Příspěvky

Co je složený úrok

Albert Einstein ho nazval 8. divem světa. Složený úrok pracuje pro investora a je to nejefektivnější možnost ukládáníinvestování kapitálu. Jedná se o výnos, který se dále využije pro další investici a tím se z úroku stává opět zainvestovaný kapitál a opět se dále zhodnocuje. Opakem složeného úroku je jednoduchý úrok, který můžete získat u termínovaného vkladu či dluhopisu s vypláceným kupónem.

Jak to využít v praxi?

Složený úrok můžete využívat při ukládání kapitálu na spořící účet, do podílových fondů či penzijka, atd…

 

TIP: Čím četněji je úrok připisován, tím větší je jeho efektivnostzvyšuje to celkovou výnosnost portfolia a investičního nástroje.

 

Zde naleznete naše aktuální zajímavé investiční příležitosti přesahující výnos 6 % p.a. bez kolísání a dle našich analýz i s rozumnou mírou rizika.

Určitě nás kontaktujte pro více informací.

 

Jak dosáhnout finanční svobody

Tato otázka s velkou pravděpodobností napadla každého z nás. Co to vlastně je „finanční svoboda“? Osobně tento stav vnímám tak, že moje pasivní příjmy dosahují nebo převyšují moje životní náklady. Jinými slovy to znamená, že jsem finančně zabezpečen bez ohledu na výši příjmů, které mi plynou ze zaměstnání nebo z podnikání. 

Pasivní příjem

Abychom si tento lákavý stav dokázali lépe představit, je nutné si definovat pojem „pasivní příjem“. Pasivní příjem je příjem generovaný z investic. Může to být nájem z vlastněných nemovitostí, dividendy z akcií nebo úroky z držených dluhopisů. Za pasivní příjem naopak nepovažujeme příjem z podnikání, který sice může být teoreticky neomezeně vysoký, stejně tak jako může být ze dne na den nulový (jak nám ukazuje i současná situace).

Finančně svobodným se můžeme stát v pozdějším věku, kdy už jsme si prací nebo podnikáním vytvořili podmínky pro prvotní investice, z kterých se pasivní příjem generuje, stejně tak jako ve věku nižším, pokud jsme začali s naplňováním tohoto cíle včas a zvolili k tomu dobrou strategii. Jako finanční konzultanti řešíme nejčastěji situace, kdy s klientem cílíme na jeho finanční nezávislost po odchodu z aktivního života (po skončení pracovní nebo podnikatelské aktivity). To, že se v tomto období v budoucnu nebudeme moci spolehnout na podporu státu, tuší dnes již asi každý. Z tohoto důvodu pomáháme klientům s vytvořením tzv. renty, kterou budou moci postupně čerpat ve věku, kdy již nebudou mít žádný (nebo jen velmi nízký) příjem.

Co tedy potřebujeme k dosažení tohoto kýženého stavu finanční svobody?

Především je to čas. A tím nemyslím roky, ale spíše desetiletí. Říká se, že nikdy není pozdě, ale v tomto případě hraje čas proti nám. Nicméně ani po čtyřicátém roku věku není pozdě. Čtyřicátník má za sebou již zpravidla cca 15 let pracovní aktivity, čemuž by měl odpovídat i příjem a už by si měl dovolit odkládat pět až deset tisíc korun (cca 20% příjmu) na budoucnost. U mladých je tomu naopak. Zde stačí odkládat relativně malou částku (10% příjmu) a vzhledem k dlouhé době odkládání a kouzlu zvaném složené úročení se i s malou, pravidelně odkládanou, částkou dá vytvořit velmi zajímavý „balík“ peněz.

Lépe to ozřejmí jednoduchý příklad

Srovnejme si dva čekatele na budoucí finanční svobodu po skončení jejich pracovní aktivity. První učinil rozhodnutí o odkládání na budoucnost ve třiceti letech, druhý v padesáti pěti letech. Oba počítají s počátkem čerpání renty v šedesáti pěti letech.

