Finanční instituce versus finanční poradce: Proč je lepší mít svého poradce!

Finanční instituce se zaměřují pouze na své vlastní produkty. Když klient přijde na jejich pobočku s potřebou pojištění domácnosti, uzavřou s ním jedinou dostupnou smlouvu. V případě povinného ručení může být cenový rozdíl několikanásobný, protože některé pojišťovny necílí na mladé, nezkušené řidiče a nastavují jim mnohem vyšší cenu než jejich konkurence. Důležité jsou také obchodní plány, protože zaměstnanci na pobočkách mohou přijít o prémie, pokud nepřekročí prodejní limity pro konkrétní produkt.

Finanční poradce může sloužit jako ochranný štít proti snahám finančních institucí prodávat klientům zbytečné, drahé nebo nevhodné produkty. V České republice je finanční poradenství financováno finančními institucemi, nikoli klienty samotnými. Bohužel, to často vyvolává obavy o objektivitu poradce, který by mohl rozhodovat podle výše provize, nikoli zájmu klienta. Je však možné ověřit, jak poradce pracuje, například skrze reference od jeho klientů.

V dnešní době jsou finanční produkty pro lidi nezbytné, pokud nechtějí zbytečně ztrácet. Nejde jen o investice, ale také o správně nastavené pojištění, jak ukázalo nedávné tornádo na Jižní Moravě.

 

Klient, který hledá finanční produkt, má několik možností: jít do své banky nebo pojišťovny, provést vlastní analýzu finančních produktů nebo vyhledat pomoc finančního poradce.

 

V každém případě klient platí cenu finančního produktu, která zahrnuje i náklady na provize za případné zprostředkování finančním poradcem. Stejně tak musí produkt uživit interní distribuční síť a pobočky. Pokud si klient vybere poradce samostatně, pečlivě ho prověří a naváže s ním dlouhodobou spolupráci, poradce je motivován hledat optimální řešení pro klienta, které se projeví při každé další potřebě. Finančnímu poradci se tak vyplatí schůzka, při které nemusí nutně prodávat produkt, protože ví, že prodej přijde v okamžiku, kdy ho klient opravdu bude potřebovat.

 

Klient má možnost využít internet k vyhledávání finančních produktů, procházet podmínky desítek pojišťoven, srovnávat úrokové sazby a poplatky hypoték, provádět důkladnou analýzu investičních příležitostí. Nebo si může nechat připravit návrh řešení od finančního poradce. Pokud je návrh kvalitní, nenavýší to cenu produktu, ale poradce si vydělá a je spravedlivě odměněn za svůj čas.

 

Důležité je také zmínit úsporu času, kterou klient získá. Finanční poradci mají analytické zázemí, které jim připravuje podklady, mají lepší přístup k informacím a pracují s nimi denně.

Zkrátka a dobře, mít svého vlastního finančního poradce se jasně vyplácí a nelze spoléhat pouze na jednotlivé finanční instituce.

 

Hledáte-li spolehlivého finančního poradce, vypište formulář níže, rádi Vás kontaktujeme a zprostředkujeme setkání s našimi poradci.

 

Mýty o finančním poradenství

V naší společnosti existuje mnoho mýtů ohledně finančního poradenství. Tyto mýty mohou lidem způsobovat těžkou hlavu při rozhodování, zdali ohledně řešení svých financí využít služeb finančního poradce, či nikoliv.

Zde je několik nejčastějších mýtů:

 

1. Finanční poradci jsou jen pro bohaté:

Finanční poradci mohou být užiteční pro každého, kdo chce zlepšit svou finanční situaci, bez ohledu na to, kolik peněz má. Pravdou však bývá, že čím bohatší člověk je, tím více služeb finančního konzultanta využívá.

 

2. Služba finančního a majetkového poradenství je drahá:

Ano, již dnes se můžeme na trhu setkat s tím, že je služba finančního poradenství zpoplatněna. A to nemalou částkou. Ale většina finančních skupin nabízí poradenství bezplatně nebo jen za velmi nízkou cenu. Pokud jste si jisti, že potřebujete pomoc s osobními financemi, může být investice do finančního poradce tou nejlepší volbou.

