Příspěvky

5 rad, které vám pomohou dosáhnout finanční nezávislosti

Každý z nás by si jistě přál odejít do předčasného důchodu. Všichni toužíme po finanční nezávislosti a svobodě. Mnohdy se však zdá být dosažení takovéhoto cíle téměř nemožné, obzvláště v dnešní nelehké době, kdy se mnoho rodin následkem hospodářské a geopolitické situace snaží stabilizovat svůj napnutý rozpočet.

Avšak finanční nezávislost není pouhá fikce pro pár vyvolených a je možné jí dosáhnout. Jak? Klíč k finančnímu úspěch spočívá především v šetření životních nákladů a automatizaci investování peněz.

 

Připravil jsem 5 rad, které mohou lidem pomoci dosáhnout finanční nezávislosti.

 

1. Než začnete investovat, mějte jasný cíl!

Naší hlavní prací ve 4fin Better together a.s. je vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti. Každému klientovi, předtím, než začne investovat, radíme, aby si nejprve stanovil cíl.

Je důležité pochopit, na co bude klient peníze potřebovat, jestli bude potřeba investovat krátkodobě nebo dlouhodobě, a jestli bude chtít mít k penězům v budoucnu přístup.

Jakmile budeme znát finanční cíl, jsme schopni vybrat investiční strategii a klienta vzdělávat v oblasti finanční gramotnosti pochopením toho, do čeho budeme investovat.

2. O investicích přemýšlejte v dlouhodobém horizontu!

Pokud odkládáme peníze na vytvoření renty nebo na nějakou větší koupi v budoucnosti, radím, aby klienti přemýšleli o investici jako o maratonu, ne jako o sprintu. Zkratky neexistují.

Pro vytvoření dlouhodobějších rezerv je nezbytné se na investici dívat v delším časovém horizontu, a ne jako na spekulaci.

3. Dívejte se na investice pozitivně!

Na cestě k finanční nezávislosti může na investory číhat mnoho nástrah. Například při stagnaci nebo při propadu trhů může dočasně poklesnout i investiční portfolio.

Aby naši klienti dosáhli předčasného důchodu a finanční nezávislosti, učíme je, aby měli pozitivní přístup k budoucím výzvám a překážkám. Pokud je překonají, bohatě se jim to v budoucnu vyplatí.

4. Plaťte nejprve sami sobě!

Pravidelné investování je o disciplíně. Pokud naši klienti opravdu touží po finanční nezávislosti, doporučujeme jim, aby si udělali z investování peněz svou prioritu.

Každý občas podlehneme nákupu kávy ve Starbucks nebo hamburgeru u McDonalda. Naším cílem by ale mělo být, aby takovéto nákupy byly spíše výjimkou než pravidlem. Raději bychom se měli zamyslet a ušetřené peníze zainvestovat do sebe.

Jakmile totiž začneme méně utrácet za nepodstatné věci, začneme automaticky více šetřit. Investice do sebe je hlavním klíčem k úspěchu.

5. Začněte s málem!

Jedna z našich rad klientům, kteří nikdy neinvestovali, zní, aby začali investovat s málem, ale hlavně ať začnou. V budoucnu můžou postupně přidávat.

Pokud je klientův rozpočet napnutý, začneme odkládat alespoň 500 Kč měsíčně a každý další měsíc, půlrok nebo rok se pokusíme investovanou částku navýšit. Tak může časem dosáhnout svého cíle a vytvořit tzv. nekonečnou rentu.

 

Více o tom, co je nekonečná renta a jak ji vytvořit, si můžete přečíst v článku Dvě možnosti čerpání renty.

 

Jaké výhody má finanční nezávislost?

Dosažením finanční nezávislosti se nám otevírá řada nových životních příležitostí. Jako největší přínos pak já osobně vidím možnost získání časové svobody. Patří sem ale také více času na rodinu a přátele, na koníčky, na věci, které nás baví a v neposlední řadě více času pro sebe.

Pokud vás článek zaujal a chtěli byste se dozvědět více o dosažení finanční a časové svobody, vyplňte tento kontaktní formulář a některý z našich finančních konzultantů se vám ozve.

Jak dosáhnout finanční svobody

Tato otázka s velkou pravděpodobností napadla každého z nás. Co to vlastně je „finanční svoboda“? Osobně tento stav vnímám tak, že moje pasivní příjmy dosahují nebo převyšují moje životní náklady. Jinými slovy to znamená, že jsem finančně zabezpečen bez ohledu na výši příjmů, které mi plynou ze zaměstnání nebo z podnikání. 

Pasivní příjem

Abychom si tento lákavý stav dokázali lépe představit, je nutné si definovat pojem „pasivní příjem“. Pasivní příjem je příjem generovaný z investic. Může to být nájem z vlastněných nemovitostí, dividendy z akcií nebo úroky z držených dluhopisů. Za pasivní příjem naopak nepovažujeme příjem z podnikání, který sice může být teoreticky neomezeně vysoký, stejně tak jako může být ze dne na den nulový (jak nám ukazuje i současná situace).

Finančně svobodným se můžeme stát v pozdějším věku, kdy už jsme si prací nebo podnikáním vytvořili podmínky pro prvotní investice, z kterých se pasivní příjem generuje, stejně tak jako ve věku nižším, pokud jsme začali s naplňováním tohoto cíle včas a zvolili k tomu dobrou strategii. Jako finanční konzultanti řešíme nejčastěji situace, kdy s klientem cílíme na jeho finanční nezávislost po odchodu z aktivního života (po skončení pracovní nebo podnikatelské aktivity). To, že se v tomto období v budoucnu nebudeme moci spolehnout na podporu státu, tuší dnes již asi každý. Z tohoto důvodu pomáháme klientům s vytvořením tzv. renty, kterou budou moci postupně čerpat ve věku, kdy již nebudou mít žádný (nebo jen velmi nízký) příjem.

Co tedy potřebujeme k dosažení tohoto kýženého stavu finanční svobody?

Především je to čas. A tím nemyslím roky, ale spíše desetiletí. Říká se, že nikdy není pozdě, ale v tomto případě hraje čas proti nám. Nicméně ani po čtyřicátém roku věku není pozdě. Čtyřicátník má za sebou již zpravidla cca 15 let pracovní aktivity, čemuž by měl odpovídat i příjem a už by si měl dovolit odkládat pět až deset tisíc korun (cca 20% příjmu) na budoucnost. U mladých je tomu naopak. Zde stačí odkládat relativně malou částku (10% příjmu) a vzhledem k dlouhé době odkládání a kouzlu zvaném složené úročení se i s malou, pravidelně odkládanou, částkou dá vytvořit velmi zajímavý „balík“ peněz.

Lépe to ozřejmí jednoduchý příklad

Srovnejme si dva čekatele na budoucí finanční svobodu po skončení jejich pracovní aktivity. První učinil rozhodnutí o odkládání na budoucnost ve třiceti letech, druhý v padesáti pěti letech. Oba počítají s počátkem čerpání renty v šedesáti pěti letech.

 

Mladší je, při vhodně zvolené investici, při odkládání 1 500 korun měsíčně, schopen za 35 let vygenerovat částku okolo dvou milionů korun v nominální hodnotě.

příklad pravidelná investice finanční svoboda renta

Starší z čekatelů na tom bude podstatně hůře. Aby vygeneroval za 10 let částku okolo dvou milionů korun, musel by si měsíčně odkládat 12 700 Kč. A to ještě s vyšším rizikem, protože riziko pravidelné investice se v čase snižuje

příklad pravidelná investice finanční svoboda renta

Odkládat si od první výplaty

Z výše uvedeného vyplývá, že nejlepší je začít pracovat na své budoucí finanční svobodě již od první výplaty. Ale řekl to těm mladým někdo? Náš současný školský systém s finanční gramotností téměř nepracuje a generace jejich rodičů si zatím jen těžko zvyká na situaci, že o skutečnou finanční svobodu se bude muset postarat každý sám. A dostáváme se k druhé věci, kterou nutně potřebujeme pro získání budoucí finanční svobody. A tou je motivace. Důležité je uvědomění si cíle a vědomí, že jsem schopen s tímto cílem reálně něco dělat. K tomu pomáhá podobná vizualizace, jako ve výše uvedeném příkladu. A mimochodem, takto vytvořené dva miliony, z výše uvedeného příkladu, vystačí přibližně na rentu ve výši 10.000 korun měsíčně po dobu 15 let. Zdá se vám to málo? Mějte na paměti, že jsme počítali s odkládáním pouhých 1 500 Kč. V mladém věku to může být až dost, ale postupem času a s ohledem na zvyšující se příjmy, je potřeba „přitvrdit“. Mějte na paměti, že po skončení pracovní aktivity musíme počítat s cca 70% původních výdajů.

Samozřejmě můžete namítnout, že za 30 let od počátku investování budou mít investované peníze zcela jinou hodnotu. To je pravda. Nicméně inflace se dá porazit jednoduše tím, že budu průběžně navyšovat svoji úložku v souladu s inflací a tím i inflačním navyšováním svých příjmů.

 

Automatizace

Poslední věcí, kterou bych chtěl zmínit v souvislosti s cílem zajistit si finanční svobodu, je automatizace. Automatizace se bez vašeho každoměsíčního přičinění postará o vaše priority. Pokud si uděláte dobře analýzu vašich financí, zejména rozdělení na nezbytnézbytné výdaje, dobře nastavíte částku, kterou si můžete dovolit odkládat, máte v podstatě vyhráno. Peníze, na které nedosáhnete, neutratíte. Jen je potřeba udělat to rozhodnutí a udělat ho včas. Příjemné je, že peníze, které vám po tomto rozhodnutí na konci měsíce zůstanou, již můžete relativně bez výčitek utratit. A pokud jste zvládli udělat rozhodnutí týkající se renty do důchodu, můžete postupně udělat podobná rozhodnutí vedoucí ke splnění krátkodobějších cílů (dovolená, nové auto, financování školy svého potomka…). Nic nového, naše babičky si takto ukládaly penízky do různě nadepsaných hrnečků v kredenci. Z těch to šlo ovšem jednoduše vysypat …

 

Jak začít?

Na vytvoření investice, která bude splňovat vámi stanovený cíl, nemusíte být burzovní makléř ani finanční specialista. Ano, aktivní investování, například do konkrétních akcií, vyžaduje hlubší znalosti a zkušenosti. Nicméně dnešní finanční trh nabízí širokou škálu finančních produktů, zejména úzce i široce zaměřených podílových fondů, které jsou aktivně či pasivně řízeny zkušenými manažery a svou konstrukcí diverzifikují riziko investice. Správnou skladbu vaší investice, s ohledem na vaše cíle a dobu investice, vám poradí každý dobrý finanční konzultant.

dva kroky ke statisicove rente

Každý už někdy slyšel slovo renta či pasivní příjem. Záleží na vás, jak si pojmenuje postup, který vám zajistí finanční nezávislost už v brzkém věku či o něco později. Z mého pohledu má každý možnost vytvořit si finanční život podle sebe. Důležitá je ovšem finanční gramotnostefektivní využívání finančních prostředků. A to je v naší republice veliký problém, jelikož na školách není žádný předmět, který by mladým lidem ukazoval základy finanční gramotnosti. Dovolím si říct, že jsem učitelem lidí ohledně práce s financemi.

Pojďme tedy k myšlence, jak si vytvořit rentu. Je to velice jednoduché.

Stačí k tomu dva kroky:

  1. Akumulace
  2. Využití finančního nástroje na tvorbu renty

 

1. Akumulace

Renta nemůže vzniknout z malé částky, a proto na základě malých částek musíme tyto částky akumulovat (shromažďovat).

K akumulaci využívám otevřené podílové fondy. Vše ohledně investování do podílových fondů se dozvíte ve volně stažitelném ebooku ,,Průvodce světem investic“.

U pravidelné investice se vám tvoří i výnos, který navyšuje hodnotu naakumulované částky.

pruvodce svetem investic

Příklad: Měsíční investicí 3 000 Kč po dobu 20 let a při ročním výnosu 7 % p.a. se dostaneme na předpokládanou hodnotu 1 522 000 Kč. Tzn. že po 20 letech máme vytvořenou hodnotu na přijímání renty, nebo můžeme dále pokračovat v navyšování akumulované částky.

 

2. Využití finančního nástroje na tvorbu renty

Krása přijímání renty spočívá v tom, že vaše vložená hodnota se nesnižuje. Takže neustále budete mít hodnotu 1 522 000 Kč a pouze přijaté, dividendy, kupóny, výnosy budete přijímat domů do kapsy.

K vyplácení dividendy využívám dividendové fondy či dluhopisy s pevným vypláceným kupónem (výnosem).

 

Příklad: Při dividendě 7 % p.a. vaše roční renta bude činit 106 540 Kč což je asi 8 880 Kč měsíčně. A to není malá částka. Vy tuto částku budete přijímat už po celý život.

 

Tvorba renty je velice flexibilnídostupná pro každého. Většinu z nás omezují pouze znalosti finančního trhu a fungování peněz. Proto vám předávám tuto cennou radu a návod na jednoduché vytvoření renty. Záleží na vás, jak se k tomu postavíte a co si odnesete z tohoto článku.

Odpovím na každý dotaz, názor, či cokoliv jiného. Pište buď pod tento článek, nebo mě kontaktujte osobně.

Každý máme nárok a právo na svobodný život. Každý asi ví, že peníze naši svobodu zvětšují. Držím vám palce při tvoření vlastní finanční svobody.