Na konci června jsem s kolegy pořádal první Výjezdní poradu mého zemského ředitelství. Nejen pracovat, ale především oslavit náš postup, jsme s celým týmem odjeli do krásného prostředí hotelu Vista v resortu Dolní Morava.

První den byl rozdělen do tří bloků – pracovní část, sportovní odpoledne a večerní oslava postupu na zemské ředitelství.

V pracovní části jsem představil vize a cíle zemského ředitelství pro další období. Po mém vystoupení dostala prostor také plejáda zajímavých hostů z centrály společnosti 4fin Better Together a.s. a partnerských institucí. Mezi nimi mimo jiné: Josef Bittner, Tomáš Martinovský, Martin Kovář, Martin Musil a bývalý zemský ředitel Milan Švec.

 

 

Po skončení oficiální části využilo mnoho kolegů nabídku resortu v oblasti sportovních aktivit. Nejvíce z nás zlákala Mamutí horská dráha, wellness centrum hotelu a s velkým úspěchem se setkal také turnaj v nohejbale.

Večerní program se nesl v duchu dobré nálady a oslav společného úspěchu.

 

 

Druhý den jsme vyrazili na místní dominantu – Stezku v oblacích a prohlédli si místní zajímavostStamichmanovu štolu. Celé dva dny se nesly v duchu pozitivní nálady a spolupráce. Chtěl bych závěrem ještě jednou poděkovat všem, kteří se podíleli na organizaci této akce, hostům z centrály a také partnerským institucím. A také všem kolegům za účast a vytvoření fantastické atmosféry.

 

 

Budu se těšit na příští rok na další Výjezdní poradu zemského ředitelství.

 

Nyní si ještě vychutnejte krátké video s živými záběry přímo z Dolní Moravy.

 

Josef Škoda - zemský ředitel 4fin

Josef Škoda (55) zapsal nové zemské ředitelství společnosti 4fin, když získal více než 800 tisíc obchodních bodů.

 

Jak dlouho působíte na finančním trhu?

Na finančním trhu se pohybuji od roku 1995. Čtrnáct let jsem působil na pozici obchodního zástupce v Českomoravské stavební spořitelně a od roku 2010 se věnuji nezávislému finančnímu poradenství.

 

Co vás motivuje a co vás na práci baví?

Největší motivací je pro mě svoboda a seberealizace. To byl také jeden z důvodů, proč jsem odešel z monoproduktové společnosti do nezávislého poradenství. Baví mě ovlivňovat osudy lidí, a to jak poradců z mého ředitelství, tak klientů.

 

Jak se vám podařilo zapsat zemské ředitelství v době covidu?

Jako nejdůležitější vnímám kvalitní přípravu a rozplánování výkonů všech lidí v síti. Následně průběžnou a důslednou kontrolu všech výkonů, ale také velmi intenzivní komunikaci s manažery, kteří znají své regiony a velmi dobře využili obchodních příležitostí. Také nám pomohl hypoteční boom a skvěle připravené unikátní produkty od centrály 4fin. Všechny tyto aspekty pro nás byly vstupenkou ke klientovi.

 

Jak v době pandemie fungujete?

Fungujeme jako v každém jiném období, pouze s tím rozdílem, že se spousta aktivit přesunula do online světa.

 

Jaké konkrétní kroky jste museli k získání zemského ředitelství podniknout?

Především jsme museli sestavit důkladný plán postupu. Ten zahrnoval plán výkonu s manažery a konzultanty, obchodní soutěž pro síť se zapojením všech článků, a to jak realitních makléřů nebo asistentek, nastavení časového plánu, podniknout manažerské kroky směrem k síti a v neposlední řadě představení vize zemského ředitelství manažerům a konzultantům, spolu s představením pevně daného termínu pro postup.

V průběhu pak bylo nutné řídit síť pomocí obchodního výkonu během sledovaného období, tedy měření výkonů jednotlivých ředitelství, individuálních konzultací, důsledná kontrola plnění obchodního plánu nebo udržení motivace poradců a aktivní komunikace směrem do a ze sítě.

 

Jaké jsou vaše další ambice?

Na prvním místě chci být nápomocen mým konzultantům a manažerům k naplnění jejich cílů. Také bych formou konkrétně zaměřených projektů rád našel vhodnou cestu pro zvyšování finanční gramotnosti v Česku.

