Souhlas se zpracováním osobních údajů

 

Společnost považuje za samozřejmé, že s osobními údaji bude nakládáno citlivě a vždy v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“), a na něj navazujícími právními předpisy.

 

Zpracování Vašich osobních údajů za tímto účelem bude prováděno na základě Vašeho souhlasu ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení. Za tímto účelem budou osobní údaje zpracovávány po dobu, na kterou byl souhlas udělen. Souhlas se zpracováním osobních údajů za tímto účelem můžete kdykoli odvolat (tzv. opt-out) a Vaše osobní údaje okamžitě přestanou být za tímto účelem používány.

 

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti jednoduché finance s. r. o., se sídlem Lešná 184, 756 41 Lešná IČ: 09113851, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 82080 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:
 • jméno a příjmení
 • IP adresa
 • e-mail
 • telefonní číslo
 • adresa bydliště
 • fotografie
 1. Jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail, IP adresu a adresu bydliště je nutné zpracovat za účelem evidence uchazeče o zaměstnání. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 3 let.
 2. Jméno, příjmení, adresa bydliště, telefonní číslo, IP adresu a email je nutné zpracovat za účelem poskytování Vámi poptaných služeb z webu snadne-finance.cz. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 3 let.
 3. Jméno, příjmení, telefonní číslo, IP adresu a e-mail je nutné zpracovat za účelem marketingové komunikace. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 5 let.
 4. Jméno, příjmení, fotografii, IP adresu a město bydliště je nutné zpracovat za účelem zveřejnění Vaší uživatelské recenze na webu snadne-finance.cz. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 5 let.
 5. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu na sídlo společnosti nebo emailu na adresu info@snadne-finance.cz.
 6. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
 7. Finanční poradci a realitní makléři společnosti 4fin Better together, a.s., se sídlem Na Hřebenech II 1718/8, 140 00 Praha 4.
 8. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

 

 

 1. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.