 

3. Finanční poradci jsou nepoctiví:

Tento mýtus vychází z historických dob, kdy se někteří poradci snažili získat z klientů peníze nekalým způsobem. Tyto doby jsou však již dávno pryč. A to hlavně díky intervenci ze strany ČNB a samotných finančních institucí. Dnes drtivá většina konzultantů pracuje eticky a snaží se upřímně pomoci svým klientům. I přesto by klienti měli být opatrní a obezřetní. Měli by si vybírat prověřené, zkušené a důvěryhodné poradce, za kterými stojí zázemí silné a transparentní společnosti.

 

4. Finanční poradci vám řeknou, kam investovat, bez ohledu na vaše potřeby:

Finanční poradci vám mohou nabídnout doporučení ohledně investování, ale konečné rozhodnutí je na vás. Důležité je najít finančního poradce, který vám pomůže pochopit rizika spojená s investováním. Dokáží popsat a vysvětlit fungování investic tak, abyste se sami dokázali co nejlépe rozhodnout. A to vše na základě důkladné investiční analýzy a testu přiměřenosti nést případné finanční ztráty.

5. Finanční poradci jsou nadbyteční:

Pokud se vám finančně daří dobře, můžete se rozhodnout, že službu finančního poradce nepotřebujete. Avšak mnoho lidí si uvědomuje, že využití finančního poradenství jim pomohlo ušetřit peníze, investovat moudře, vytvořit plán pro budoucnost a dosáhnout finanční nezávislosti.

 

Je důležité si uvědomit, že každý člověk a jeho finanční situace jsou odlišné.

Pokud se rozhodnete využít finanční poradce, měli byste vyhledat zkušeného a důvěryhodného odborníka, který vám pomůže vytvořit plán, který bude odpovídat vašim potřebám a cílům. Mohou vám pomoci s tvorbou rozpočtu, plánováním důchodu, investováním a dalšími finančními rozhodnutími.

 

Hledáte-li spolehlivého finančního poradce, vypište formulář níže, rádi Vás kontaktujeme a zprostředkujeme setkání s našimi poradci.

 

Ochrana klienta při jednání s finančním poradcem v praxi

Jednání s finančním poradcem může být pro mnoho lidí stresující a nejisté. Někteří z Vás mohou mít i špatnou zkušenost z minulosti.  Je důležité si uvědomit, že jako zákazník máte určitá práva a existují opatření pro ochranu vašich citlivých dat a zároveň kontrolní mechanismy před špatným poradenstvím.

 

Prvním krokem k ochraně klienta je nutnost splnění certifikačních požadavků České národní banky pro vykonávání finančního poradenství. Bez tohoto certifikátu není možné tuto práci vykonávat. Tato povinnost vstoupila v platnost 1. ledna 2018, což znamená větší ochranu pro klienty.

 

Dalším důležitým opatřením je nutnost vést záznam z jednání. Tyto záznamy by měly obsahovat všechny důležité informace o jednání, jako jsou vaše požadavky, doporučení finančního poradce a jeho vysvětlení, která vám umožní porozumět nabízeným produktům. Záznam by měl obsahovat také podrobnosti o vašem investičním profilu, vaše cíle, tolerance k riziku a investiční zkušenosti. Tyto informace jsou klíčové pro výběr vhodného investičního produktu, který bude odpovídat vašim potřebám a cílům.

 

Pokud máte pochybnosti o certifikaci finančního poradce, můžete se obrátit na Českou národní bankuověřit si oprávnění k poskytování služeb.

 

Další klíčový způsob, jak poznat kvalitního poradce je na základě referencí, která bývají zpravidla na webu nebo sociálních sítích poradce.

 

Při samotném jednání s finančním poradcem je důležité si uvědomit, že jste ten, kdo má konečné slovo. Finanční poradce by měl respektovat vaše požadavky a cíle a nabídnout vám vhodná řešení. Důležitý je čas na zvážení nabízených produktů a rozhodnutí by mělo být přijato až poté, co jste si zkontrolovali všechny informace a zvážili možné důsledky.

Hledáte-li spolehlivého finančního poradce, vypište formulář níže, rádi Vás kontaktujeme a zprostředkujeme setkání s našimi poradci.

 

Trápí vás dnešní drahota?