 

Mladší je, při vhodně zvolené investici, při odkládání 1 500 korun měsíčně, schopen za 35 let vygenerovat částku okolo dvou milionů korun v nominální hodnotě.

příklad pravidelná investice finanční svoboda renta

Starší z čekatelů na tom bude podstatně hůře. Aby vygeneroval za 10 let částku okolo dvou milionů korun, musel by si měsíčně odkládat 12 700 Kč. A to ještě s vyšším rizikem, protože riziko pravidelné investice se v čase snižuje

příklad pravidelná investice finanční svoboda renta

Odkládat si od první výplaty

Z výše uvedeného vyplývá, že nejlepší je začít pracovat na své budoucí finanční svobodě již od první výplaty. Ale řekl to těm mladým někdo? Náš současný školský systém s finanční gramotností téměř nepracuje a generace jejich rodičů si zatím jen těžko zvyká na situaci, že o skutečnou finanční svobodu se bude muset postarat každý sám. A dostáváme se k druhé věci, kterou nutně potřebujeme pro získání budoucí finanční svobody. A tou je motivace. Důležité je uvědomění si cíle a vědomí, že jsem schopen s tímto cílem reálně něco dělat. K tomu pomáhá podobná vizualizace, jako ve výše uvedeném příkladu. A mimochodem, takto vytvořené dva miliony, z výše uvedeného příkladu, vystačí přibližně na rentu ve výši 10.000 korun měsíčně po dobu 15 let. Zdá se vám to málo? Mějte na paměti, že jsme počítali s odkládáním pouhých 1 500 Kč. V mladém věku to může být až dost, ale postupem času a s ohledem na zvyšující se příjmy, je potřeba „přitvrdit“. Mějte na paměti, že po skončení pracovní aktivity musíme počítat s cca 70% původních výdajů.

Samozřejmě můžete namítnout, že za 30 let od počátku investování budou mít investované peníze zcela jinou hodnotu. To je pravda. Nicméně inflace se dá porazit jednoduše tím, že budu průběžně navyšovat svoji úložku v souladu s inflací a tím i inflačním navyšováním svých příjmů.

 

Automatizace

Poslední věcí, kterou bych chtěl zmínit v souvislosti s cílem zajistit si finanční svobodu, je automatizace. Automatizace se bez vašeho každoměsíčního přičinění postará o vaše priority. Pokud si uděláte dobře analýzu vašich financí, zejména rozdělení na nezbytnézbytné výdaje, dobře nastavíte částku, kterou si můžete dovolit odkládat, máte v podstatě vyhráno. Peníze, na které nedosáhnete, neutratíte. Jen je potřeba udělat to rozhodnutí a udělat ho včas. Příjemné je, že peníze, které vám po tomto rozhodnutí na konci měsíce zůstanou, již můžete relativně bez výčitek utratit. A pokud jste zvládli udělat rozhodnutí týkající se renty do důchodu, můžete postupně udělat podobná rozhodnutí vedoucí ke splnění krátkodobějších cílů (dovolená, nové auto, financování školy svého potomka…). Nic nového, naše babičky si takto ukládaly penízky do různě nadepsaných hrnečků v kredenci. Z těch to šlo ovšem jednoduše vysypat …

 

Jak začít?

Na vytvoření investice, která bude splňovat vámi stanovený cíl, nemusíte být burzovní makléř ani finanční specialista. Ano, aktivní investování, například do konkrétních akcií, vyžaduje hlubší znalosti a zkušenosti. Nicméně dnešní finanční trh nabízí širokou škálu finančních produktů, zejména úzce i široce zaměřených podílových fondů, které jsou aktivně či pasivně řízeny zkušenými manažery a svou konstrukcí diverzifikují riziko investice. Správnou skladbu vaší investice, s ohledem na vaše cíle a dobu investice, vám poradí každý dobrý finanční konzultant.

je nepsi utracet ci investovat

Už dlouho přemýšlím, proč lidé stále raději utrácí své volné peníze nyní, než aby je zhodnocovali. Žijeme v uspěchané době a nikdo nechce čekat. Každý by chtěl všeho dosáhnout hned a i kdyby to bylo včera, tak by bylo už pozdě.
Co se týká vlastních peněz, málo kdo je spokojený s tím, co má. Každý by chtěl všeho více. Hlavně peněz, a to hned. Češi všeobecně nejsou ochotni čekat a už vůbec se jim nelíbí, aby čekali na to, že jednou budou bohatí. Slovo dlouhodobost je téměř ,,sprosté,, a nezajímavé. Nejlépe by chtěli mít výnos 8 % každý rok, na krátký horizont, s co nejmenším rizikem a aby je to stálo co nejméně. Ovšem užitek by chtěl každý maximální.

