Příspěvky

jake nezivotni pojisteni se vyplati mit

Mezi nejdůležitější neživotní pojištění považuji především pojištění majetku a odpovědnosti. Pojďme tyto stěžejní tipy neživotního pojištění si je blíže představit.

Pojištění majetku

Pojistka by měla být sjednaná na tzv. novou cenu. To je cena, za kterou pořídíte stejnou věc v daném místě a v daném čase. Lze pojistit i na cenu časovou, cenu věci těsně před pojistnou událostí.

 

Pojištění nemovitosti

 • potřebujete takovou pojistnou částku, za kterou si pořídíte podobnou nemovitost (rodinný dům, byt, garáž, chatu),
 • lze pojistit i nemovitost ve výstavbě,
 • základní pojištění je pojištění na živelná rizika (požár, vichřice, krupobití, sesuv půdy, úder blesku, výbuch, pád letadla a další),
 • mezi připojištění patří například povodeň a záplava, vloupání, krádež, vandalismus, zkrat, rozbití skel, zatečení atmosférických srážek apod.

 

Pojištění domácnosti

 • hodně lidí vybavení domácnosti podceňuje,
 • je potřeba mít pojistnou částku na kompletní vybavení od oblečení, hraček, šperků po elektroniku a nábytek.
 • nejčastější je pojištění proti krádeži, vloupání, povodni a záplavě, požáru, vodovodní škodě apod.

 

Pojištění odpovědnosti

Známé také jako pojistka na blbost. Je to velmi důležité pojištění, u kterého byste měli volit co nejvyšší limity.

 

Pojištění odpovědnosti v občanském životě

 • uhradí škodu způsobenou na zdraví a majetku druhým osobám (například nehoda způsobená při jízdě na kole, vytopení sousedů, rozbití drahého zboží v obchodě, škoda způsobená domácím zvířetem atd.),
 • není drahé, proto by měl být nastaven vysoký limit (minimálně 5 miliónů).

 

Pojištění odpovědnosti zaměstnance

 • zaměstnavatel může požadovat až 4,5 násobek hrubé mzdy jako úhradu způsobenou zaměstnancem (např. rozbití služebního notebooku, telefonu nebo havárie služebního automobilu),
 • limit pojistné částky se tedy vypočítá z hrubé mzdy.

Banner neživotní pojištění