Česká národní banka v nové prognóze pro rok 2016 změnila odhad plánované inflace. V následujícím článku se budu věnovat dlouhodobému vývoji inflace české koruny a vysvětlení několika základních pojmů, které se s inflací souvisejí.

Co je to inflace?

Inflaci lze asi nejvýstižněji definovat jako snížení kupní síly peněz,nebo také jako nárůst všeobecné cenové hladiny zboží a služeb. Měří se na na bázi jednoho kalendářního měsíce a její míra se uvádí v procentech. Toto procentuální číslo nám poté udává, o kolik v daném měsíci klesla reálná hodnota peněz oproti předchozímu stavu. Tyto měsíční stavy jsou však ovlivňovány celou řadou faktorů a jedná se tedy i o sezónní záležitost. Z toho důvodu se jako inflace častěji udává tzv. míra průměrného ročního indexu. Ta vyjadřuje procentní změnu průměrné cenové hladiny za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců.

Příčiny inflace

Inflace jako taková je ovlivněna celou řadou faktorů. Velký vliv na její hladinu má v první řadě rozhodování centrální banky a dále pak tržními silami a produkčními schopnostmi hospodářství dané země. Poslední dva vlivy na sebe poté působí protichůdně a mají svůj původ na straně poptávky a nabídky.

Příčiny na straně poptávky

Hlavní dvě příčiny, které ovlivňují hladinu inflace na straně poptávky jsou: růst množství peněz v oběhu (při stejné velikosti trhu) a růst trhu jako takového.

Množství peněz v oběhu má pod kontrolou Česká národní banka, která množství peněz buď vydáváním (emisí) bankovek či naopak stahováním peněz z oběhu.

Růst trhu je také ovlivněn dvěma faktory. První z nich, má vliv na hladinu inflace velmi malý (řádově několik procent) a je jím populační růst. Druhý a daleko významnější vliv má pak příliv zahraničních investorů. Ten může hladinu inflace ovlivnit až skokově.

 

Příčiny na straně nabídky

Příčin na straně nabídky je opravdu mnoho. Proto se budeme zabývat pouze dvojicí, která má značný vliv na výslednou inflaci. Prvním z těchto významných příčin již známe z předešlého odstavce a je to právě populační vliv.

U něj se na inflaci podílí především ve spojení s produktivitou práce a složení společnosti. Vzroste-li ve společnosti dané země počet neproduktivní části společnosti (důchodci, děti), odrazí se to i na růstu inflace. Růst produktivity práce – tedy zvýšení počtu služebstatků má za následek posílení měny a působí tedy proinflačně

Mezi další nezanedbatelné příčiny ze strany nabídky patří i růst cen přírodních zdrojů. Ten bývá zapříčiněn díky jejich postupnému vyčerpávání a horší výtěžnosti. Asi nejznámějším příkladem poslední doby je to právě pokles či růst ceny ropy.

 

Dosavadní vývoj inflace Koruny české

V grafu dole vidíme, jak se vyvíjela inflace v období posledních 15 letech. Nejhorší situace z hlediska inflace nastala v roce 2008, kde inflace meziročně vzrostla o více než dvojnásobek hodnoty předešlého roku. Tehdy se vyšplhala z hodnoty 2,80 % na hodnotu 6,30 %!

Zdroj dat: ČSÚ

 

Prognóza pro rok 2016

ČNB každoročně vydává tzv. cílování inflace – očekávaná inflace pro následující rok, tedy cíl kterého se bude snažit dosáhnout. Česká národní banka 6. 8. 2015 uvedla nový odhad inflace ve třetím čtvrtletí roku 2016 počítá centrální s inflací 1,6 procenta a ve čtvrtém čtvrtletí 2016 s inflací 1,8 procenta. V minulé prognóze odhadovala byla ČNB méně optimistická – počítala s inflací 2,1 %.

 

Závěr

Inflace dlouhodobě znehodnocuje vaše úspory. Jak jde vidět z dlouhodobého vývoje, může v budoucnu dojít i k jejímu neočekávanému nárůstu. Proto svým klientům vždy doporučuji své úspory zabezpečit proti vlivům inflace. Jedním ze způsobů, jak se proti inflaci bránit je mít úspory uloženy na spořícím účtu, kde se vám budou meziročně úročit.

2 komentářů

Napište komentář

Chcete se zapojit do diskuse?
Napište nám.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.