Příspěvky

V areálu AMK kemp Hranice se při letošním druhém ročníku dobročinně turistické akce DOTUR 2023 sešla bezmála stovka účastníků, kteří si společně přišli zasportovat a podpořit dobrou věc. Letošní ročník přinesl nové trasy a také novou spolupráci se spolkem Šťastný úsměv z.s.

 

Co a kdo stojí za myšlenkou DOTUR?

Nápad na vytvoření akce, která by ukázala lidem krásy okolí města Hranice a podpořila dobrou věc vznikl před 2 lety. Přišel s ním můj kamarád Miroslav Šustal, který je také hlavní sportovní pořadatel a sestavuje veškeré trasy.

 

“Chceme udělat radost všem, proto mají účastníci na výběr ze čtyř různých tras. První dvě, o délce 5 km a 10 km, jsou určeny pěším turistům. Druhé dvě, o délce 30 km a 50 km, jsou určeny cyklistům. Sportovní nadšenci si mohou také zvolit libovolnou kombinaci pěší a cyklistické trasy – disciplína duatlon“.

Řekl Miroslav Šustal st.

 

Šťastný úsměv a osvěta

Ročník 2023 se nesl ve znamení nového partnerství. To vzniklo oslovením spolku Šťastný úsměv z.s. Tato nezisková organizace, sídlící v Prosenicích u Přerova, se zabývá informovaností rodičů malých pacientů a také široké veřejnosti o rozštěpových vadách obličeje.

 

Jejich činnost je čistě existenčně závislá pouze na příspěvcích od sponzorů.

 

Sportovní část a doprovodný program

Celkem 99 účastníků všech věkových kategorií vyrazilo postupně v 10:00 hodin zdolat některou ze 4 naplánovaných tras. Všechny trasy měly společného jmenovatele – ukázat v rámci délky trasy maximum z přilehlého okolí Moravské brány. A to se také povedlo – součet všech společně nachozených a našlapaných kilometrů se zastavil na čísle 1570 km!

Po vydatném obědě byl na pořadu program určený dětem. Soutěž ,,Hravá stanoviště“ prověřil v 6 různých disciplínách naše nejmenší účastníky a následné disco roztancovalo v rytmech dětských hitů i dospělé.

 

Dobrovolné startovné a příspěvek za zdolané kilometry

Výtěžek z akce DOTUR se skládá ze dvou částek. První je dobrovolný příspěvek (startovné) účastníků, ten se vybírá po celou dobu konání sportovní části a také doprovodného programu. Druhá částka je příspěvek za ušlé kilometry, který v rámci pořádání akce DOTUR přidávám. Příspěvek pro spolek Šťastný úsměv se tedy skládal ze součtu těchto částek.

 

Mám radost, že se nám v tomto roce podařilo na dobrovolném startovném vybrat částku 17 800 Kč a s příspěvkem 10 Kč / Km jsme mohli společně s M. Šustalem, předsedkyni spolku Šťastný úsměv, paní Anežce Rouš Dvořákové předat šek na částku 33 500 Kč.

 

DOTUR 2023

Kapela

Závěr sobotního setkání patřil již tradičně živé hudbě a kapele DETOX.

Závěr

Druhý ročník dobročinně turistické akce DOTUR 2023, který se nesl ve znamení přátelství, turistiky, dobročinné činnosti a také zábavy je již za námi. Chci na závěr poděkovat všem organizátorům akce a také dámám ze spolku Šťastný úsměv.

 

Děkuji také všem, kteří s námi v sobotu přišli podpořit celou akci. Jste úžasní!

 

 

Bonus: Video DOTUR 2023

V sobotu 18. 9. 2021 jsme s mým dlouholetým kamarádem Mirou Šustalem pořádali nultý ročník dobročinně turistické akce DOTUR 2021. I přes proměnlivost počasí do AMK kempu Hranice zamířilo 111 účastníků, kteří na čtyřech trasách společně zdolali 1 825 km a podpořili dobrou věc.

Akce DOTUR vznikla spojením dvou myšlenek: ukázat lidem krásy okolí města Hranicepodpořit dobrou věc. Po důkladném zvážení jsme se rozhodli podpořit Základní a mateřskou školu – Dětské centrum Hranice, pobočný spolek pro pomoc postiženým dětem. Dětskému centru jsme darovali 100% z částky, kterou jsme vybrali na dobrovolném startovném. Tyto prostředky budou použity na spolufinancování nového školního mikrobusu.

Sportovní část

Sportovní část akce se skládala celkem ze čtyř tras – dvě pro cyklisty a dvě pro pěší turisty. Odvážní sportovní nadšenci pak mohli v rámci disciplíny „duatlon“ zvolit kombinaci pěší a cyklo.

Pěší trasy byly zvoleny tak, aby si své přišel opravdu kdokoliv. Trasa o délce 5 km, přezdívaná „kočárková“, byla určena především pro rodiny s dětmi a vedla CHKO Hůrkalázněmi Teplice nad Bečvou. Trasa o délce 10 km byla co do vzdálenosti a náročnosti terénu určená hlavně pokročilejším turistům.

Také cyklistické trasy byly sestaveny ve dvou náročnostech. Trasa o délce 30 km vedla po asfaltových plochách a neobsahovala žádné zásadní převýšení. Zato trasa 50 km byla o poznání náročnější.

Po skončení sportovní části přišla na řadu dobročinná část.

Zde byl od Dětského centra Hranice připraven jarmark s výrobky, které děti v rámci hodin výtvarné výchovy na tuto akci připravili. Účastníci tak mohli dodatečně podpořit Dětské centrum zakoupením těchto výtvorů.

Během jarmarku jsme měli čas spočítat, kolik peněž se vybralo v rámci dobrovolného startovného. Jako hlavní pořadatel jsem tuto sumu ještě doplnil o bonus 10 Kč za každý zdolaný kilometr. Celkově jsme tak mohli paní Petře Strykové, zástupkyni ředitele Dětského centra, předat částku 41 930 Kč. Když k částce přičteme ještě výtěžek z jarmarku, podařilo se nám společně Dětské centrum podpořit celkem částkou 48 330 Kč.

Jsem velmi rád, že jsme si při plánování této akce vybrali Dětské centrum Hranice. Během akce se potvrdilo, že je to tým skvělých lidí a dělají svou práci srdcem.

Kapela DETOX

Po skončení sportovní a dobročinné části akce nám do nočních hodin k poslechu a tanci hrála známé české a slovenské hity kapela DETOX.

DOTUR 2022

Ještě jednou chci touto cestou poděkovat všem, kteří se 0. ročníku akce DOTUR 2021 zúčastnili a podpořili dobrou věc. Už se těším na příští rok1. ročník akce DOTUR. Více informací o dalším ročníku akce Vám poskytneme prostřednictvím našich sociálních sítí (Facebook, Instagram).

 

 

Video reportáž, premiéra – 16. 11. 2021 od 20:00 hod.