Příspěvky

Co je komodita?

Jako komoditu ve světě investic považujeme ropu, energie, zemědělské produkty, drahé kovy, atd…

 

Jak to využít v praxi?

Na burze se obchoduje s fyzickými komoditami s fyzickým dodáním v určitém termínu (Futures kontrakty) nebo formou derivátů, ETF či podílových fondů.

V ČR je nejrozšířenějším investováním do komodit formou nákupu fyzických slitků ve formě zlata, stříbra, platinypaladia. Při investování do těchto slitků je důležité se dívat  na pořizovací cenu a vstup DPH. Pro fyzické osoby (neplátce DPH)  doporučuji nakupovat pouze zlaté slitky a to v gramáži 1 OZ (Troyská unce = 31,1g) , je zde jedna z nižších marží pro obchodníka a je to jedna z nejlikvidnějších gramáží.

Ale opakuji, že je důležité porovnávat nákupní cenu s tržní cenou zlata, abyste nepřeplatili více než musíte.

 

TIP: Důležité je, že komodity nenesou žádný kupón či dividendu, takže na komoditách je možné vydělat pouze ve smyslu – ,, prodám za vyšší cenu, než za jakou jsem koupil.“

 

Plánujete investovat do zlata, ale nevíte, která společnost je solidní a zda vůbec je zlato pro vás vhodné?

 

Vyplňte formulář níže a náš poradce se vám ozve.

 

Co je investiční horizont?

Investiční horizont je nejdůležitější při stavbě portfolia. Při tvorbě portfolia bychom měli na investiční horizont brát zřetel. Horizont nám říká, za jak dlouho budeme peníze potřebovat a kdy je budeme chtít využít, proto bychom měli mít dostatečnou rezervu a zajištění životního standardu na kvalitní úrovni, aby se co nejvíce snížila pravděpodobnost, že na kapitál sáhneme předčasně.

 

Jak to využít v praxi?

U investování se bavíme o investičních horizontech alespoň 5 let a více, na kratším horizontu se efekt investování moc nepromítne, zde se spíše bavíme o spekulaci. Důležité je stavět portfolio na základě Vámi definovaného cíle, investičního profilu a rozdíl je i ve formě investování, zda budete investovat pravidelně či jednorázově.

 

 

TIP: Platí nepsané pravidlo, že čím delší investiční horizont máte, tak tím více by měla být akciová složka v portfoliu zastoupena. Doporučuji od horizontu 10–15 let mít v akciích v rozmezí 70 – 100 % portfolia, ovšem vše záleží na definici cíle a dalších faktorech v rámci finančního plánu.

 

 

Zde naleznete naše aktuální zajímavé investiční příležitosti přesahující výnos 6 % p.a. bez kolísání a dle našich analýz i s rozumnou mírou rizika.

 

Chcete investovat s námi, tak nám zanechte kontakt a ozveme se vám.

Co jsou high yield dluhopisy?

Jedná se o dluhopisy s vyšším výnosem, většinou se jedná hlavně o korporátní dluhopisy. Tato kombinace významně zvyšuje rizikovost těchto dluhopisů, proto se i tato skupina dluhopisů správně označuje jako dluhopisy spekulativního pásma, jelikož se opravdu jedná o rizikovou investici.

Jak to využít v praxi?

Tato složka portfolia by měla zastávat pár procent v portfoliu, abyste mohli případnou ztrátu z této pozice vykompenzovat výnosem jiného instrumentu.

 

TIP: Doporučoval bych investovat do této skupiny dluhopisů pouze přes fondy, jelikož je zde širší diverzifikace a neohrozí vás úpadek pár emitentů. Nezapomínejte, že u investic do dluhopisů je nejhorší kreditní riziko, je neviditelné a působí největší škody, proto si přečtěte tento článek, který jsem na toto téma napsal.

 

Investujete do nástrojů, které vám vyplácejí výnos, ale nepracujete dále s vyplaceným výnosem?

Kontaktujte naše poradce, ať společně promyslíte investiční strategii a společně zvýšíte výnosnost a efektivnost vašeho portfolia.

Konzultace s našimi poradci jsou bezplatné.

 

Co je TER - investice

TER je jedním z významných ukazatelů při investování do otevřených podílových fondů. Ukazuje nám celkovou roční nákladovost fonduprocentech.