Trápí Vás dnešní vysoké ceny? Pokud ano, nejste sami. Mnoho lidí má problém udržet krok s rostoucími cenami základních potřeb. Pokud se obáváte budoucnosti a chcete se na ni připravit, můžeme Vám pomoci. Jako finanční poradci společnosti 4fin se specializujeme na majetkové poradenství a ochranu příjmů klientů.

Jeden ze základních prvků stabilní rodiny je tzv. ochrana příjmu, která má zajistit v případě rapidního zdražení energie a různých jiných základních věcí, jako například pohonných hmot a potravin stabilitu rodinného rozpočtu. S našimi klienty pracujeme na několika způsobech ochrany příjmu.

Finanční rezerva

Finanční rezerva je jedním z nejefektivnějších způsobů, jak se připravit na nečekané výdaje a ztráty příjmů. Pomáháme klientům tvořit finanční rezervy na kapitálových trzích, které vybíráme dle rodinné finanční situace a časovému horizontu. Taková rezerva dokáže pokrýt náklady na krátkodobé výpadky příjmů a další neočekávané výdaje.

Pojištění

Další možností ochrany příjmu jsou různé druhy pojištění. Nabízíme klientům pojištění majetkuživotní pojištění, které dokážou chránit rodinu v případě výpadku příjmů. Pomáháme klientům vybrat vhodné pojištění dle jejich požadavků a potřeb, tím jsou chráněni pro případ největšího ohrožení svých příjmů.

 

Pokud Vás trápí nejistota v oblasti Vašich financí a chcete se na budoucnost připravit, neváhejte nás kontaktovat. Rádi Vám poskytneme další informace o našich službách a pomůžeme Vám najít nejlepší řešení.

 

Internetové podvody a jak se jim bránit?

„Rozmohl se nám tady takový nešvar“. Touto větou z oblíbených Pelíšků bych rád začal článek. Za poslední dva roky se v České republice rapidně zvedl počet internetových podvodů. Zaměřím se na jeden konkrétní druh podvodu, a to Bazarový Phising, a ostatní jen zběžně zmíním. Závěrem vám poradím co dělat, abyste se nestali jednou z obětí. A doporučím jednu službu, která vám pomůže, pokud se tak i přes má doporučení stane.

Bazarový Phising

 

Co je Phishing?

Phishing je forma útoku s pomocí technik sociálního inženýrství, kdy se útočník vydává za důvěryhodnou autoritu s cílem získat citlivá data oběti.

 

A o co tedy jde v takzvaném Bazarovém Phisingu?

Jedná se o podvody převážně na prodejních bazarech (Vinterd, Bazoš, Sbazar, Marketplace, FB skupiny, Atp.)  Podvodníci (“kupující“) často spoléhají na důvěřivostsnahu lidí prodat své zboží co nejrychleji a tak dají stranou ostražitost. Princip je vlastně vcelku jednoduchý.

Kupující“ se ozývá často během pár vteřin po umístění inzerátu a projevuje zájem o koupi zboží. Kontakt často probíhá přes komunikační aplikaci WhatsApp, Messenger. Následně pošle podvodný odkaz pro přijetí platby. Po rozkliknuti se opravdu otevře, na první pohled platební brána, prodávající vyplní údaje včetně čísla karty a následně i potvrdí kódem např. z SMS pro přijetí platby. V tu chvíli podvodníci získají vaše přístupové údaje do bankovnictví a už vám kradou peníze.

Další časté podvody

 1. Falešné stránky internetového bankovnictví.
 2. Získání vzdáleného přístupu do vašeho počítače.
 3. Podvodné telefonní hovory, sms a emaily.

 

Jak se podvodům vyvarovat? 10 jednoduchých kroků.

 1. V první řadě buďte obezřetní. A nikdy nikomu nesdělujte žádná hesla ani osobní údaje.
 2. Číslo karty zadávejte pouze na ověřených e-shopech.
 3. Navštěvujte pouze známéprověřené internetové stránky a stahujte z nich jen to, co znáte.
 4. Vždy, když se dostanete na nějakou stránku, ověřte si, že se shoduje název její domény s obsahem.
 5. Zkontrolujte, zda adresa odesílatele emailu není podezřelá.
 6. Do chytrého telefonu stahujte pouze aplikace z oficiálních zdrojů a zdrojů, které třetí strany prověřují (Google Play, Apple Store).
 7. Neotevírejte e-maily s podezřelým názvem.
 8. Nezadávejte citlivé údaje jen proto, že vás k tomu někdo vyzval e-mailem.
 9. Neklikejte na odkazy v podezřelých nevyžádaných e-mailech. Nepodlehněte zdánlivě logickým a naléhavým argumentům.
 10. Využívejte doporučený způsob platby daného internetového tržiště.

