Příspěvky

úvěr na stavební pozemek

Uvažujete o koupi pozemku na výstavbu vašeho rodinného domu? Zajímá vás, zda koupit pozemek pomocí hypotéky nebo úvěru? Co je výhodnější?

Na trhu je větší množství úvěrových produktů, kterými lze financovat koupi pozemku. Záleží, o jaký pozemek máte zájem.

Pokud uvažujete pořídit si pozemek, který zatím nemá statut stavebního pozemku (např. se jedná o ornou půdu apod.), máte na výběr z jiných typů úvěrů, například americkou hypotéku nebo spotřebitelský úvěr.  Toto financování je zpravidla dražší.

Podívejme se na ty nejznámější, pokud budeme mluvit o stavebním pozemku, ke kterému bylo vydáno stavební povolení, nebo byl určen pro výstavbu územním rozhodnutím. Zde máte na výběr financování hypotékou či úvěrem na bydlení.

 

HYPOTÉKA

Banky jsou ochotny kupujícímu vyřídit úvěr v plné výši tržní ceny stanovené odhadcem, pokud k pozemku bylo již vydáno stavební povolení.

Problém může nastat, pokud bude chtít kupující ručit pozemkem, který byl prohlášen jako stavební na základě územního či regulačního plánu. Důvodem je obava bank, že tento plán může být změněn a úvěr by tak byl z pohledu bank nedostatečně zajištěn a banky by tak mohly požadovat jiné zajištění.

Pokud si kupující vybere možnost koupě pozemku hypotékou a pak následně bude chtít řešit výstavbu rodinného domu, musí tuto hypotéku řešit u stejné banky, u které je zástava pozemku. Nebude mít tak už možnost si v danou chvíli vybrat jinou banku.

 

ÚVĚR NA BYDLENÍ

Úvěrem na bydlení lze také řešit koupi stavebního pozemku. Vybrané stavební spořitelny umožní koupit pozemek bez ručení nemovitosti do 500.000 Kč pro jednoho žadatele. Pokud jsou  žadatelé dva, tak lze čerpat úvěr až do výše 700.000 Kč. Bez zástavy nemovitosti lze získat až 1.000.000 Kč v případě dvou žadatelů a jednoho ručitele. Všechny tyto případy se splatností úvěru až na 22 let.

Úvěrem ze stavebního spoření řeší kupující koupi pozemku v plné výši na rozdíl od hypotéky. Než kupující získá stavební povolení či ohlášku, může uplynout několik měsíců. Teprve potom se rozhodne pro banku, u které si vybere financování stavby svého rodinného domu a nebude mít zástavou svázané ruce.

Je třeba si uvědomit, že pokud bude pozemek před výstavbou v zástavě, je potřeba, aby měli klienti 20% vlastních zdrojů, které jsou schopni bance prokázat. Do budoucna již nebude možné tyto prostředky čerpat úvěrem na bydlení nebo jiným úvěrem.

 

PŘÍKLAD: Koupě pozemku při vzorových úrocích

 

Hypotékou (se zástavou)

 • 500 000 Kč – výše úvěru
 • 2,65% – úroková sazba
 • 2 500 Kč – měsíční splátka
 • 22 let – splatnost

 

Úvěrem na bydlení (bez zástavy)

 • 500 000 Kč – výše úvěru
 • 5,60% – úroková sazba
 • 3 300 Kč – měsíční splátka
 • 22 let – splatnost

 

 

PŘÍKLAD: Následná výstavba RD při vzorových úrocích

 

Hypotéku (předem zastavený pozemek)

 • 2 500 000 Kč – hodnota nemovitosti
 • 2 000 000 Kč – výše hypotéky
 • 30 let – splatnost
 • 8 000 Kč – měsíční splátka
 • 2,65% – úroková sazba hypotéky
 • Klient musí prokázat 20% vlastních zdrojů ve výši 500 000 Kč (pozemek je již v zástavě a nelze jím ručit 2x).
 • Tyto prostředky bude muset mít klient naspořené, nebude je možné dozajistit stavebním spořením či spotřebitelským úvěrem.

 

Hypotékou (pozemek doposud bez zástavy)

 • 2 500 000 Kč – hodnota nemovitosti
 • 2 000 000 Kč – výše hypotéky
 • 30 let – splatnost
 • 8 000 Kč + 3 300 Kč = 11 300 Kč měsíční splátka
 • 2,65% – úroková sazba hypotéky
 • Klient nemusí prokázat 20% vlastních zdrojů, tyto zdroje jsou v hodnotě pozemku.

Závěr

Je třeba si uvědomit, že pokud bude pozemek před výstavbou v zástavě, tak klienti musí mít připravené vlastní zdroje, které budou schopni bance prokázat. Do budoucna již nebude možné tyto prostředky čerpat úvěrem na bydlení nebo jiným spotřebitelským úvěrem.

