Je to už více než 20 let co jsem vstoupil do světa financí. Jeden z hlavních důvodů byl pomáhat lidem lépe se v tomto světě orientovat.

Nejprve jsem se stal zástupcem stavební spořitelny. Přestože jsme nenabízeli pouze stavební spoření, má očekávání nebyla zcela naplněna. Hlavním důvodem byla závislost na jedné instituci a samozřejmě preferování jednoho produktu. Nemohl jsem tedy pomáhat klientům orientovat se ve financích, když jsem sám k tomu nebyl veden.

Jediná možnost byla změnit firmu a přejít do společnosti, která nenabízí vlastní produkty, ale působí jako servisní organizace. Jít do firmy, kde budu moct nabízet klientům široké možnosti, jenž závisí na mém úsudku, zkušenostech a kvalitních informacích, které získávám jak od analytiků, tak i z vlastního soustavného vzdělávání.

Pro opravdové finanční poradenství je ovšem nejdůležitější zjištění potřeb, přání a možností samotného klienta. Pokud chcete kvalitní finanční poradenství, je potřeba svému poradci plně důvěřovat a tak jako před svým lékařem, úplně se otevřítSebemenší detail, který si nemusíte uvědomit, může být velice důležitý pro stavbu finančního plánu, ušitého pro Vás na míru.

Tuto část, ve které se zjišťují informace, nazýváme analýza a ta může trvat až dvě hodiny.

Na základě těchto informací poradce připravuje finanční plán. Když to hodně zjednoduším, finanční plán stavíme tak, aby se na základě potřeb a možností postupně naplňovaly potřeby dle důležitosti, a to:

  1. zajištění současného příjmu,
  2. zajištění budoucího příjmu,
  3. bydlení,
  4. ostatní potřeby (děti, koníčky, auta, dovolené…),
  5. růst bohatství.

pyramida potřeb

Často se stává, že klienti preferují bod 4., aniž by byly zajištěny body předešlé, potom mohou vznikat zbytečné problémy.

Jak se dají tyto potřeby zajistit, necháme na další článek.

Potom je tady ještě jedna důležitá věc, a to jak měřit správné finanční poradenství. Každý poradce je jiný, může mít na danou situaci jiné řešení. My jsme se rozhodli správné poradenství měřit podle toho, jak našemu klientovi,a to díky našemu poradenství, roste finanční majetek. A to měříme.

A samozřejmě úkolem každého finančního poradce je pracovat na zvyšování finanční gramotnosti našich klientů.

 

Díky tomuto přístupu pomáháme lidem bohatnout.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *