Příspěvky

Proč pojistit majetek (domácnost, nemovitost)?

Cílem pojištění majetku je jeho ochrana proti následkům událostí, které nelze předvídat. V případě škody Vám pojištění majetku poskytne finanční náhradu za poškozený, zničený, nebo odcizený majetek.

Číst dále