 

A co takhle Pojištění internetových rizik?

Tuto službu doporučuji svým klientům, pokud vím, že často nakupují a platí věci online. Už ne málo z nich si ušetřilo spoustu peněz i starostí.

Pokud máte o informace zájem a chtěli byste se stát mými klienty a využít mých služeb, rad a pomoci, stačí mne kontaktovat a domluvíme si schůzku.

 

Finanční plán

Finanční plán je průběžný proces, který Vám pomůže převzít kontrolu nad vlastními financemi.

Možná máte někdy pocit, že je Vaše finanční situace špatná nebo spíš úplně na nic a bude lepší o ní nemluvit. Ale to právě ne. Mluvit o ní budeme, abychom ji poznali a abychom lépe poznali sami sebe. Spočítáme si kolik peněz pravidelně dostáváme a odkud a kam nebo na co nám odcházejí. Stačí nám k tomu pro začátek úplně jednoduchá tabulka, do které si zapíšeme úplně všechny položky.

Sečteno, podtrženo něco navíc nám buď zbývá nebo se nám peněz nedostává. Ale pozor ještě pořád nemáme finanční plán, ale pouze rozpočet. Máme přehled příjmů a výdajů za minulé období. První měsíc se nám zpravidla nepodaří zmapovat celý přesně.

Aby nám rozpočet mohl sloužit i pro finanční plán, musíme jej umět použít nejen jako ohlédnutí, ale především jako výhled do budoucna.

Většina našich příjmů a výdajů je pravidelnou položkou a dokážeme např. rok předem říct co a kde budeme mít za výdaje. Ovšem samozřejmě se nám mohou objevit i nečekané výdaje např. za pokaženou pračku. Není třeba se těchto výdajů obávat, jen je třeba s nimi počítat.

 

Finanční plán jako pomocník k finanční nezávislosti

 

Pokud se budeme dívat na finanční plán komplexně, musíme do něj zahrnout samozřejmě i všechny finanční produkty, které máme u finančních společností.

 

Takže pokud komunikujete s opravdu dobrým a kvalifikovaným poradcem, bude se Vás ptát nejen na Vaše příjmy a výdaje, ale bude také chtít informace o uzavřených produktech, aby s Vámi mohl sestavit právě kvalitní finanční plán. Bude s Vámi také řešit pojmy jako současné příjmy, budoucí příjmy a růst Vašeho majetku a stanovení Vašich cílů.

Nebraňte se tedy tyto informace předat.

Jak vidíme sestavit si vlastní přehled o financích není až tak nic těžkého a jistě to každý zvládne, nicméně pokud už opravdu chcete svým financím věnovat větší péči včetně skutečného plánování na dlouhou dobu předem a dosáhnout tak vlastních cílů, je jistě jednodušší cesta nechat si odborně poradit.

 

Kde tedy získat finanční plán od finančního poradce?

Kontakty na kvalitní a certifikované poradce najdete na našich stránkách www.snadne-finance.cz v sekci kontakty, nebo můžete využít následující kontaktní formulář.

Všichni naši poradci jsou certifikovaní ČNB a poskytují informace zdarma na základě profi plánovacího systému 4plan.

 

V dnešní době zdražování opravdu všeho, tepelné zdroje nevyjímaje, přemýšlí spousta lidí nad tím, jak ušetřit. Solární technologie jsou jednou ze skvělých variant. Nejsou, ale zrovna nejlevnější. Pojďme se tedy nyní podívat, jaké možnosti se nám v oblasti jejich financování nabízejí.

Něco málo z historie

Fotovoltaický jev jako takový poprvé pozoroval Grylls Adams již v roce 1876. V roce 1946 si Russel Ohl nechal patentovat konstrukci solárního článku.

Současná podoba solárních článků se zrodila v roce 1954 v Bell Laboratories. Zde při experimentech s dopovaným křemíkem objevili jeho vysokou citlivost na světlo.

Jaký je rozdíl mezi solárními panely a fotovoltaikou?

