Ing. Miluše Budějovská

Finanční poradce pro Olomouc a okolí.

Miluše Budějovská - finanční poradce Olomouc

Něco o mně

Jsem analytik a čísla mě provází celým mým profesním životem. Stejně jako úzká spolupráce s lidmi. Ve světě finančního poradenství, jedno bez druhého nikdy není efektivní.

Kladu důraz na srozumitelnost a přitom s důkladnou analýzou provázím klienty jejich sny a potřebami. Vědí, že vyberu a připravím vždy tu nejvýhodnější alternativu na trhu. Věnuji jejich portfoliu maximální pozornost.

Klienti se na mne mohou kdykolivčímkoliv obrátit.

Spokojený klient, je můj motor.