Příspěvky

V areálu AMK kemp Hranice se při letošním druhém ročníku dobročinně turistické akce DOTUR 2023 sešla bezmála stovka účastníků, kteří si společně přišli zasportovat a podpořit dobrou věc. Letošní ročník přinesl nové trasy a také novou spolupráci se spolkem Šťastný úsměv z.s.

 

Co a kdo stojí za myšlenkou DOTUR?

Nápad na vytvoření akce, která by ukázala lidem krásy okolí města Hranice a podpořila dobrou věc vznikl před 2 lety. Přišel s ním můj kamarád Miroslav Šustal, který je také hlavní sportovní pořadatel a sestavuje veškeré trasy.

 

“Chceme udělat radost všem, proto mají účastníci na výběr ze čtyř různých tras. První dvě, o délce 5 km a 10 km, jsou určeny pěším turistům. Druhé dvě, o délce 30 km a 50 km, jsou určeny cyklistům. Sportovní nadšenci si mohou také zvolit libovolnou kombinaci pěší a cyklistické trasy – disciplína duatlon“.

Řekl Miroslav Šustal st.

 

Šťastný úsměv a osvěta

Ročník 2023 se nesl ve znamení nového partnerství. To vzniklo oslovením spolku Šťastný úsměv z.s. Tato nezisková organizace, sídlící v Prosenicích u Přerova, se zabývá informovaností rodičů malých pacientů a také široké veřejnosti o rozštěpových vadách obličeje.

 

Jejich činnost je čistě existenčně závislá pouze na příspěvcích od sponzorů.

 

Sportovní část a doprovodný program

Celkem 99 účastníků všech věkových kategorií vyrazilo postupně v 10:00 hodin zdolat některou ze 4 naplánovaných tras. Všechny trasy měly společného jmenovatele – ukázat v rámci délky trasy maximum z přilehlého okolí Moravské brány. A to se také povedlo – součet všech společně nachozených a našlapaných kilometrů se zastavil na čísle 1570 km!

Po vydatném obědě byl na pořadu program určený dětem. Soutěž ,,Hravá stanoviště“ prověřil v 6 různých disciplínách naše nejmenší účastníky a následné disco roztancovalo v rytmech dětských hitů i dospělé.

 

Dobrovolné startovné a příspěvek za zdolané kilometry

Výtěžek z akce DOTUR se skládá ze dvou částek. První je dobrovolný příspěvek (startovné) účastníků, ten se vybírá po celou dobu konání sportovní části a také doprovodného programu. Druhá částka je příspěvek za ušlé kilometry, který v rámci pořádání akce DOTUR přidávám. Příspěvek pro spolek Šťastný úsměv se tedy skládal ze součtu těchto částek.

 

Mám radost, že se nám v tomto roce podařilo na dobrovolném startovném vybrat částku 17 800 Kč a s příspěvkem 10 Kč / Km jsme mohli společně s M. Šustalem, předsedkyni spolku Šťastný úsměv, paní Anežce Rouš Dvořákové předat šek na částku 33 500 Kč.

 

DOTUR 2023

Kapela

Závěr sobotního setkání patřil již tradičně živé hudbě a kapele DETOX.

Závěr

Druhý ročník dobročinně turistické akce DOTUR 2023, který se nesl ve znamení přátelství, turistiky, dobročinné činnosti a také zábavy je již za námi. Chci na závěr poděkovat všem organizátorům akce a také dámám ze spolku Šťastný úsměv.

 

Děkuji také všem, kteří s námi v sobotu přišli podpořit celou akci. Jste úžasní!

 

 

Bonus: Video DOTUR 2023

Dotur 2022

V sobotu 10. 9. 2022 jsme pořádali 1. ročník dobročinně-turistické akce DOTUR 2022. Akce, jak název napovídá je spojením DObročinnosti a TURistiky.

Jak DOTUR pomáhá?

Naši poradci, jejich rodinní příslušníci, známí a kamarádi – během časového limitu zdolávali jednu z předepsaných tras. Ať už na kole, či pěšky. Ti nejodvážnější mohli zvolit disciplínu DUATLON – kombinaci pěší a cyklistické trasy.

Myšlenka vytvořit akci, která by ukázala lidem okolí města Hranic a podpořila dobrou věc, vznikla vloni, kdy jsme si vše vyzkoušeli nanečisto při pořádání 0. ročníku.

Na dobrou věc se přispívá formou dobrovolného startovného a počtem ujetých a ušlých kilometrů. Za každý zdolaný kilometr osobně přispěji 10 Kč.

Pro 1. ročník akce jsme se rozhodli, stejně jako při 0. ročníku, podpořit Základní a Mateřskou školu – Dětské centrum Hranice, pobočný spolek pro pomoc postiženým dětem.

Dětské centrum Hranice, pobočný spolek pro pomoc postiženým dětem

Základní a Mateřská škola – Dětské centrum Hranice zahájila svou činnost v roce 1994 a pomáhá žákům se speciálními vzdělávacími potřebami dodnes. Letos školu navštěvuje 23 žáků ve 4 třídách.

Součástí centra je také mateřská škola, kterou vedle 10 dětí se speciálními potřebami navštěvuje také 25 dětí bez hendikepu.

„Řídíme se heslem POCHOPIT, MILOVAT, UČIT SE A RADOVAT = SPOLEČNĚ DOJÍT K CÍLI“ vysvětluje Mgr. Petra Stryková, zástupkyně ředitele centra.

I přes aprílovou předpověď počasí byla účast velká!

DOTUR je soukromá akce a mohou se jí účastnit pouze pozvaní. I přes tuto podmínku a nepříznivou předpověď počasí si akci nenechalo ujít bezmála 169 účastníků. Nakonec z deště nebylo nic a akce se vydařila na výbornou.

Účastníci si chválili nejen skvěle navržené trasy, které vymyslel hlavní sportovní pořadatel Miroslav Šustal st. Pro pěší v délce 5 a 10km, ale i trasy v délce 30 a 50km pro cyklisty. Na své si přišli také duatlonisté, kterých se letos sešlo celkem 9.

K dětem putuje krásný výtěžek!

Díky velké účasti a vysokému nasazení se nám podařilo společnými silami ujet a ujít celkem 2 200 km. Na dobrovolném startovném jsme vybrali 30 000 Kč. Navíc s příspěvkem 10 Kč/km jsme tak dětem přispěli částkou 52 200 Kč. Tato částka bude použita na nákup herních prvků a vybavení pro venkovní areál školy.

Dotur 2022

Sportem to nekončí!

Na své si přišly i děti a milovníci dobré muziky. Celé odpoledne byl pro děti připraven doprovodný dětský program s úkoly. Pro dospělé jsme zorganizovali soutěžHod škarbálem“.

A večer pro všechny hrála kapela DETOX.

Poděkování!

Děkuji všem účastníkům za velké sportovní nasazení, štědré příspěvky a vytvoření skvělé atmosféry. Děkuji také pořadatelům, kteří se na akci podíleli a v neposlední řadě také všem zaměstnancům Dětského centra za krásný životní příklad práce, která má smysl.

Dotur 2022