 

Co se pro vás povýšením mění?

Změnu vidím především ve větších možnostech ovlivňování směru firmy. S povýšením se mi také otevírají dveře k získání větších příležitostí pro lidi z mého týmu, a to jak náborových, tak obchodních.

 

zemské ředitelství Josef Škoda 4fin

 

 

 

 

 

zdroj: https://poradci-sobe.cz/informacni-servis/josef-skoda-novym-zemskym-reditelem-spolecnosti-4fin/

Filip Malota - Oblastní ředitel 4fin Better Together

Po 28 letech strávených v České spořitelně se Filip Malota rozhodl přestoupit do finančněporadenské společnosti 4fin. V bance i v nezávislém finančním poradenství probíhá interakce mezi poradcem a klientem a jejím cílem je v obou případech zjistit jeho potřeby a najít pro ně řešení. Proč tedy nabídku přijal? Jaké jsou hlavní rozdíly?

Široká nabídka služeb a produktů

Jedním z důvodů je skutečná nezávislost poradenství, a to ve dvou rovinách. Poradce v bance z podstaty věci nikdy nemůže být opravdu nezávislý. Je zaměstnancem banky, ne klienta. Banka mu platí mzdu, zajišťuje vzdělávání, poskytuje prostředky pro výkon práce a vštěpuje mu svou obchodní politiku. Banky sice nabízí zprostředkování investičních nástrojů více společností, ale pojištění, hypotéku nebo penzijní spoření ne,” říká Filip Malota, oblastní ředitel společnosti 4fin. 4fin naproti tomu nabízí aktuálně produkty od 11 hypotečních bank, 20 pojišťoven, 8 penzijních společností, 5 stavebních spořitelen a 16 investičních společností.

Profesionální a individuální přístup týmu

Z výše uvedeného vyplývá vysoká profesionalita v orientaci na trhu finančních produktů, a to nejen konzultantů, ale také podpůrného týmu, zejména asistentů a produktových metodiků, kteří umí porovnat všechny finanční produkty napříč trhem a srovnat leckdy i dost odlišné podmínky různých poskytovatelů. Jejich práci klient sice přímo nevidí, ale zároveň je zásadní pro vytvoření nabídky profesionálního řešení klientových potřeb a situací. Není tím myšleno, že by v bankách nepracovali profesionálové, nicméně srovnání jimi prodávaných finančních produktů s jinými produkty na trhu se zpravidla příliš neřeší. Bankovní poradce totiž ve výsledku není primárně zástupcem klienta, ale korporace, která produkty poskytuje nebo zprostředkovává.

Analýza potřeb a cílů klienta

Při srovnání prezentace navržených řešení a výstupů, které klient obdrží, kolegové v bankách neobstojí. Poradce v bance totiž na klienta nemá tolik času a prostoru jako nezávislý konzultant. Sice si dnes už bankovní poradci běžně sjednávají s klienty schůzky, při kterých se s nimi baví o jejich potřebách a cílech, ale jejich možnosti, zejména časové, jsou odlišné

“V případě nezávislého finančního konzultanta je to přesně naopak. Na první schůzce klient zpravidla obdrží informace, čím pro něj může být nezávislý konzultant prospěšný a jaké informace a podklady si má připravit na další schůzku. Na té konzultant pomocí prodejní pomůcky shromáždí od klienta veškeré informace, které jsou nezbytné k provedení kvalitní analýzy klientových potřeb a cílů. S těmito informacemi pak následně pracuje nejen konzultant, ale pod jeho vedením i asistent a produktoví metodici, kteří pomocí různých pomůcek, kalkulaček a srovnávačů, včetně přímých kontaktů partnerských společností, zpracují přehledný materiál k prezentaci klientovi. Na třetí schůzce je klientovi vše do detailů vysvětleno a porovnáváno s jeho cíli a prioritami. Zpravidla teprve poté se klient rozhoduje, zda, a případně jaká, řešení navržené konzultantem přijme. Následně je klientovi předán výstup celého průběhu dosavadní spolupráce spolu s finančním plánem a veškerou související dokumentací,” vysvětluje Filip Malota.

