Příspěvky

Co jsou nemovitostní podílové fondy

Nemovitostní podílové fondy (NPF) představují atraktivní způsob, jak investovat do nemovitostí, aniž byste museli kupovat nebo spravovat vlastní nemovitosti. Tyto fondy vám umožňují podílet se na zisku z nemovitostí, a to i s menšími investicemi. Nemovitostní podílové fondy jsou kolektivní investiční nástroje, které shromažďují peníze od investorů a investují je do různých druhů nemovitostí. Tyto fondy mohou zahrnovat bytové, komerční, průmyslové a jiné nemovitosti. Každý investor obdrží určitý počet podílů na fondu, což mu dává nárok na podíl na nájmu a hodnotě nemovitostí v portfoliu fondu.

 

Jak to využít v praxi?

Nemovitostní fondy se hodí do portfolia pro konzervativní investory, kteří chtějí stabilní výnos na úrovni 4 – 6 % p.a. a to při nízké míře kolísavosti. Nemovitostní fondy mají delší likviditu než běžné fondy a to je 1 – 3 měsíce. U nemovitostních fondů je důležité vždy zkoumat jaké nemovitosti mají v portfoliu a tím pádem, které nemovitostní sektory jsou zastoupeny. Pro zkušenější investory je vhodné ještě sledovat ukazatel WAULT, LTV a průměrnou obsazenost.

 

 

TIP: Vždy začněte s fondem, který je široce zaměřený, má nějakou historii a patří mezi největší fondy v ČR následně si dokupujte fondy „specialisty“ na jednotlivé nemovitostní sektory.

 

 

Právě jsme přidali do našeho výběru investičních příležitostí nemovitostní fondy, mrkněte zde.

 

 

Fondy kvalifikovaných investorů

Fondy kvalifikovaných investorů (FKI) jsou investiční nástroje, které jsou určeny pro zkušené investory s větším kapitálem. Tyto fondy nabízejí přístup k investicím, které nejsou dostupné běžným investorům. FKI mohou investovat do širší škály investičních instrumentů oproti běžným fondům, které mají svázané ruky. Fondy FKI jsou dostupné
od 1 mil. Kč.

Jak to využít v praxi?

Díky FKI dokážete své investiční portfolio více diverzifikovat a získat do svého portfolia nástroje, které nejsou úplně běžné. Ale i u FKI platí běžné pravidlo „investujte pouze do toho čemu rozumíte“. Nezapomínejte že každé FKI je svým nastavením a svojí strategií odlišené, takže každý fond může mít jiné poplatky, může mít jinou likviditu nebo odlišnou výplatu výnosu. Existují FKI ve kterých se k financím nedostanete po dobu 10 let a nebo třeba FKI, které Vám dokážou výnos garantovat a případně ho vyplácet ze svého vlastního kapitálu. U investice do FKI se vždy významně zajímejte o detailní podmínky investice.

 

TIP: Pravidlo 1 mil. Kč platí u všech FKI, ale některé investiční společnosti Vám dokážou poskytnout až 10 různých FKI za částku 1 mil. Kč, díky tomu máte vyřešený problém s diverzifikacírozložením rizika.

 

Chcete se o investicích dozvědět více, tak určitě mrkněte na náš nový investiční e-book, který jsme pro vás napsali. Stáhnout si ho můžete zde.

 

Průvodce světem investice - ebook ke stažení zdarma

Novoroční porada zemského ředitelství 2024

Tradice pořádání novoročních porad se stala nedílnou tradicí od roku 2016, kdy jsme se během pracovního vánočního období spojili s kolegy a pracovali na společném cíli – postupu na regionální ředitelství. I po dosažení tohoto úspěchu jsme se rozhodli tradici udržet, neboť se stala symbolem spolupráce a oslavou našich společných úspěchů.

Setkávání s kolegy patří mezi hlavní hodnoty naší novoroční porady. A jsem rád za každou příležitost, kdy se můžeme sejít, sdílet příběhy a vzpomínky z minulého roku a společně pohovořit o plánech do budoucna.

Letos jsme měli tu čest přivítat tři hosty, kteří se s námi podělili o své perspektivy na nadcházející rok 2024. Josef Bittner, Milan ŠvecMartin Kovář přinesli do naší diskuse nové myšlenky a inspiraci.

 

Tradiční součástí naší novoroční porady je vyhlášení výsledků za uplynulý rok a ocenění těch nejlepších členů našeho týmu v 6 kategoriích.

 

 

Po vyhlášení výsledků následovali hosté s jejich pohledem na nadcházející rok 2024. Všichni, včetně mne, vnímáme tento rok jako MIMOŘÁDNÝ a plný příležitostí.

