Hlášení pojistné události pro majetek a odpovědnost

Většina největších pojišťoven, které působí na českém trhu umožňuje prostřednictvím jejich systémů nahlásit pojistnou událost on-line z pohodlí vašeho domova.

Potřebné dokumenty

  • Číslo pojistné smlouvy, ze které bude způsobená škoda uplatněna
  • Identifikační údaje pojistníka/pojištěného (včetně kontaktních údajů)
  • Datum, čas a místo vzniku škodní události
  • Příčinu škody (popis škodního děje)
  • Rozsah škody, včetně předpokládané výše

Vyberte Vaši pojišťovnu