Příspěvky

Co je dluhopis.

Je to dluhový cenný papír, jehož emitent má vůči investorovi závazek vrátit vypůjčený kapitál. 

Dluhopisů máme několik druhů, např. konvertibilní, zero bond atd. Základní typ dluhopisu vám ale na pravidelné bázi (měsíční, kvartální, pololetní či roční) vyplácí předem stanovený kupón. 

S dluhopisem se pojí zásadní riziko, tzv. kreditní riziko, které říká, že investor může přijít o veškerý vložený kapitál v případě, že emitent dluhopisu nebude schopen dostát svým závazkům. Proto při výběru a nákupu dluhopisů dávejte pozor na kvalitu emitenta a vždy si ho prověřte. 

Dluhopisy můžeme dělit na korporátní a státní.

Jak to využít v praxi? 

Dluhopis by měl být doplňkem portfolia. Určitě by to neměl být jediný investiční nástroj v portfoliu. Doporučujeme, aby klienti měli v dluhopisu od jednoho emitenta max. 10 % celkového investovaného kapitálu.

TIP: Pokud chcete mít při výběru emitenta jistotu a rozpoznat kvalitního emitenta od nekvalitního, doporučujeme využívat k hodnocení metodiku MF ČR – tzv. scorecard dluhopisu.

Zanechte nám na sebe kontakt v komentáři a my vám zašleme metodiku k hodnocení v PDF, ať se při výběru dluhopisů nespálíte.

Průvodce světem investice - ebook ke stažení zdarma