Spousta lidí si tyto dva pojmy plete. Není divu – obě řešení se instalují na střechy budov a obě samozřejmě využívají solární energii.

Zde ale veškerá podobnost končí. Solární tepelná energie absorbovaná těmito dvěma systémy se totiž využívá pro zcela jiný účel.

 

Zatímco fotovoltaické panely přeměňují tepelnou energii na elektřinu, solární panely přeměňují sluneční záření na teplo. Můžeme si tedy nainstalovat systémy oba, aby se nám vzájemně doplňovaly.

 

Proč bychom měli solární technologii využívat?

Hlavním důvodem je soběstačnost. Díky solárním technologiím se můžeme stát alespoň částečně nezávislými na dodávkách energií. A tím samozřejmě můžeme značně ušetřit.

 

A když už zmiňujeme ty finance, nesmíme zapomenout ani na dotace od státu, které mohou být opravdu více než zajímavé.

 

Fotovoltaické dotace od státu

zdroj: www.novazelenausporam.cz

 

Další velkou výhodou je ekologičnost. Při využívání solární technologie neprodukujeme žádné emise.

A nakonec se vrátíme opět k financím.

Pokud byste do budoucna zvažovali prodej své nemovitosti, pořízením solárních panelů zvýšíte její hodnotu o stovky tisíc korun.

 

Financování – příklad z praxe

Klient si pořizuje na rodinný dům solární technologie v celkové ceně 470 000 Kč. Je mu přiznána dotace ve výši 220 000 Kč, zbylé náklady se rozhodl financovat úvěrem.

Řešení

Modelový příklad úvěru na fotovoltaiku

 • Výše úvěru: 250 000 Kč
 • Úrok: 6,79 %
 • Splatnost: 20 let
 • Měsíční splátka: 1 907 Kč
 • Do budoucna počítáme s možností úvěr zahrnout do současné hypotéky.

 

Důležitější než návratnost je, ale fakt, že snížíme náklady na bydlení a zajistíme si větší soběstačnost.

 

Co s panely, až doslouží?

Vůbec není třeba se bát, že byste neměli kam nefunkční panel „vyhodit“ nebo že byste za to platili nějaké nehorázné poplatky.

Když solární panel doslouží, stačí ho odvézt do nejbližšího sběrného dvora. Stejně, jako třeba starou televizi. A žádné platby se bát také nemusíte, recyklační poplatek je totiž zahrnut již v pořizovací ceně panelu.

 

A jako bonus se solární panel dá z více než 95 % recyklovat.

 

Zaujaly vás možnosti, které solární technologie nabízejí? Nechte nám svůj kontakt. My se vám ozveme a o všem si v klidu popovídáme, třeba u šálku dobré kávy.

 

Spolupráce s realitním makléřem

Než se dostaneme k výrazu ,,Synergie“ je důležité zmínit, že v naší společnosti  4fin vnímáme klienta jako celek, neoddělujeme, pokud to není přání klienta, majetek manželů, rodičů a dětí. Řešíme vše komplexně tedy i  pohled na majetek klienta.

Provádíme klienta světem financí tolik známou ,,analýzou“, zjednodušeně a především lidsky řečeno provádíme klienta jeho vlastní představou života, jak by měl vypadat a vytváříme s ním podmínky pro splnění jeho představ.

Co tedy znamená synergie?

Synergie označuje situace, kdy výsledný účinek současně působících složek je větší než souhrn účinků jednotlivých složek.

Synergie se dá symbolicky vyjádřit jako 1 + 1 > 2.

A to u nás opravdu platí – spolupráce skutečně přináší větší, příznivější a rychlejší výsledek pro klienta.

Jak to dokážeme zajistit?

Jsme 4FIN HOLDING

4FIN HOLDING tvoří společnosti 4fin Better together a.s., 4fin Reality – CENTURY 21HSPM, které dohromady zajišťují profesionální nabídku služeb od kompletního finančního, majetkovéhorealitního poradenství až po výkup a přestavbu nemovitostí či development vlastních rezidenčních projektů. Máme dlouholeté profesionální zkušenosti z oblasti financování, investovánírealit, tyto výhody využíváme při každém projektu, který tvoříme.

 

Pro synergie  všech jmenovaných společností, poradců a makléřů využíváme v dnešní době CRM systém.

