Příspěvky

Ochrana klienta při jednání s finančním poradcem v praxi

Jednání s finančním poradcem může být pro mnoho lidí stresující a nejisté. Někteří z Vás mohou mít i špatnou zkušenost z minulosti.  Je důležité si uvědomit, že jako zákazník máte určitá práva a existují opatření pro ochranu vašich citlivých dat a zároveň kontrolní mechanismy před špatným poradenstvím.

 

Prvním krokem k ochraně klienta je nutnost splnění certifikačních požadavků České národní banky pro vykonávání finančního poradenství. Bez tohoto certifikátu není možné tuto práci vykonávat. Tato povinnost vstoupila v platnost 1. ledna 2018, což znamená větší ochranu pro klienty.

 

Dalším důležitým opatřením je nutnost vést záznam z jednání. Tyto záznamy by měly obsahovat všechny důležité informace o jednání, jako jsou vaše požadavky, doporučení finančního poradce a jeho vysvětlení, která vám umožní porozumět nabízeným produktům. Záznam by měl obsahovat také podrobnosti o vašem investičním profilu, vaše cíle, tolerance k riziku a investiční zkušenosti. Tyto informace jsou klíčové pro výběr vhodného investičního produktu, který bude odpovídat vašim potřebám a cílům.

 

Pokud máte pochybnosti o certifikaci finančního poradce, můžete se obrátit na Českou národní bankuověřit si oprávnění k poskytování služeb.

 

Další klíčový způsob, jak poznat kvalitního poradce je na základě referencí, která bývají zpravidla na webu nebo sociálních sítích poradce.

 

Při samotném jednání s finančním poradcem je důležité si uvědomit, že jste ten, kdo má konečné slovo. Finanční poradce by měl respektovat vaše požadavky a cíle a nabídnout vám vhodná řešení. Důležitý je čas na zvážení nabízených produktů a rozhodnutí by mělo být přijato až poté, co jste si zkontrolovali všechny informace a zvážili možné důsledky.

Hledáte-li spolehlivého finančního poradce, vypište formulář níže, rádi Vás kontaktujeme a zprostředkujeme setkání s našimi poradci.