zhodnoceni financi

Oblíbený produkt, který využívá spousta lidí, je spořící účet. Spořící účet nabízí téměř každá banka. Jeho „výhodou“ je, že z něj nelze vybírat přes bankomat. Klient musí sednout k počítači a převést si požadovanou částku na svůj běžný účet. V současné době ale spořící účty nepřevyšují hranici inflace, takže žádné velké zhodnocení zde nečekejte. Úrokové sazby se pohybují v jednotlivých bankovních ústavech od 0,05% do 1,5%.

Přehled spořících účtů: https://snadne-finance.cz/banky-konecne-zvysuji-sazby-na-sporicich-uctech/.

Dalším nástrojem, alternativou pro spořící účty, mohou být fondy peněžního trhu.  Fondy peněžního trhu jsou základní kategorií podílových fondů a slouží hlavně ke krátkodobému zhodnocování peněžních prostředků. Jsou vhodné především pro konzervativní investory, kteří očekávají od své investice stabilní vývoj s minimálním kolísáním (volatilitou) její hodnoty. Fondy peněžního trhu investují především do nástrojů peněžního trhu a vysoce bezpečných, krátkodobých dluhopisů (například státních dluhopisů nejrozvinutějších ekonomik). Portfolio těchto fondů bývá široce diverzifikováno, aby došlo k maximálnímu snížení rizika tohoto tipu investice. Výnosy fondů peněžního trhu se pohybují v rozmezí 1 % – 3 % p.a.

Z konzervativních investic nelze opomenout ani „penzijko“. Zde od roku 2013 fungují tzv. transformované fondy, ty jsou součástí III. pilíře důchodového systému. Transformovaný fond vznikl transformací z penzijního fondu, který fungoval do konce roku 2012. Účastníci těchto fondů mají jistotu, že jejich prostředky nikdy nemohou získat záporné zhodnocení. Na druhé straně ale nemohou dosahovat výraznějšího zhodnocení v porovnání s jinými investičními produkty. Hlavní výhodou transformovaných fondů je daňová úleva a státní příspěvek.

Státní podpora /měsíční/ je následující:

 • 100 Kč – SP 0 Kč
 • 300 Kč – 90 Kč
 • 400 Kč – 110 Kč
 • 500 Kč – 130 Kč
 • 600 Kč – 150 Kč
 • 700 Kč – 170 Kč
 • 800 Kč – 190 Kč
 • 900 Kč – 210 Kč
 • 1000 Kč – 230 Kč (maximum státní podpory)

Dalším nástrojem se zajímavými výnosy mohou být podílové fondy. Ty se používají nejčastěji na pravidelné (měsíční) investování a mohou obsahovat akcie, podílové listy, obligace i další nástroje peněžního trhu. Tady můžeme s velkou pravděpodobností očekávat výnos mezi 4 – 8 %. Pro snížení rizika tohoto tipu investice potřebujeme výrazně delší časový horizont (minimálně 6 a více let). Zejména akcie mohou v čase výrazně kolísat. Výhodou tohoto kolísání (volatility) je fakt, že v době poklesu nakupujete “ve slevě” (za stejnou měsíční investici nakoupíte víc kusů). Díky delšímu investičnímu horizontu máte pak dostatek času na to, aby se hodnoty dostaly opět nahoru a mohli jste je zase prodat. Začít takto investovat má smysl již od 500 Kč měsíčně.

V současné době je v nabídce na českém trhu více jak 1000 podílových fondů, které pokrývají celý svět a všechny investiční nápady.

Penzijní spoření v roce 2017

Vidíte na svém výpise, že se hodnota Vašich peněz zvedla. Je tomu ale skutečně tak? Pojďme se na to podívat blíže. Růst naspořených prostředků vypadá opticky sice pěkně, ale musíme se podívat na to, zda naše finance PŘEKONALY INFLACI. V opačném případě sice vidíme růst, ale za tyto prostředky si koupíme méně zboží a služeb než třeba před rokem.

Pro zjednodušení Vám princip vysvětlím na kostce másla:

 • Vezměte si, že byste za 1000 Kč kupovali pouze kostky másla.
 • Kolik kostek byste za svou tisícovku koupili před rokem? A kolik dnes?!
 • Máslo přece vyskočilo na dvojnásobek své původní ceny.
 • A přibližně takto se dá laicky popsat  INFLACE.
 • Hodnota inflace se v loňském roce pohybovala okolo 2,5%. Pokud tedy Váš fond nevydělal více, JSTE VE ZTRÁTĚ a to i přesto, že se částka na Vašem účtě zvýšila!

 

Transformované fondy (třetí pilíř důchodového systému)

Zde se bavíme o fondech, které si účastníci sjednali do konce roku 2012. Lidé si je často pamatují podle garance nezáporného zhodnocení. To bohužel platí pouze pro nominální hodnotu. Jinými slovy – pokud byste měli na účtě 10.000 Kč a za minulý rok jste na něj neposlali ani korunu, máte garanci, že i v dalším roce na účtě najdete minimálně 10.000 Kč. Jenže díky INFLACI si za ně koupíte výrazně méně kostek másla, protože zhodnocení těchto fondů bylo nižší než inflace!

[table id=2 /]

 

Účastnické fondy (doplňkové penzijní spoření)

Jedná se o fondy, do kterých člověk vstoupil po roce 2013. Tyto fondy už nemají „garanci“. Na druhou stranu, pokud hodláte investovat delší dobu, především 10 a více let, je zde velmi vysoká pravděpodobnost lepšího zhodnocení!

[table id=1 /]

 

Závěr

Každý by si měl uvědomit, že minulé výnosy NEJSOU ZÁRUKOU těch budoucích! Proto, pokud jste se rozhodli na svých smlouvách cokoliv změnit, doporučuji se obrátit na nezávislého finančního poradce a probrat s ním Vaše možnosti.