Následná péče

Tím ale vlastně spolupráce konzultanta s klientem teprve začíná. Konzultant je podnikatel a pro podnikatele je zásadní síť jeho stálých a spokojených odběratelů. Proto je krédem nezávislého finančního poradenství ve 4fin jeho dlouhodobost. Konzultant se s klientem schází v pravidelných, maximálně ročních, intervalech, aby spolu řešili změny v klientových cílech a prioritách nebo se jen utvrdili, že je vše nastaveno dle klientových aktuálních potřeb.

Stabilita

Všechny běžné banky trpí vysokou fluktuací na obchodních pozicích. A to i u úspěšných poradců, kteří odcházejí na vyšší pozice v rámci kariérního postupu, čímž zásadně trpí dlouhodobý vztah s klientem. U nezávislých finančních poradců není výjimkou, že i konzultanti, kteří postoupili do nejvyšších manažerských struktur, stále obsluhují své klienty, a to i více než 10 let. Vztah s klientem jim umožňuje udržovat, i přes jejich vysoké vytížení, propracovaný systém podpory ze strany asistentů a metodiků.

 

Filip Malota banner

usti-nad-orlici-financni-poradce-4fin-01

1. 12. 2019 se otevřela pobočka finančně poradenské společnosti 4Fin v Ústí nad Orlicí na adrese 17. Listopadu 1020.

4Fin je na poradenském trhu mladá, progresivní společnost, která vznikla teprve 1. 10. 2019, ale poradci, nebo chceme-li konzultanti, kteří v ní pracují, jsou zkušení odborníci, kteří ve financích pracují již drahnou řádku let.

Pobočku 4Fin v Ústí nad Orlicí vede regionální ředitel p. Kamil Švec, který působí ve finančním poradenství od roku 1995. A co může zákazník na pobočce 4Fin v Ústí nad Orlicí od finančních konzultantů očekávat?

Vždy profesionální a citlivý přístup k požadavkům zákazníka, řešení všech finančních potřeb přímo na míru. Ve 4Fin v Ústí nad Orlicí jsou finanční konzultanti připraveni řešit vše, co se týká financí v životě člověka. Na prvním místě je komplexní služba.  Komplexní služba začíná analýzou přání klienta včetně zhodnocení aktuální situace. Při shodě na další spolupráci pomůžeme zákazníkovi s komunikací s institucemi, čímž šetříme jeho čas i peníze.

Na zákazníka pohlížíme jako na celek a poskytujeme servis nad celým majetkem, aby do sebe vše zapadalo a vznikaly tak finanční úspory. Klientské portfolio potom sledujeme v čase tak, abychom vždy poskytli zákazníkovi aktuální pohled na stav jeho majetku.

Naši konzultanti jsou připraveni řešit požadavky zákazníků v Ústí nad Orlicí a širokém okolí již nyní.

 

Dluhová past - jak předcházet problémům

Přichází období, které je často spojováno s krátkodobými půjčkami. Nejde však o účelové nabytí peněz, nýbrž o neúčelové, v tomto případě spojené s nákupem vánočních dárků

Někdy pár tisíc, mnohdy však i pár desítek tisíc, za které pořídíme dárky a vykouzlíme tak úsměv na tvářích svých dětí či příbuzných, vystřídají poté spíše starosti se splácením, chmury a často se díky těmto ,,malým“ půjčkám dostaneme do problémů, které mohou mít za následek i dlouhodobě neudržitelnou finanční situaci a vstup do dluhové pasti.

Do dluhové pasti se samozřejmě člověk nemusí dostat jen v období vánočních svátků. Nepříjemná situace může nastat i v průběhu celého roku, protože nečekané výdaje jsou neplánované a vždy přicházejí nárazově.

 

Co je to dluhová past?

 • dlužník není schopen splácet své dluhy,
 • neustále mu narůstají penále u starých dluhů,
 • bere si nové půjčky za často horších a horších podmínek, aby splatil dluhy staré,
 • vznikají dluhy za služby (telefon, domácnost…), protože na jejich placení nezbývají peníze.

 

Jak těmto problémům předcházet?