Jak to využít v praxi?

 

Čím nižší TER, tím lépe pro nás.

 

Ukazatel TER ovlivňuje i měnové zajištění, proto se nebojte na delší investiční horizonty využívat fondy v jiné měně než v CZK. Zajištění do CZK totiž stojí fond náklady a zvyšuje TER.

Nelze globálně říct, co je „levné“ a co je už „drahé“. Obecně lze ale říct, že u akciových fondů by mělo být TER v rozmezí 1,5-2 % p. a., pokud se nebavíme o specifických fondech do určitých oblastí či sektorů.

Nejnižšího TER dosáhnete při investici do ETF či pasivně řízených fondů. Zde se TER pohybuje na úrovních 0,05-0,5 % p. a.

 

TIP: Nezapomeňte se vždy v KIIDu (sdělení klíčových informací investorům) podívat na tabulku poplatků. V ukazateli TER totiž není zahrnut vstupní poplatek, případně výstupní nebo výkonnostní poplatek fondu.

 

Chcete se o investicích dozvědět více?

Pak určitě kontaktujte naše poradce, kteří vám rádi řeknou více a provedou vás světem investic.

 

 

Průvodce světem investice - ebook ke stažení zdarma

Co je likvidita?

Likvidita říká, jak rychle jsme schopni investici přeměnit na vlastní kapitál – finance k další spotřebě. Jinak řečeno, jak rychle získáme finance z investice zpět.

Jak to využít v praxi?

Znát likviditu je zásadní v ohledu na vaše plány, proto se o ni vždy zajímejte. U většiny OPF je likvidita do 14 dnů, avšak například u nemovitostních fondů je někdy až 1-3 měsíce. Tato doba se může ještě prodloužit, a to v případech nenadálých událostí na trhu. Posledním příkladem takové události je zavření Moskevské burzy. V ten moment nebylo možné z fondů zaměřených na ruské akcie vybírat kapitál, jelikož akcie ruských společností nebyly likvidní.

 

TIP: Pokud investujete spíše jednorázově, určitě nezamykejte veškerý kapitál na dlouhou dobu. Pracujte se svým kapitálem aktivně, tzn. něco investujte do rychle likvidních nástrojů, něco třeba zamkněte na 1 rok, něco na 2, něco na 3 atd. Zásadní je, abyste vždy měli likvidní kapitál. U této struktury budete například vědět, že každý rok se vám část kapitálu uvolní a budete ji moct dále investovat do aktuálních investičních příležitostí s přihlédnutím k tržnímu prostředí (inflace atd.).

Chcete se o investicích dozvědět více?

Pak určitě kontaktujte naše poradce, kteří vám rádi řeknou více a provedou vás světem investic.

 

Průvodce světem investice - ebook ke stažení zdarma

Co je kupón

Kupón je výnos, který vyplácí emitent dluhopisu investorovi.
Fyzickým osobám s daňovým domicilem v ČR chodí kupón z dluhopisu s českým ISINEM v čistém, tedy po odečtení srážkové daně 15 %. To znamená, že investor už nemusí výnos danit a může ho využít na další investice či spotřebu.
Právnickým osobám chodí kupón vždy v hrubém a právnická osoba má následně při podání daňového přiznání povinnost uvést tento výnos a řádně ho zdanit.

Jak to využít v praxi?

Kupón můžete využít nejlépe na reinvestici, tedy další investici.
Naši poradci s kupóny klientů pracují efektivně, to znamená, že výnos reinvestují do dalších investičních nástrojů. Kupón z dluhopisů lze využít či vnímat jako formu tzv. renty.

 

TIP: Při výběru dluhopisu, do něhož hodláte investovat, vždy počítejte s výnosem po odečtení daně. V hrubém vyjádření totiž může výnos vypadat atraktivně, ale po odečtení daně zjistíte, že svůj kapitál můžete vložit do jiného investičního nástroje s podobnou výnosností, ale s nižší rizikovostí.

 

Zajímá vás, jaké zajímavé investiční příležitosti máme pro naše klienty?

Tady naleznete některé z nich. Pojďte se na ně podívat.

Průvodce světem investice - ebook ke stažení zdarma