i složité životní situace, které někdy vzešly z předchozích, nevhodně uzavřených produktů.

Můj recept, aby mě práce pořád bavila, naplňovala a abych dosahovala dobrých pracovních výkonů není vůbec složitý…

“ Mám zázemí v rodině a obklopuji se kvalitním pracovním Týmem.“