Když bude mít klient pozemek „čistý“, tedy bez zástavy, tak si klienti do budoucna můžou vybrat jakoukoli banku, která jim půjčí až do výše hodnoty pozemku a k tomu až 500 000 Kč navíc a klienti tak nebudou mít problém s postupným čerpáním hypotéky.

stavebni-pozemek

Vlastnictví, přístupová cesta, věcná břemena – právní stav pozemku

Při výběru pozemku pro váš nový domov zhodnoťte v první řadě, o jaké vlastnictví pozemku se jedná, zda jde o pozemek ve vlastnictví fyzické či právnické osoby, obce, státu. Je přístupová cesta k pozemku nejen fyzicky ale i po právní stránce dobře ošetřena? Jde o veřejnou komunikaci nebo je ve vlastnictví fyzické či právnické osoby?
Informace zjistíte nejlépe z katastru nemovitostí, kde je evidován nejen vlastník pozemku či cesty, ale i možný spoluvlastnický podíl na komunikaci související s vlastnictvím pozemku, ke kterému přístupová cesta vede apod. Rovněž věcná břemena ve smyslu práv i možných omezení k pozemku najdete na listu vlastnictví. Základní náhled vám napoví již cuzk.cz v nahlížení do katastru nemovitostí.

Lokalita, okolí vašeho nového domova – fyzický stav pozemku

Kromě lokality pozemku co do jeho svažitosti, vzhledu, porostů apod. si všímejte bedlivě jeho okolí. Co a kde se nachází v jeho blízkosti, ať už přírodního charakteru (vodní díla, lesní porosty, lomy atd.), tak umělého (výrobní areály apod.). Lokalita či blízké okolí by vás mělo zajímat i z hlediska občanské vybavenosti: školy, školky, obchod, pošta, lékař apod. Při výběru bydlení zohledněte prostě vše, co budete vy nebo vaše rodina potřebovat a to nejen nyní ale i do budoucna. Hluk, okolí pozemku, dalším důležitým bodem je logistika (jak daleko je spojení na autobus, vlak, dálnice, za jak dlouho se dopravíte do školy, do práce). To vše bude hrát roli pro spokojenost a naplnění potřeb vašich i vaší rodiny v novém domově.

Stavební pozemek, kde a jak je evidován

Zatímco vlastnictví vámi vybraného pozemku a jeho právní stav najdete na listu vlastnictví katastru nemovitostí, kde je veden i druh pozemku – orná půda apod., fyzický stav vidíte osobně v terénu. Důležitým faktem, zda se jedná či nejedná o stavební pozemek, tj. zda je nebo není určen k zastavění, vám sdělí pouze územní plán města či obce. Územní plán najdete zpravidla na internetu. Bývá také k nahlédnutí na obci nebo příslušném odboru městského úřadu a to včetně v místě možných regulačních plánů, územních studií. Jde o veřejnou věc stejně jako katastr nemovitostí. Kromě grafické části obsahuje i část textovou, kde je definováno jeho možné využití (zda a jaké jsou přípustné stavby na pozemku, koeficient jeho zastavitelnosti apod.).

Připojení na inženýrské sítě

Dalším důležitým faktorem jsou inženýrské sítě – voda, kanalizace, plyn, elektřina. Jaké inženýrské sítě jsou v místě pozemku, případně jak daleko? Je možné mít na pozemku studnu? Toto jsou aspekty, které mohou hrát významnou roli v nákladech na vaše bydlení. Nejprve si zjistěte vzdálenosti od hlavních řádů sítí apod. S lokalizací sítí vám pomohou na stavebním úřadě, přesné informace si můžete vyžádat i u správců konkrétních sítí.

Možná omezení pro váš pozemek

Pokud jste došli úspěšně až sem, ověřte si i možná ochranná pásma, která mohou přinášet různá stavební omezení. Ochranná pásma jsou u liniových staveb – dálnice, železnice, dále elektrických vedení, vodních děl apod. Rovněž ověřte, zda je či není pozemek v záplavovém území, informace jsou dostupné zpravidla na internetu.

Vizualizace nového domu

Vše je v pořádku a rozhodnete se pro nákup pozemku. Při řešení projektu vašeho budoucího rodinného domu je podstatná i velikost pozemku, jeho orientace vůči světovým stranám atd. Jak velký chcete mít dům, jednopodlažní či patrový? Jak velkou chcete zahradu, předzahrádku?

Zvládnu sám nebo si raději zaplatím odborníka?

Projdete-li těmito ale i dalšími body úspěšně sami, či požádáte o pomoc odborníka? Pokud využijete odborného poradenství, odměnou vám bude nejen vaše spokojenost do budoucna ale i značná úspora času. Nemáte-li čas, chuť či si nejste jisti, zda na něco neopomenete, obraťte se nejlépe na odborníka, který se v dané problematice pohybuje a poradí vám, pomůže či zařídí za vás.

 

pozemky-hustopece-banner