Investiční trojúhelník hovoří jinak a hlavně je to pravidlo, které je neomylné. Vztah tří veličin výnosrizikolikvidita je znám již desítky let a nelze jej změnit.
Zkrátka kdo chce velký výnos, musí se smířit s větším rizikem. Ten kdo by chtěl za krátkou dobu (příklad 3 – 5 let) opět velký výnos, tak je spíše spekulant a je to tzv. hop nebo trop.

investiční trojúhelník

Ale to je právě to, proč Češi nemají moc v oblibě pravidelné investice. A když už odkládají, tak jen aby se neřeklo. Jakmile mají něco naspořeno, okamžitě to utratí. Což je v rozporu s pravidelnými investicemi, které nám mají přinést dlouhodobý užitek.

Zkusme tedy tu samou částku, oněch 500 – 1000 Kč, přenést na mnohem delší horizont – třeba na 20 – 30 let. Najednou se dostáváme na částku, která je v řádech statisíců. Může se šplhat i téměř k milionu korun. Právě až u dlouhodobých investic spočívá kouzlo složeného úročení, které se začíná projevovat s postupným navyšováním majetku a pravidelným nákupem. Pokud tedy máte k investování jen malou částku měsíčně, není až tak otázkou, do čeho a jak investovat, ale vaší hlavní otázkou by mělo být: Na jak dlouho? Odpovědí by pak mělo být ideálně na zajištění v penzi, dětem na start do života po skončení střední, či vysoké školy apod.

Bojíte se, že o své peníze přijdete?

Ano, krátkodobě investice kolísají a pravděpodobně za váš život přijde ještě mnoho krizí. Pokud ale investujete pravidelně a na dlouhou dobu, tak je spíše nebezpečné držet peníze nezainvestované, protože ztrácejí na hodnotě vlivem inflace.

Cílem tohoto článku není vám sdělit, do čeho své peníze investovat a preferovat určité druhy fondů, či různá aktiva. Cílem je, abyste své peníze nedrželi na bankovních účtech, kde vám jedinou jistotou je pokles jejich hodnoty neboli inflace. Západní země a občané těchto států svá finanční aktiva udržují v minimech na bankovních účtech a plánují si své peníze a jejich využití v čase.
Proto je potřeba tento model přenést i k nám, aby Češi pochopili, že dokud budou mít peníze v bankách, tak pořád budou pracovat pro ně, namísto aby peníze pracovali pro nás.

Pokud potřebujete poradit, jak naložit s vašimi penězi, prosím, obraťte se na svého finančního poradce.

NEMÁTE SVÉHO FINANČNÍHO PORADCE? NEVÁHEJTE MĚ KONTAKTOVAT

Regulace hypotéčního trhu ze strany ČNB zapříčinila omezení hypoték na 80% – 90% LTV. Stane se tedy koupě vlastního bydlení nedosažitelná? Nebojte, nestane, ale je potřeba se připravit s předstihem.

Dnes vynecháme hypotéční úvěry s 90% LTV a financování popř. dofinancování zbytku hypotéky pomocí jiného doplňujícího úvěru.

Naším cílem by mělo být mít opravdu naspořeno 20% z hodnoty nemovitosti, ale i těch 20 % nemusí vždy stačit, jelikož jsou s koupí spojené i další nezbytné vedlejší náklady jako je např. platba realitní kanceláři, 4% daň z nabytí, u výstavby projekt a náklady spojené se stavebním povolením. V některých případech se odhadní cena nemovitosti nemusí shodovat s kupní cenou. Hypoteční úvěr se poskytuje do výše 80 % odhadní ceny stanovené odhadcem, nikoli z ceny kupní.

Příprava na hypotéku

První krok je určit si plánovaný rozpočet na pořízení nemovitosti. Je dobré se také rozhodnout, zda chce člověk stavět rodinný dům nebo koupit byt. Potom se stačí podívat na podobné nemovitosti v dané lokalitě a udělat si cenový odhad potřebného rozpočtu.

Druhý krok je z předpokládané částky naspořit zhruba 25 %. K tomu poslouží pravidelná investice. Máme dvě možnosti: buďto si určíme časový horizont a vypočítáme, kolik peněz je potřeba měsíčně investovat nebo si určíme výši měsíční platby a z toho vypočteme časový horizont.

Pravidelná investice je zde velmi důležitá a výrazně lepší než například odkládání peněz na spořící účet. Jednak v konzervativní investici dosahuje zhodnocení okolo 3 – 4 % p.a., ale hlavně jde o produkt s určitým závazkem a investování tak bude mít potřebný systém a řád. Dále takové peníze nebudou tak snadno dostupné k použití na jiné věci a opravdu budou „rezervovány“ na budoucí bytové potřeby.