 

Jak funguje naše CRM?

Máme propracovaný systém péče o klienta. Předávání kontaktů a práce s nimi. Spolupráce poradce a realitního makléře přináší klientovi pohodlné a rychlé řešení situace a naopak poradcům a makléřům rychlý přehled o potřebách klienta.

Každý poradce i realitní makléř má navíc zajištěny provize vždy z celého dalšího nového portfolia klienta.

 

Věříme ve spolupráci mezi lidmi. Na strategických rozhodnutích a investicích do společností se podílejí klíčoví spolupracovníci, kteří mohou naše společné směřování ovlivňovat. Neustále inovujeme naše nástroje, zázemí a know-how. Díky využívání silných stránek našich spolupracovníků napříč společnostmi vytváříme jedinečný synergický efekt, díky kterému dokážeme držet náskok před konkurencí.

Zdroj: www.4fin.cz

Finanční poradenství a finanční poradce dnes

Kdo je dnes finanční poradce a jak se dnes vyvíjí finanční poradenství v ČR?

 

Odborná definice říká:

 

,,Finanční poradce je člověk, který klientovi poskytuje odborný názor na řešení životních potřeb v oblasti jeho privátních financí, což zahrnuje poskytování rad ohledně hospodaření s finančními prostředky, vytváření majetkuinvestování finančních prostředků soukromých a veřejných subjektů“.

 

Ale každý příběh finančního poradce je jiný. Někoho přivedla k profesi finančního poradce chuť pomáhat lidem, zažívat příběhy s rodinami a kombinovat různé varianty možností ke zvýšení životní úrovně, někoho prostě jen nutnost změnit profesi. I vývoj finančního poradenství by se dal popsat na několik stran.

Doba dávno minulá a období Kampeliček, později doba Státní a jediné pojišťovny v naší zemi a několik let po revoluci vznik stavebních spořitelen je již dávnou minulostí, stejně jako období kdy se profese finančního poradce dělala spíše na ,,vedlejšák“.

V dnešní době se setkáte s lidmi, kteří pro svou profesi museli absolvovat náročné zkoušky, pravidelně se vzdělávají a neustále je i samotný trh nutí učit se nové produkty a podmínky finančních společností a sledovat finanční trh celkově.

Zkoušky jsou mimo dalších požadavků základním předpokladem pro vykonávání činnosti finančního poradce. Česká národní banka (ČNB) změnila v roce 2016 podmínky pro fungování poradců na trhu a zpřísnila podmínky pro možnost získání potřebné kvalifikace.

Kdo jsou tedy Finanční poradci dnes?

Lidé, kteří mají především zájem o finance jako celek. Neoddělují a nepreferují prodej jednotlivého produktu, ale dívají se na každého klienta a jeho rodinu komplexně jako na celek, který má své touhy, představy a především vývoj. Kvalitní finanční poradce dnešní doby ví, že prodat jeden produkt u klienta dnes, není žádné vítězství. Finanční poradce se věnuje financím rodiny dlouhodobě, jeho cílem je se kvalitně postarat nejen o dnešní potřeby klienta, ale navazuje takový vztah, aby se staral o finanční záležitosti rodiny ještě v dalších generacích.

Klient na prvním místě

V našem zemském ředitelství je zájmem, aby klient byl vždy na prvním místě.
I přesto, že podmínky jsou v dnešní době náročné, rádi přivítáme nové kolegy napříč ČR. Vše Vás díky našemu bezplatnému vzdělávacímu systému naučíme.

 

Práce finanční poradce

Jak už bývá zvykem, i tentokrát jsme pořádali tradiční Výjezdní poradu našeho zemského ředitelství. Nyní ovšem po třech letech. A tak jsme s mým týmem strávili 2. a 3. května 2022 v resortu Sepetná v úžasných a nezapomenutelných Beskydech.

Kdo by si však myslel, že jsme pouze pracovali a nudně analyzovali či hodnotili, byl by na velkém omylu. Ano, dny sice byly nabité důležitými informacemi a zavítali k nám také zajímaví hosté, ale nechyběla ani bujará zábava. A málo jí rozhodně nebylo.

Den jsme zahájili prací

Po příjezdu a ubytování jsme se vrhli na práci, aby nám ta zábava později lépe šla a my se do ní mohli pustit tzv. s čistou hlavou.