 • V první řadě, si určitě pročítat detailně smlouvu, kterou uzavíráme, její parametry a následně si propočítat splátky tak, aby to neomezilo výrazně moje měsíční cash-flow (rozdíl mezi měsíčními příjmy a výdaji).
 • Pokud nastane situace, že zjistíme problém a nebudeme stíhat splácet včas, okamžitě kontaktovat úvěrovou společnost, které dlužíme a vysvětlit jí situaci, ve které se nacházíme a požádat o změnu splátek či odklad splátek na dobu nezbytně nutnou. Je důležité, aby společnost věděla, že máme ochotu a z vlastní vůle chceme problém vyřešit. Samozřejmě vám půjčku neodpustí, ale minimálně k vám budou přistupovat jako k bezproblémovému věřiteli a budou se chtít dohodnout. V opačném případě by věřitel mohl, a často se to stává, dojít díky nesplacení půjčky až k exekučnímu příkazu.
 • Pokud to však jde, doporučoval bych vám tomuto předcházet a to díky vytváření krátkodobých rezerv z vašeho příjmu. Budete tak mít vaši měsíční cash-flow pod kontrolou. Plánování rezerv je sice složitější cesta, když jste navíc ovlivňováni potřebou udělat někomu radost tím, že mu něco koupíte a nemáte na to. Poté se však dostanete do finančních problémů sami a bojíte se to přiznat, protože to není nic příjemného

 

Na závěr je potřeba říci, že stará dobrá fráze ,,dělat mrtvého brouka“ se opravdu v těchto situacích vůbec nevyplácí. Problém začne přerůstat naše možnosti a pak už je jen jedna cesta, jak z toho ven. A tu nikdo z nás nechce. 

Finanční poradce podvodník

Finanční poradce = podvodník a člověk, který chce klienta pouze zmást a shrábnout provizi.

Opravdu?

Povolání finančního poradce nemá v našem státě bohužel příliš dobrou pověst. Věnuji se této profesi přibližně tři roky a s názorem, že finanční poradci jsou podvodníci, příživníci na lidech apod., jsem se setkal již nesčetněkrát. Nebo alespoň, v tom lepším případě, že je to naprosto zbytečná služba, protože rozhodnout si o svých financích přece dokáže každý sám.

Nedávno se mi podařilo odvést u klientů práci, jejíž výsledek mi udělal opravdu radost. Proto si dovolím se o něj podělit takto veřejně. Snad to na naši práci vrhne alespoň trochu lepší světlo.

Klientem byla mladá rodina, manželé a dvě malé děti, žijící na vesnici v pronajatém bytě. Výsledek jejich dosavadních finančních rozhodnutí není bohužel nijak skvělý – vlastní starší auto, běžné vybavení pronajatého bytu, ale hlavně splácí bezmála 700.000 Kč na spotřebitelských úvěrech poskytnutých různými finančními institucemi!!!

Příjem rodiny činí necelých 34.000 Kč měsíčně, náklady na bydlení cca 9.000 Kč a měsíční splátky všech úvěrů činí bezmála 15.500 Kč! Na živobytí tak rodině zůstává necelých deset tisíc korun měsíčně (škola, školka, jídlo, oblečení, doprava do zaměstnání, koníčky, atd.).

Rodina žije od výplaty k výplatě, ve stresu, aby nedošlo u nikoho k nějakým zdravotním komplikacím a nenastal díky tomu výpadek v příjmech. Aby se nepokazilo auto, pračka, apod., protože z čeho by se platila oprava. O nákupu nového zařízení ani nemluvě. Manželé by si chtěli pořídit vlastní bydlení, malý domek, nic luxusního, ale v současné chvíli o tom hovoří jako o naprosto utopickém přání.

V této situaci jsme se potkali. Klienti byli dle mého názoru jen velmi malý krůček od pádu do dluhové pasti a velmi pravděpodobně i osobního bankrotu.

Neumím zázraky. Rozhodně „nelusknu prsty“ a situace se ze dne na den nevyřeší. Práce s klientem zabrala více schůzek a trvala několik týdnů. Nejprve jsme rozebrali stávající situaci, navrhl jsem možná řešení, která jsme s klienty prodiskutovali a vybrali řešení pro rodinu nejvhodnější.

Následovala jednání ve finančních institucích a nakonec jsem pro klienty vše i administrativně dotáhl do finální podoby.