 

 

2023 – rok soutěží

Loňský rok byl výjimečně bohatý na soutěže a proto jsme v průběhu odpoledne vyhlásili výsledky celkem 6 soutěží, které se v roce 2023 konaly. Rád bych zdůraznil alespoň dvě. Prosincovou soutěžprofesionální kurz vaření a soutěž o plavbu soukromou plachetnicí v Chorvatsku. Tyto soutěže nejenže poskytly našim členům příležitost prokázat své dovednosti a týmovou spolupráci, ale také přinesou nezapomenutelné zážitky pro ty nejlepší.

 

 

Po odpoledním vyhlášení výsledků jsme přešli k večernímu programu, který odstartovala fascinující Písečná animace v podání paní Volha Safronava. Její umělecký přínos pozvedl atmosféru večera.

Večerní poslech a taneční atmosféru nám následně přinesla kapela The Retrievers. Jejich živá hudba naplnila prostor kulturního domu Echo a poskytla nám všem hudební zážitek.

 

 

O občerstvení se výborně postarala firma Hanzelka Catering. Děkujeme i skvělé obsluze kulturního domu Echo, kteří nám večer ještě zpříjemnili.

 

Celý tento zážitek je skvělým zakončením naší novoroční tradice, kterou si vážím a těším se na její pokračování v dalších letech.

 

 

banner karieraporadce.cz

INDEX MSCI ACWI

Index MSCI ACWI (All Country World Index) je jeden z nejuznávanějšíchnejrozšířenějších globálních akciových indexů, který poskytuje investorům komplexní přehled o výkonnosti akciových trhů po celém světě. Index MSCI ACWI je sestaven společností MSCI Inc. (Morgan Stanley Capital International) a zahrnuje tisíce akcií z různých zemí a odvětví po celém světě. Jeho cílem je poskytnout přesný a reprezentativní obraz globálního vývoje na akciových trzích. Index zahrnuje akcie z rozvinutých ekonomik a rozvíjejících se trhů.

Jak to využít v praxi?

Index MSCI ACWI nabízí širokou diverzifikaci, protože zahrnuje akcie z různých zemí, sektorůkapitalizací. To může pomoci snížit riziko spojené s investicemi na jednom trhu nebo v jednom odvětví. Pasivní investování: Index MSCI ACWI může být použit jako referenční bod pro pasivní investování. Můžete investovat do fondů sledujících tento index (ETFs), což vám umožní sledovat celosvětovou výkonnost trhů bez potřeby aktivního výběru akcií.

 

TIP:  I když Index MSCI ACWI nabízí rozsáhlou diverzifikaci, může být výhodné zvážit kombinaci s dalšími investicemi, jako jsou dluhopisy nebo alternativní b, aby bylo dosaženo optimálního riziko-výnosového profilu. Investice do indexu MSCI ACWI je často spojena s dlouhodobým pohledem. Globální trhy mohou vykazovat krátkodobou volatilitu, ale dlouhodobě mohou nabídnout růst a výnosy.

 

Chcete se o investicích dozvědět více, tak určitě kontaktujte naše poradce, kteří vám rádi k investicím řeknou více a provedou vás světem investic.

 

ESG investice

ESG investování je moderní investiční přístup, který zohledňuje environmentální, sociálnísprávní faktory při výběru aktiv do portfolia. Tento přístup nejenže poskytuje investičním možnostem stabilitu, ale také posiluje pozitivní dopad na životní prostředí, společnostspravedlivou správu.

ESG investování zahrnuje zohledňování tří hlavních faktorů: Environmentální (E), sociální (S) a správní (G). Environmentální faktory zahrnují například dopady na klima, využívání přírodních zdrojů a ochranu biodiverzity. Sociální faktory se týkají vztahů se zaměstnanci, zákazníky, komunitamidodavateli. Správní faktory zahrnují etiku vedení společnosti, transparentnost a korporátní správu.

Jak to využít v praxi?

Mnoho investičních fondů se zaměřuje na ESG kritéria. Tyto fondy vybírají aktiva na základě toho, jak dobře společnosti splňují environmentální, sociálnísprávní standardy. Investováním do těchto fondů můžete podpořit udržitelné podnikání a současně dosahovat finančních výnosů.

 

TIP: I při ESG investování je důležité diverzifikovat své investice. Můžete kombinovat ESG fondy s tradičními investicemi, abyste dosáhli optimálního riziko-výnosového profilu. Při výběru jednotlivých akcií nebo aktiv do portfolia můžete provádět ESG analýzu. Tato analýza hodnotí, jak dobře společnosti zvládají ESG faktory a jaký mají dopad na udržitelnost a společenský prospěch. ESG investování neznamená nutně nižší výnosy. Sledujte výkonnost svých investic a srovnávejte je s tradičními investicemi. ESG faktory mohou v dlouhodobém horizontu přinést stabilní růst.