Ukázali jsme na ty nejlepší

Začali jsme vyhodnocením obchodních výsledků za 1. kvartál 2022, a to v 5 kategoriích. Podívejte se, jak se našim poradcům, manažerům a ředitelům dařilo.

 1. Kategorie Vlastní produkce – 1. místo: Dita Modrá, 2. místo: Josef Škoda ml., 3. místo: Radovan Gajdoš.
 2. Kategorie Skupinová produkce regionální ředitel – 1. místo: Radovan Gajdoš, 2. místo: Milada Braunová, 3. místo: Kamil Švec.
 3. Kategorie Skupinová produkce oblastní ředitel a manažeři – 1. místo: David Válek, 2. místo: Vít Randýsek, 3. místo: Josef Škoda ml.
 4. Kategorie Aktiva ve správě (AUM) – 1. místo: Dita Modrá, 2. místo: Ivona Valášková, 3. místo: Kamil Švec.
 5. Kategorie Nábory – 1. místo: David Válek, 2. místo: Kamil Švec, 3. místo: Vít Randýsek.

Vyhodnocování nás baví. A víte proč? Protože rádi upozorňujeme na ty nejlepší. U nás totiž nehledáme chyby a nedostatky, ale naopak vyzdvihujeme přednosti a schopnosti. Proto jsou všechny akce, jako je například právě Výjezdní porada ZŘ, tak oblíbené a vždy se na ně těšíme.

Kromě vyhlašování těch nejlepších jsme se mrkli také na to, jak si vedeme v plnění našich dlouhodobých vizí.

Podívali jsme se, co nás čeká

Po ohlédnutí za uplynulými úspěchy bylo načase zaměřit se na budoucnost.

Nejprve jsme společně s naším technickým ředitelem Miroslavem Šustaleminvestičním lektorem Petrem Němcem představili poradcům a manažerům celou řadu nových nástrojů, které připravujeme, aby se nám všem lépe pracovalo. A to především s ohledem na aktuální situaci na trhu financí. Patří sem například investiční webrealitní web, ale také celá řada dalších.

Následně jsme se věnovali dvěma hlavním prioritám, které nás tento rok ještě čekají. Jsou to růst majetku ve správě (AUM) a růst naší poradenské sítě. O těchto tématech jsme si povídali s těmi nejpovolanějšíminejúspěšnějšími řediteli daných kategorií.

Tématu růstu majetku ve správě se tedy chopil regionální ředitel Kamil Švec a na jeho výstup navázal školitel z centrály společnosti 4fin Martin Kovář.

O růstu poradenské sítě ze své perspektivy hovořil oblastní ředitel David Válek. Na jeho výstup pak navázal Josef Bittner a představil nám možnosti růstu sítě, které společnost 4fin nabízí.

A na závěr nám kouč Michal Holík představil téma Jak využít svůj potenciál k vytvoření fungujícího businessu. Téma je to opravdu zajímavé a rozhodně by si zasloužilo víc než jen zmínku na třech řádcích.

Pobyt jsme uzavřeli skvělou zábavou

Po práci je potřeba zařadit i legraci. Tentokrát jsme se vydali do místního pivovaru s příhodným názvem Beskydský pivovárek. Tady jsme se zhostili důležitého úkolu ochutnat místní nabídku piv a pivních speciálů. A že toho k otestování nebylo málo.

Večer zábava pokračovala za doprovodu skvělé hudby a kdo chtěl, ten si i zatancoval.

Poděkování všem

Akce se opravdu zdařila a já bych rád poděkoval všem účastníkům za skvělou atmosféru. Bez vás by to prostě nešlo.
Samozřejmě velký dík patří také všem řečníkům za to, že nám věnovali svůj čas a podělili se s námi o své poznatky v přínosných prezentacích.

A na konec děkuji centrále zemského ředitelství a podporujícím institucím za pomoc při realizaci porady.

Pozvání na závěr

Nové poradce a specialisty mezi sebe stále přibíráme. Pokud byste tedy i vy rádi zažili jedinečnou atmosféru našich vzdělávacích, přátelských a teambuildingových akcí, rozhodně nás kontaktujte. Místo se pro vás určitě najde.

Rád se s vámi setkám.