Příspěvky

jake nezivotni pojisteni se vyplati mit

Mezi nejdůležitější neživotní pojištění považuji především pojištění majetkuodpovědnosti. Pojďme tyto stěžejní tipy neživotního pojištění si je blíže představit.

Pojištění majetku

Pojistka by měla být sjednaná na tzv. novou cenu. To je cena, za kterou pořídíte stejnou věc v daném místě a v daném čase. Lze pojistit i na cenu časovou, cenu věci těsně před pojistnou událostí.

 

Pojištění nemovitosti

 • potřebujete takovou pojistnou částku, za kterou si pořídíte podobnou nemovitost (rodinný dům, byt, garáž, chatu),
 • lze pojistit i nemovitost ve výstavbě,
 • základní pojištění je pojištění na živelná rizika (požár, vichřice, krupobití, sesuv půdy, úder blesku, výbuch, pád letadla a další),
 • mezi připojištění patří například povodeň a záplava, vloupání, krádež, vandalismus, zkrat, rozbití skel, zatečení atmosférických srážek apod.

 

Pojištění domácnosti

 • hodně lidí vybavení domácnosti podceňuje,
 • je potřeba mít pojistnou částku na kompletní vybavení od oblečení, hraček, šperků po elektroniku a nábytek.
 • nejčastější je pojištění proti krádeži, vloupání, povodni a záplavě, požáru, vodovodní škodě apod.

 

Pojištění odpovědnosti

Známé také jako pojistka na blbost. Je to velmi důležité pojištění, u kterého byste měli volit co nejvyšší limity.

 

Pojištění odpovědnosti v občanském životě

 • uhradí škodu způsobenou na zdraví a majetku druhým osobám (například nehoda způsobená při jízdě na kole, vytopení sousedů, rozbití drahého zboží v obchodě, škoda způsobená domácím zvířetem atd.),
 • není drahé, proto by měl být nastaven vysoký limit (minimálně 5 miliónů).

 

Pojištění odpovědnosti zaměstnance

 • zaměstnavatel může požadovat až 4,5 násobek hrubé mzdy jako úhradu způsobenou zaměstnancem (např. rozbití služebního notebooku, telefonu nebo havárie služebního automobilu),
 • limit pojistné částky se tedy vypočítá z hrubé mzdy.

Banner neživotní pojištění