Hlášení pojistné události pro majetek a odpovědnost

Většina největších pojišťoven, které působí na českém trhu umožňuje prostřednictvím jejich systémů nahlásit pojistnou událost on-line z pohodlí vašeho domova.

Potřebné dokumenty

Škoda vzniklá na majetku
 • Číslo pojistné smlouvy, ze které bude způsobená škoda uplatněna
 • Identifikační údaje pojistníka/pojištěného (včetně kontaktních údajů)
 • Datum, čas a místo vzniku škodní události
 • Příčinu škody (popis škodního děje)
 • Rozsah škody, včetně předpokládané výše
Pojištění odpovědnosti
 • Datum, čas a místo vzniku škodní události
 • Číslo pojistné smlouvy, ze které bude hrazena škoda
 • Příčinu škody (popis škodního děje)
 • Rozsah škody včetně předpokládané výše
 • Identifikační údaje pojištěného (včetně kontaktních údajů)
 • Identifikační údaje poškozeného, svědků (včetně jejich kontakních údajů)
 • V případě poškození motorového vozidla tovární značku, typ vozidla a registrační značku

Vyberte Vaši pojišťovnu

pojistovny - allianz.jpg
pojistovny - cpp.jpg

pojistovny - csob.jpg
pojistovny - koop.jpg