Neudržitelný důchodový systém

Důchodový systém v ČR je dlouhodobě neudržitelný. Vaše příspěvky na sociální pojištění nejsou spořeny či investovány. Namísto toho jsou obratem používány k výplatě stávajících důchodců.

Zachování současné životní úrovně

Spořením na penzi si zajistíte svou současnou životní úroveň i po odchodu do důchodu. Vytvoříte si pasivní příjem, který pokryje vaše výdaje v důchodu jako jsou: bydlení, potraviny, zdravotní péče a další.

Spoření podporované státem

Od roku 2024 se zásadně rozšířily státem podporované způsoby spoření. Státní příspěvek, zajímavé daňové odpočty a vysoká variabilita vám zajistí široké možnosti pro vytvoření vlastní strategie.

Ochrana před inflací

Inflace snižuje kupní sílu peněz, což vede ke ztrátě hodnoty vašich úspor. Díky spoření chráníte peníze před inflací a zachováte tak jejich hodnotu i v průběhu času.

Kdy začít se spořením?

Čím dříve začnete spořit na penzi, tím větší pravděpodobnost je, že dosáhnete svých finančních cílů. Díky času a výnosům, které se v průběhu let hromadí, může i relativně malý příspěvek na penzi nakonec přinést značné jmění.

Čím dříve začnete spořit na penzi, tím menší příspěvek bude k dosažení vašich cílů potřeba spořit. Včasným odkládáním na penzi snížíte finanční tlak a můžete tak investovat peníze i do jiných oblastí jako jsou: vzdělání, bydlení, podnikání atd.

Kolik si odkládat?

Výše příspěvku na penzi, kterou byste si měli pravidelně odkládat, závisí na vašich individuálních cílech a potřebách. Pokud si začnete odkládat na penzi dřív, můžete si odkládat menší částky, které díky výnosům narostou.

Spořit na penzi můžete již částky od 500 Kč/měs.

Je důležité mít na paměti, že čím více si budete odkládat na penzi, tím větší bude váš finanční polštář.

Jak využít produkty se státní podporou?

Existuje dvojce státem podporovaných produktů, které můžete využít při spoření na důchod. Každý z těchto nástrojů funguje na jiném principu a různém druhu podpory od státu.

 • Doplňkové penzijní spoření (DPS)

  • státní příspěvek ve výši 20 % vkladu (od 500 Kč/měs.)
  • daňový odpočet až 48 000 Kč ročně
  • možnost příspěvků zaměstnavatele
  • zvolení přednastavené strategie (konzervativní, vyvážená, dynamická)
  • nově alternativní fond – výběr z tisíců fondů
  • minimální doba spoření je 10 let
 • Dlouhodobý investiční produkt (DIP)

  • daňový odpočet až 48 000 Kč ročně
  • příspěvky zaměstnavatele
  • neplatí se daň z výnosu
  • výběr z tisíců investičních fondů
  • možnost zařazení stávajících investičních produktů
  • minimální doba spoření je 10 let

Je důležité si uvědomit, že výběr pravého nástroje pro spoření na penzi závisí na individuálních cílech a také okolnostech (např. příspěvek zaměstnavatele apod.).  Zároveň je důležité mít na paměti také rizika a potenciální výnosy.

Modelový příklad penze

*od založení, **Výnos + státní příspěvek + zaměstnavatel

Údaje, týkající se minulé výkonnosti fondů, mají pouze informativní charakter. Minulá výkonnost nemůže být považována za jakýkoliv příslib výkonnosti budoucí. S investováním je vždy spojena určitá míra rizika, například riziko kolísání hodnoty v průběhu času a riziko kapitálové ztráty, kdy investor nemusí dosáhnout požadovaného výnosu nebo získat zpět plnou výši investovaného kapitálu. Data, která používáme, čerpáme na základě veřejně dostupných historických dat jednotlivých společností. V předložené modelaci nejsou zohledněny žádné náklady na transakce či poplatky. Modelace také nepředstavuje návrh k uzavření smlouvy. Individuální nabídka pro Vás se tak od modelace může lišit.

Jak získat MAXIMUM ze svých peněz?

Podívejte se na příklad našeho klienta, který nyní spoří na penzi 1 000 Kč měsíčně bez příspěvku zaměstnavatele v rámci Doplňkového penzijního spoření (DPS). Na obrázku vlevo najdete srovnání výnosu současné situace klienta (Česká spořitelna dynamický) s navrhovanými úpravami od našeho poradce.

Navrhované varianty optimalizace:

 • Změna penzijní společnosti: Výběrem konkurenční společnosti by náš klient docílil navýšení výnosu o 288 789 Kč oproti stávajícímu řešení. To vše při zachování stejného produktu i strategie.
 • Změna nástroje: Další možnost našeho klienta spočívá ve změně nástroje pro spoření – dlouhodobého investičního produktu. To by klientovi přineslo do penze až 475 510 Kč navíc oproti současné situaci! Další benefit oproti stávajícímu řešení je, že se v rámci DIP (ve správném nastavení) neplatí daň z výnosu a lze také čerpat daňové odpočty až do výše 48 000 Kč ročně.

Rozdíly, které jsme dosáhli pro našeho klienta, jasně ukazují, že je důležité mít odborníka na své straně. I malé rozhodnutí může mít obrovský dopad na vaši finanční budoucnost. Chcete-li získat podobné výhody a zajistit si optimální finanční plán, obraťte se na nás.

POZOR

Je důležité si uvědomit, že výběr správného způsobu spoření na penzi je složitý proces, který vyžaduje znalosti a zkušenosti. Proto pro dosažení těch nejlepších výsledků doporučujeme využít pomoci od finančního poradce nebo profesionála v oblasti investic.

Poraďte se BEZPLATNĚ s odborníkem

1. Vyplníte poptávku

Nejprve vyplníte online formulář níže na této stránce.

2. telefonát od poradce

Nejpozději další pracovní den Vás bude telefonicky kontaktovat finanční poradce.

3. Stanovení místa a termínu schůzky

Během telefonního hovoru si s poradcem můžete dohodnout termín osobní i on-line schůzky.

4. úvodní (on-line) schůzka

První nezávazná schůzka trvá cca 15 – 20 minut.