Třetí krok je výběr vhodného produktu, jeho založení a nastavení trvalé platby. Důležité také je, že si touto pravidelnou platbou domácnost zvykne na budoucí platbu splátky hypotéky a nebude pro ni hypotéka takový šok.

Čtvrtý krok potom už spočívá pouze ve výběru peněz z investice a v realizaci koupě nemovitosti.

Příklad z praxe

Příkladem z praxe může být koupě bytu za 1 mil. Kč (zvolil jsem kulaté číslo pro jednoduchost přepočtu na jinou částku).

Je potřeba naspořit 25 %, tedy 250 000 Kč. Dejme tomu, že si byt chceme koupit za 5 let. Předpokládejme výnos konzervativní investice 3 – 4 % p.a., ale pro jistotu budeme počítat s výnosem 3 % p.a.. V tomto případě je potřeba investovat měsíčně 3 800 Kč, což pravděpodobně člověk s cílem koupě bytu a s průměrným příjmem zvládne.

Navíc hypotéka na 800 000 Kč na 30 let bude mít při dnešních sazbách splátku okolo 3 000 Kč měsíčně, takže pro našeho klienta z příkladu bude hypotéka znamenat lehké snížení pravidelných výdajů a nikoli rapidní zvýšení, jako ve většině případů.

Shrnuto, není třeba se moc trápit omezením hypoték ze strany ČNB. Pouze je potřeba plánovat dopředu a nenechávat to na poslední chvíli.

 

proč investovat do OPF

Otevřené podílové fondy (dále už jen OPF) jsou klasifikovány jako fondy kolektivního investování. Což znamená, že nejste jediným investorem v podílovém fondu, ale s Vámi investují další tisíce, milióny investorů. Investicí do OPF se stáváte podílníkem a nakupujete podílové listy.

Likvidita

OPF jsou velice likvidní, což znamená, když dnes vložíte do OPF finance, tak hned po připsáni na investorský účet, můžete zažádat o zpětný odkup, z pravidla máte finance na svém účtu do týdne.

Flexibilita

OPF = vstupte a vystupte kdykoliv. 

Já říkám investujte, když máte a neinvestujte, když nemáte, OPF není závazek.

Možnosti investování

Do OPF je možné investovat jednorázově (většinou min. 10 000 Kč) nebo pravidelně (většinou min. 500 Kč/měs.). Co se stane, když máte nastavenou měsíční částku na 5 000 Kč, ale stane se nahodilá událost a nemůžete další měsíce zaslat do OPF ani kačku? Vůbec nic, nebudete pokutování ani sankciováni. Investování není závazek, ale Vaše dobrá vůle ukládat a zhodnocovat své finanční prostředky.

Daňová povinnost

OPF jsou osvobozeny od daňové povinnosti, když jednotlivé vklady budou ve fondu ležet déle než 3 roky. V případě, že během prvních 3 let se rozhodnete vytáhnout nějakou finanční částku a ta částka v ročním součtu bude menší než 100 000 Kč, tak se Vás daňová povinnost také netýká.

Široká diverzifikace

Další výhoda se skrývá ve slově diverzifikace (rozložení rizika), tzn. že vy neinvestujete do 1 akcie či 1 dluhopisu, vy si kupujete fond, ve kterém jsou obsažené stovky podkladových aktiv (akcie, dluhopisy, …). O diverzifikaci si povíme více v dalším článku, kde se budeme zabývat zaměřením fondů a jejich rozdělením.

Zhodnocení

Samozřejmě, že záleží na typu OPF, ale můžeme se bavit o zhodnocení 4 – 9 % p.a., opravdu záleží na typu fondu a kvalitě jeho správce. 

Zkušenosti a úspora

Jediné co vy děláte = zasíláte měsíční částku či zašlete jednorázový vklad a o více se nestaráte. Vše za vás řídí portfolio manažer fondu se svým týmem, který většinou má přes 20 let zkušeností. Veškeré změny a vaše aktuální zhodnocení můžete sledovat na svém on-line přístupu ke svému investorskému účtu.

Stále si myslíte, že stavební spoření či jiné vkladové služby jsou pro vás zajímavější? 

Myslet na budoucnost svých dětí, znamená především připravit jim dobré podmínky pro vstup do života. A to něco stojí. Jen studium na vysoké škole vyjde na statisíce korun. Co dělat, pokud chcete svým dětem poskytnout nejlepší možný základ pro jejich dospělý život? Jak efektivně jim nějaké ty peníze naspořit?

Číst dále