Výsledkem je, že vhodnou konsolidací půjček klientů jsme snížili měsíční splátky z původní výše 15.500 Kč na 8.600 Kč měsíčně. Tedy 6.900 Kč měsíčně ušetřeno!

Toto je samozřejmě pouze první krok. Klienti se naštěstí nespokojili pouze s měsíční úsporou, ale nechali si poradit, jak s uspořenými penězi naložit. Uzavřeli jsme kompletní životní pojištění celé rodiny za cca 1.500 Kč měsíčně a klienti si začali odkládat 2.000 Kč měsíčně do tří různých spořících/investičních produktů.

Finanční výdaje rodiny původně činily 15.500 Kč měsíčně a vše vynaložili pouze na splátky úvěrů.

Po realizaci změn činí finanční výdaje rodiny 12.100 Kč, z toho na splátky pouze 8.600 Kč. Podařilo se nám zajistit příjem rodiny vůči zdravotním rizikům a současně si tvoří již vlastní finanční rezervy. A přesto všechno jim ještě do měsíčního rozpočtu zůstává navíc cca 3.400 Kč.

Pokud se klienti budou držet takto nastoupené cesty, po osmi letech budou mít splaceny všechny spotřebitelské úvěry, naspořen základ min. 300.000 Kč a můžeme jít klidně řešit úvěr na pořízení vlastního bydlení.

Cíl, který klientům připadal na naší první schůzce jako naprosto nereálný, jako sen, který se jim nikdy nemůže splnit, nyní nabyl reálných obrysů a za konkrétní časový okamžik bude v jejich možnostech si jej splnit.

A nyní ať mi někdo do očí řekne, že má práce finančního poradce pro tuto rodinu neměla absolutně žádný význam. Já si myslím, že měla.

Trápí i vás vysoké splátky úvěrů, máte přání a touhy, jejichž splnění vám připadá nereálné, neorientujete se ve složitém světě finančních produktů?

Je mou prací vám s tímto pomoci, ukázat cestu, po které se můžete vydat a svých vysněných cílů dosáhnout. Toto je služba, kterou pro své klienty dělám a jsem na to pyšný! Ať si říká kdo chce, co chce.

Jak jsem uvedl výše, neumím zázraky, nevyřeším finance mým klientům mávnutím kouzelné hůlky. Ale mám zkušenosti, nástroje a možnosti, jak lidem reálně pomoci a být jejich průvodcem ve světě financí.

nová pravidla pro osobní bankrot

Osobní bankrot je jediný legální způsob daný zákonem,  jak má dlužník možnost výrazně snížit vlastní dluhy, které není schopen splatit. S oddlužením pomohou akreditované občanské poradny nebo právnické osoby, které jsou oprávněny Ministerstvem spravedlnosti tuto činnost vykonávat. Osobní bankrot nebo také oddlužení může realizovat fyzická  osoba nepodnikající, právnická osoba nepodnikatel ale i senior.

 

Současné podmínky vyhlášení osobního bankrotu:

 1. Zaplatit minimum 30% svých závazků
 2. Být v úpadku nebo tento úpadek musí hrozit
 3. Nebýt trestaný v posledních 5 letech za majetkový trestný čin nebo čin hospodářské povahy
 4. Mít minimálně dva závazky po splatnosti více jak 30 dní

 

Přelomová novela insolvenčního zákona začne platit 1. června.  Očekává se, že díky schváleným změnám ukončí více než desetiletá éra, kdy se Česko stalo počtem exekucí proslulým po celé Evropě. Jestliže nyní soudy povolovaly řádově kolem 20 tisíc oddlužení ročně, nově by mohlo toto číslo výrazně narůst.

 

Nově vzniklé dvě varianty oddlužení:

 1. Splacení věřitelům min. 30% svých dluhů do 5 let, a následné posouzení soudcem
 2. Splacení věřitelům min. 60% svých dluhů za 3 roky (tato varianta platí pro seniory)

 

Díky tomu, že soud po 5 letech splácení přezkoumá snahu dlužníka o dodržení svých závazků, mohou na oddlužení dosáhnou i ti, kteří nejsou schopni zaplatit ani 30 procent dluhu.

 

Zjednodušeně řečeno stačí měsíční splácení částky okolo dvou tisíc korun:

 • Odměna insolvenčního správce dělá circa 1100 Kč měsíčně
 • zhruba stejnou částku bude podle zákona nutné vynaložit na umoření závazků.

