Hlášení pojistné události u životního pojištění

Většina hlavních pojišťoven, které působí na českém trhu umožňuje prostřednictvím jejich systémů nahlásit pojistnou událost on-line z pohodlí vašeho domova.

V současné době rozlišujeme dva typy on-line hlášení:

  • 100 % bezpapírová forma hlášení prostřednictvím on-line nástrojů pojišťovny
  • vyplnění dotazníku v elektronické podobě a doručení pojišťovně

Potřebné dokumenty

  • Zaměstnanci – potvrzení pracovní neschopnosti – potvrzení o ukončení dočasné pracovní neschopnosti – V. díl s razítkem zaměstnavatele a datem nástupu zpět do práce
  • OSVČ – potvrzení OSSZ, od kdy do kdy jste nebo jste byl/a OSVČ, případně vykonáváte nebo jste vykonával/a svobodné povolání
  • OSVČ plátce nemocenského pojištění – potvrzení OSSZ o čerpání nemocenských dávek
  • OSVČ neplátce nemocenského pojištění – potvrzení OSSZ, že nejste plátcem dobrovolného nemocenského pojištění, a potvrzení lékaře, na jakou dobu od-do by byla neschopenka vystavena, pokud lékař doporučil pracovní neschopnost
  • Žádost o zálohu – potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti (tzv. lístek na peníze) s razítkem lékaře a zaměstnavatele

Vyberte Vaši pojišťovnu