Příspěvky

Co jsou nemovitostní podílové fondy

Nemovitostní podílové fondy (NPF) představují atraktivní způsob, jak investovat do nemovitostí, aniž byste museli kupovat nebo spravovat vlastní nemovitosti. Tyto fondy vám umožňují podílet se na zisku z nemovitostí, a to i s menšími investicemi. Nemovitostní podílové fondy jsou kolektivní investiční nástroje, které shromažďují peníze od investorů a investují je do různých druhů nemovitostí. Tyto fondy mohou zahrnovat bytové, komerční, průmyslové a jiné nemovitosti. Každý investor obdrží určitý počet podílů na fondu, což mu dává nárok na podíl na nájmu a hodnotě nemovitostí v portfoliu fondu.

 

Jak to využít v praxi?

Nemovitostní fondy se hodí do portfolia pro konzervativní investory, kteří chtějí stabilní výnos na úrovni 4 – 6 % p.a. a to při nízké míře kolísavosti. Nemovitostní fondy mají delší likviditu než běžné fondy a to je 1 – 3 měsíce. U nemovitostních fondů je důležité vždy zkoumat jaké nemovitosti mají v portfoliu a tím pádem, které nemovitostní sektory jsou zastoupeny. Pro zkušenější investory je vhodné ještě sledovat ukazatel WAULT, LTV a průměrnou obsazenost.

 

 

TIP: Vždy začněte s fondem, který je široce zaměřený, má nějakou historii a patří mezi největší fondy v ČR následně si dokupujte fondy „specialisty“ na jednotlivé nemovitostní sektory.

 

 

Právě jsme přidali do našeho výběru investičních příležitostí nemovitostní fondy, mrkněte zde.

 

 

Co je likvidita?

Likvidita říká, jak rychle jsme schopni investici přeměnit na vlastní kapitál – finance k další spotřebě. Jinak řečeno, jak rychle získáme finance z investice zpět.

Jak to využít v praxi?

Znát likviditu je zásadní v ohledu na vaše plány, proto se o ni vždy zajímejte. U většiny OPF je likvidita do 14 dnů, avšak například u nemovitostních fondů je někdy až 1-3 měsíce. Tato doba se může ještě prodloužit, a to v případech nenadálých událostí na trhu. Posledním příkladem takové události je zavření Moskevské burzy. V ten moment nebylo možné z fondů zaměřených na ruské akcie vybírat kapitál, jelikož akcie ruských společností nebyly likvidní.

 

TIP: Pokud investujete spíše jednorázově, určitě nezamykejte veškerý kapitál na dlouhou dobu. Pracujte se svým kapitálem aktivně, tzn. něco investujte do rychle likvidních nástrojů, něco třeba zamkněte na 1 rok, něco na 2, něco na 3 atd. Zásadní je, abyste vždy měli likvidní kapitál. U této struktury budete například vědět, že každý rok se vám část kapitálu uvolní a budete ji moct dále investovat do aktuálních investičních příležitostí s přihlédnutím k tržnímu prostředí (inflace atd.).

Chcete se o investicích dozvědět více?

Pak určitě kontaktujte naše poradce, kteří vám rádi řeknou více a provedou vás světem investic.

 

Průvodce světem investice - ebook ke stažení zdarma

Volatilita

Jednoduše řečeno se pojmem volatilita označuje kolísavost daného investičního nástroje. Obecně lze říci, že volatilita je u pravidelné investice přítelem investora.

Jak ji využít v praxi?

Při pravidelné investici bych využíval investiční nástroje s vyšší volatilitou, ale vše záleží na vašem investičním horizontu, investiční strategii, investičním cíli atd. Toto rozhodnutí vždy doporučuji zvážit s ohledem na další faktory investování. U jednorázové investice záleží na stejných faktorech, ale zde bych se nerozhodoval na základě minulé volatility.

 

TIP: Při pravidelném investování do podílových fondů nemovitostních nezapomínejte, že každým dalším nákupem zvyšujete průměrnou nákupní cenu, a díky tomu se váš výnos může pohybovat v rozmezí 2-3 % p. a., a to i přesto, že při jednorázové investici ve stejném období byste dosáhli výnosu např. 5-6 % p. a. (Při této úvaze jsme použili aktuální trend vývoje nemovitostních fondů, který je dlouhodobě lineárně rostoucí bez významné volatility).

 

Jak vnímáte aktuální volatilitu na trzích? Podělte se s námi o vaši investici, která má aktuálně největší výnos a největší ztrátu.

 

Průvodce světem investice - ebook ke stažení zdarma