 

Nově se také nebude muset vytvářet seznam věřitelů a jejich pohledávek. Je to především kvůli tomu, že lidé často nevěděli, kolik a komu dluží.

Cílem dané novely je, aby se předlužení občané vrátili do běžného ekonomického života. Neměli by pracovat na černo a měli by mít oficiální výdělek

Problematika oddlužení je velmi rozsáhlá. Proto je nutné v daném případě návrh na povolení oddlužení sepsat a za dlužníka podat pomocí advokáta, notáře, soudního exekutora nebo insolvenčního správce.

Pokud dlužník zatím své závazky řádně splácí, ale již mu nezůstávají finance na běžný život, je vhodné zjistit u finančních poradců, jestli je možné jeho závazky refinancovat do výhodnější půjčky s nižším úrokem. Tím velmi často dojde ke snížení splátky a osobní bankrot není nutný.

Proč je dobré najít pravého finančního poradce?

Sousloví finanční poradce se dnes používá jako na běžícím páse. Uvidíte jej v bance, v pojišťovně, stavební spořitelně a dalších institucích. Obecně se dá chápat jako označení člověka, který Vám pomůže s financemi. Ovšem Finanční poradce jako profese je daleko více než jen zastupování konkrétní společnosti se snahou uzavřít co nejvíce produktů.

Dnes má hodně lidí na toto sousloví „alergii“ a okamžitě si myslí, že tento člověk jde po jejich penězích a jeho jediným cílem je získat provizi za sjednaný obchod. A bohužel je to u některých jedinců pravda. Ti ovšem tomuto oboru dělají ostudu a ztěžují práci všem těm, kteří tuto práci opravdu vnímají jako poradenství.

Často je jednoduché „špatného“ poradce od „dobrého“ rozeznat. Poznáte to již jakmile Vám nabídne řešení Vaší situace. Dobrý poradce svou práci myslí vážně a nehledí jen na svůj profit, zajímá se o Váš názor, naslouchá potřebám a často Vám ukáže více možností. Vyhýbá se nátlaku, aby obchod uzavřel takříkajíc za každou cenu.

Dalším druhem povolání, jež si říkají finanční poradci, jsou lidé zastupující jednu instituci, nejčastěji pojišťovnu. Jedná se o lidi, jejichž náplní práce je opět jen uzavírání smluv. Často dostanou seznam klientů se staršími smlouvami a hlavní náplní je nahrazení starší smlouvy novou. Často může jít o výhodu pro klienta, dostane aktuální podmínky (často lepší než ty stávající) a mnohdy i lepší cenu. Ovšem toto není poradenství. Toto neřeší finanční situaci klientů.

To stejné se týká i bank. Jen zde často lidé chodí sami, jelikož v médiích jsou masírováni nabídkami na výhodné hypoteční či spotřebitelské úvěry, bankovní účty bez poplatků, spoření s „nejlepším“ výnosem apod. Jenže je důležité si uvědomit, že prací člověka za přepážkou je především splnit plán produkce a tedy snažit se Vám prodat tyto výhodné služby právě u společnosti, ve které pracují. To neznamená, že by ti lidé byli zlí, špatní nebo Vám nechtěli poradit. Jen dělají svoji práci. Proč by vám paní za přepážkou v bance říkala, že za rohem v jiné bance Vám dají úvěr s ještě výhodnějším úrokem? Co by z toho měla?

Jak už jsem zmínil výše, nechci „špatné“ finanční poradce, pojišťováky ani pracovníky bank poškodit a říkat, že dělají něco špatného. Nechtějí Vás podvést. Nechtějí, abyste se měli špatně. Jen dělají svoji práci – uzavírání produktů  společnosti, u které jsou zaměstnáni.

Správný Finanční poradce, který dělá svou práci jako skutečný profesionál, není mašina na uzavírání smluv, nepracuje pro jednu instituci a nemá omezený výběr nástrojů. To jsou největší benefity, které Vám může nabídnout.