 

Chcete se o investicích dozvědět více, tak určitě mrkněte na náš nový investiční e-book, který jsme pro vás napsali. Stáhnout si ho můžete zde.

 

Průvodce světem investice - ebook ke stažení zdarma

Co je měnové zajištění při investování?

Měnové zajištění je proces, při kterém investor minimalizuje nebo eliminuje riziko ztráty způsobené fluktuacemi měnových kurzů. Cílem je chránit hodnotu investice před nepředvídatelnými změnami v hodnotě cizí měny ve srovnání s měnou, ve které je investor doma. Měnové zajištění se obvykle provádí pomocí finančních nástrojů, jako jsou měnové futures kontrakty, měnové opce nebo swapové smlouvy.

Jak to využít v praxi?

 

A) Měnové futures kontrakty: Investor může uzavřít futures kontrakt, který zajišťuje koupi nebo prodej určité měny za předem stanovenou cenu a datum. Tím lze minimalizovat riziko pohybu měnových kurzů a chránit hodnotu investice.

B) Měnové opce: Opce na měnové páry umožňují investorům koupit nebo prodat určitou měnu za stanovenou cenu a dobu trvání. Opce poskytují právo, ale ne povinnost, provést transakci. Tímto způsobem lze chránit hodnotu investice před nepříznivými pohyby měnových kurzů.

C) Forwardové smlouvy: Forwardové smlouvy jsou dohodnuté smlouvy mezi dvěma stranami, které se zavazují k nákupu nebo prodeji určitého množství měny za předem stanovenou cenudatum. Tímto způsobem lze předem stanovit fixní směnný kurz a eliminovat riziko fluktuace měnových kurzů.

 

TIP: Při dlouhodobém investování 10 a více let, není dle mého názoru nutné měnové riziko zajišťovat. Žijeme v ČR, kde zatím máme CZK, ale časem určitě přejdeme na EUR, proto mít eurové investice v portfoliu není na škodu a zároveň měnové zajištění „něco stojí“ a to něco se v dlouhém časovém horizontu negativně promítne do výkonnosti podkladového aktiva.

 

Chcete se o investicích dozvědět více, tak určitě mrkněte na náš nový investiční e-book, který jsme pro vás napsali. Stáhnout si ho můžete zde.

Co je ukazatel alfa v investicích?

Ukazatel ALFA je míra, která určuje, jak se výkonnost dané investice liší od výkonnosti celého trhu nebo benchmarku. Ukazatel ALFA se vypočítává na základě historických dat a porovnává se s očekávaným výnosem trhu. Kladná hodnota ukazatele ALFA naznačuje, že investice dosahuje nadprůměrných výnosů ve srovnání s trhem, zatímco záporná hodnota ukazatele ALFA značí nižší výkonnost než trh.

Jak to využít v praxi?

Investiční ukazatel ALFA může poskytnout investorovi užitečný pohled na relativní výkonnost investice a její schopnost generovat nadprůměrné výnosy. Pokud má investice pozitivní hodnotu ukazatele ALFA, může to indikovat, že správci portfolia nebo investiční strategie dosahují lepších výsledků než trh jako celek. Naopak, negativní hodnota ukazatele ALFA může naznačovat, že investice nedosahuje očekávaných výnosů a je možná potřeba přehodnotit strategii. Investoři mohou využít ukazatel ALFA k porovnání výkonnosti různých investic a vyhledávání těch, které mají potenciál dosáhnout nadprůměrných výnosů. Je však důležité brát v úvahu, že ukazatel ALFA není jediným kritériem při hodnocení investic.

 

TIP: Při investování do fondů najdete ukazatel ALFA v tzv. FACTSHEETU, avšak každý fond tento ukazatel nereportuje, proto doporučujeme tento ukazatel používat pouze jako doplněk pro rozhodování o výběru fondů.

 

Zde naleznete naše aktuální zajímavé investiční příležitosti. 

Chcete investovat s námi, tak nám zanechte kontakt a ozveme se vám.

Aktivně VS. pasivně řízené fondy

K tématu ,,aktivní vs. pasivněřízené fondy mne dovedli moji klienti, jejichž spolupráce se mnou začala konzultací portfolia od jejich dnes již bývalého finančního poradce. Rád bych vám tedy představil tyto 2 možnosti investování a ukázal vám výhody a nevýhody jednotlivých investičních instrumentů.