Přístup k práci není o samotné produkci, ale o tom, že se zabývá každým klientem individuálně, analyzuje celou jeho situaci a naslouchá jeho potřebám. To ve výsledku přetaví v plán, jak těchto cílů dosáhnout. Ať už jde o mladého klienta, který řeší, kde bude bydlet, jak finančně zajistí rodinu apod. nebo jako každý z nás, kde vezme na nové auto,  z čeho zaplatí dovolenou a splní si další sny nebo přání. Dosaďte si zde cokoliv.

Skutečný finanční poradce prožívá s Vámi Váš život a pravidelně se ptá: Kliente, co je u tebe nového? Kliente, změnilo se u tebe něco? Pravidelně hlídá, aby jeho klienti měli vždy aktuální a klientsky nejvýhodnější řešení situace. Zvyšuje jejich finanční gramotnost. To znamená, že klient chápe souvislosti a rozumí tomu, jak s penězi nakládá.

Je to dlouhá cesta a neznamená to, že Finanční poradce je kouzelník, který splní jako mávnutím hůlky vše, co chcete. Je to člověk, který má přehled o tom, co se ve světě financí děje. Šetří váš čas. Dokáže vyjednat individuální výhodné podmínky. A co je nejdůležitější, dělá vše pro to, abyste byli bohatší. To vše zcela zdarma. Vás jako klienta to nestojí vůbec nic. Alespoň prozatím. V některých zemích světa je totiž tato služba zpoplatněna.

Pokud chcete objevit možnosti, jaké vám využívání finančního poradce přináší, můžete si sjednat zcela nezávaznou schůzku.

 

banner schuzka

financni gramotnost

Marián Kolařík SSOŠ HraniceHeslem společnosti FINCENTRUM a.s. je „pomáháme lidem bohatnout“. Této základní myšlenky se při výkonu mého povolání finančního poradce držím každý den. Postarat se dobře o klienta je prioritou mé práce.

Při schůzkách s klienty celkem často narážím na skutečnost, že finanční gramotnost obyvatel České republiky je mnohdy na velmi nízké úrovni, a to napříč všemi sociálními vrstvami. Mnohdy se i u dobře vydělávajícího bonitního klienta, u kterého by člověk očekával velmi dobré povědomí o finančních produktech, ukáže, že mu chybí znalosti o základních pojmech z oblasti pojištění, úvěrů i spoření či investic.

Společně s mými kolegy z Fincentra jsme si jako odborníci v oboru dali za cíl pokusit se tento stav změnit a jako součást své profese pracovat s klienty i na obecném zlepšení jejich finanční gramotnosti.

 

Partnerství se SOŠ Hranice

Já osobně jsem začal přednášet o finanční gramotnosti na Střední odborné škole v Hranicích. S ředitelem školy, panem Flajšarem, který velmi dobře vnímá myšlenku zvyšování finanční gramotnosti studentů, jsme se domluvili na sérii přednášek, na kterých studenty seznámím se základními pojmy ze světa financí.

První přednášku na téma „Finanční poradenství v praxi“ jsme společně uspořádali v březnu 2018. Studentům jsem vysvětlil, jak má vypadat kvalitní poradenská práce, a naopak jak rozpoznat podvodníka, který se na nich pokusí pouze přiživit – myslím, že s tímto jednáním se setkal snad každý z nás. I mnozí studenti přiznali, že oni sami nebo jejich rodiče již někdy někomu na podvodné jednání naletěli a uzavřeli nevýhodné smlouvy, kterými se připravili o peníze. Informace o indiciích, které vedou k odhalení takového jednání velmi rádi uvítali.

Vzhledem k úspěchu první přednášky a následné diskuse se studenty jsme se domluvili na pokračování těchto setkání. Témat se nabízí celá řada a já i studenti (doufám) se těšíme, jak je společně všechna probereme.

podporujeme banner

Finanční plán pomáhá dosáhnout dlouhodobých cílů, ochránit zdroje financí a majetek a vyhnout se dluhové pasti.
Sestavit finanční plán není nijak složité. Musíte si jen určit cíle a přání, kterých chcete dosáhnout a přiřadit k nim peníze, pomocí nichž jich dosáhnete.
Tento plán vám pomůže vybrat si vhodný finanční produkt (spořící účet, stavební spoření, investici) a správně ho nastavit.
Také vás motivuje a učí disciplíně. Když máte spoření určené na studium dětí, nebudete mít pokušení je použít na něco jiného.

Jak sestavit finanční plán

K sestavení dobrého finančního plánu je nezbytné udělat analýzu příjmů a výdajů. To vám poskytne mnoho informací o vašich penězích. Kolik a za co peníze vydáváte, jestli neplatíte za něco, co nevyužíváte nebo jestli nemůžete využít levnější produkt. Určitě je dobré se nad svými penězi zamyslet a udělat si ve financích pořádek.
Nyní si stačí vytyčit cíle a přání, kterých chcete dosáhnout. Velmi často to bývá bydlení, studium dětí, důchod, auto nebo dovolená.
Poté si určíte, kdy těchto cílů a přání chcete dosáhnout a přiřadíte k nim volné finanční prostředky. Můžou to být jednorázové nebo pravidelné platby podle potřeb a možností.
Velmi důležité u finančního plánu je mít zajištěná rizika. Jestliže přijdete o zdroj financí, nepodaří se vám dosáhnout vašich cílů a přání. Proto musíte mít chráněné své příjmy a majetek.

 

Příklad fin. plánu – rodina Moudrých

Máme rodinu, kde oba manželé jsou zaměstnanci a mají pravidelný měsíční příjem. Mají dvě děti, jedno chodí do školky a druhé na základní školu. Mají hypoteční úvěr 2 000 000 Kč na byt, ve kterém v současnosti bydlí a vlastní 4 roky starý automobil a pozemek v hodnotě 800 000 Kč.

Analýza příjmů

Analýza příjmů

 

Analýza majetku a závazků

Analýza majetku a závazků

 

Po odečtení všech výdajů za hypotéku, pojistné produkty, domácnost a výdajů spojených s dětmi jim v rodinném rozpočtu zbývá přibližně 10 000 Kč měsíčně. V budoucnu počítají s pořízením nového automobilu, chtějí jakmile budou děti větší vybavit jim nové pokoje a chtějí mít našetřeno pro studium dětí na vysokou školu.

Analýza výdajů

Analýza výdajů

Analýza výdajů

Analýza výdajů

Měsíční bilance

Měsíční bilance

Výběr finančního produktu

Když jste si sestavili finanční plán, zbývá vám už jen vybrat finanční produkty k jeho úspěšnému naplnění. Víte, k čemu produkt potřebujete a co má splňovat, proto je mnohem jednodušší si správně vybrat.
Finanční rezervu zajistíte spořícím účtem, pojištění pojistkami, úvěr na bydlení hypotékou, důchod penzijním spořením a dlouhodobé spoření pomocí investování v podílových fondech.
Nakonec přichází rozhodnutí, od jaké finanční instituce si daný produkt vybrat. Při výběru by neměla rozhodovat pouze cena, ale také kvalita daného produktu a finanční instituce.

 

Příklad výběru finančních produktů

Na základě informací kdy, kolik a za jak dlouho budou potřeba finanční prostředky se vyberou vhodné spořící produkty.

Pro pořízení automobilu za 10 let se rozhodnou pravidelné investovat do podílových fondů 3 000 Kč měsíčně s očekávaným výnosem 390 000 Kč.

Na vybavení nových pokojů si každý z manželů založí stavební spoření s měsíční platbou 1 700 Kč měsíčně po dobu 6 let s cílovou částkou 150 000 Kč.

A na studium obou dětí budou pravidelně investovat do podílových fondů po dobu 15 let s částkou 1 500 Kč měsíčně s očekávaným výnosem 420 000 Kč.

Zůstanou jim 2 000 Kč měsíčně, které si budou odkládat na spořící účet a tím si budou vytvářet finanční rezervu.

Závěr

 • Určete si pomocí cílů a přání na co, kdy a kolik budete finančních prostředků potřebovat .
 • Podívejte se na své pravidelné příjmy a výdaje.
 • Volné peníze použijte na plnění cílů a přání.
 • Vyberte vhodný produkt.
 • Nezapomeňte na zajištění rizik.
 • Dodržujte plán.

Se sestavením finančního plánu a výběrem finančních produktů vám rád pomůže náš tým profesionálních finančních poradců. Jsme nezávislí a spolupracujeme s většinou finančních institucí v České republice. Rádi vám pomůžeme. Neváhejte nás kontaktovat.

banner-financni-plan