Aktivně řízené fondy

Ve zkratce se jedná o fondy, kde figurují portfolio manažeři a řídí je. Můžeme to sledovat u roční nákladovosti, která je příliš vysoká, jelikož je nutné celý tým profesionálů zaplatit. Portfolio manažeři dosahují různých kvalit a řídí portfolia dle nejrůznějších cílů a strategií, takže je nutné tyto fondy pečlivě vybírat.

Přes spoustu nevýhod jsou zde i výhody. Pokud si vyberete kvalitní tým správců fondu, jste na krátkodobých investičních horizontech schopni překonávat pasivní správu například menšími propady kapitálu, nebo vyšším výnosem. Je zde možnost investovat kapitál do zajímavých sektorů, jako například firmy zabývající se využitím vodíku nebo solárními panely.

 

Pasivně řízené fondy

Myšlenka je velice přímočará, je zde za cíl kopírovat index a jelikož se o ně nestará žádný tým manažerů, poplatky jsou mnohem nižší než u aktivně řízených fondů. Na dlouhodobý investiční horizont jsou tyto fondy mnohem výkonnější, není zde tak velká poplatková zátěž. V průběhu času je zde sice vyšší volatilita, ale díky této dynamičnosti jsme schopni dosáhnout vyšších výnosů.

 

Porovnání ,,aktivně vs. pasivně“ řízených fondů

Abychom neskončili otevřeným tématem, ukážeme si statistiky.

Například U.S. Large Blend překonává index (benchmark) po 1 roce s 31,1% úspěšností, po 5 letech jen v 16,5 % případů, a nakonec v investičním horizontu 20 let pouze ve 12,8 %. Tabulku si můžete dopodrobna přečíst a sami si odpovědět, jestli jsou aktivně řízené fondy právě pro vás.

 

Závěrem

Můj osobní názor je, že aktivně řízené fondy mají v portfoliu svou specifickou úlohu, ale v delších investičních horizontech by měla převažovat právě pasivní správa. Velice vhodné mi přijde pokrýt aktivními fondy zajímavé sektory, ve kterých do budoucna vnímám značný potenciál.

Stavební spoření - vše o státní podpoře

Stavební spoření je původně určeno pro financování bydlení. Klient pravidelně vkládá peníze na svůj stavební spořicí účet a v průběhu času získává nárok na úvěr na bydlení s výhodnými podmínkami, jako například nižší úrokovou sazbudelší splatnost. Stavební spoření je často využíváno k financování vlastního bydlení, rekonstrukci nebo koupě nemovitosti.

Vývoj státní podpory u stavebního spoření

Stavební spoření je v ČR již od roku 1993.

V té době dosahovala státní podpora až 4 500 Kč. Mohla dělat 25 % ročně z uspořené částky, maximálně však z 18 000 Kč.

Od roku 2004 klesla na 3 000 Kč, bylo to ve výši 15 % ročně z uspořené částky, maximálně však z 20 000 Kč. Doba spoření se prodloužila z pěti na šest let.

A od roku 2011 klesla podpora na 2 000 Kč. Činí 10 % z uspořené částky, maximálně z 20 000 Kč.

 

Budoucnost státní podpory u stavebního spoření

Vláda plánuje zrušit státní podporu u nových smluv. U současných smluv se může státní podpora snížit o polovinu, tedy maximálně 1 000 Kč za rok. Změny vláda plánuje zavést od 1.ledna 2024.

 

Vyplatí se nové stavební spoření pro účely tvorby střednědobé rezervy?

Obzvláště v dnešní době vyšších úrokových sazeb je na trhu mnoho zajímavějších, výnosnějších a na poplatky méně nákladnějších alternativ spoření.

 

S vhodným výběrem Vám rád poradím.

 

Reálná hodnota

Reálná hodnota by Vás měla vždy zajímat. Jedná se o hodnotu, která je diskontována mírou inflace a je již očištěna o veškeré poplatky a daně. Když investujete, měli byste znát reálnou hodnotu Vašeho kapitálu za určitý časový horizont, abyste si mohli vypočítatreálný výnos.

 

Jak to využít v praxi?

Cílem investování je porazit míru inflace a pokud nebudete znát potenciální reálnou hodnotu na konci investičního horizontu, tak nedokážete jednoznačně posoudit, zda se Vám tato investice může vyplatit.

 

TIP: Oslovte svého poradce či využijte dostupné kalkulačky na internetu k výpočtu této hodnoty a pokud vaše investiční strategie nedokáže porazit míru inflace, tak uvažujte nad změnou svého investičního portfolia.

 

➡️ Zde naleznete naše aktuální zajímavé investiční příležitosti přesahující výnos 7 % p.a. bez kolísání a dle našich analýz i s rozumnou mírou rizika. Určitě nás kontaktujte pro více informací.⬅️

Chcete investovat s námi, tak nám zanechte kontakt a ozveme se vám.