Příspěvky

alikvótní úrokový výnos

AÚV je zkratkou pro alikvótní úrokový výnos. S tímto pojmem se nejčastěji v praxi setkáme při investici do korporátních dluhopisů obchodovaných mimoburzovně. AÚV je částka, o kterou se navyšuje kupní cena. Při emisi dluhopisu je vždy tzv. „upisovací období“ a pokud kupujete dluhopis před dnem emise, tak se Vás AÚV týkat nebude a vždy dluhopis nakoupíte za nominální hodnotu, avšak pokud ho kupujete po datu emise, tak se za každý den zvyšuje tzv. AÚV a tím  i pořizovací cena.

Jak to využít v praxi?

Nakupovat dluhopis je vždy vhodné nejpozději v den emise, jelikož po dnu emise se Vám lehce snižuje výnos. AÚV není poplatek, ale pouze navýšení kupní ceny dluhopisu.

 

TIP: Při investici do korporátních dluhopisů na mimoburzovním trhu vždy doporučuji prověřit, zda se jedná pouze o AÚV či jestli je v tom i nějaký poplatek, osobně si myslím, že kupovat dluhopis s poplatkem je nekorektní a osobně bych takový dluhopis nekoupil. O tom co je to ,,dluhopis“ se můžete dočíst zde. Stále nezapomínejte, že při investice do korporátních dluhopisů by mělo být v jedné emisi max. 10 % portfolia.

 

Zde naleznete naše aktuální zajímavé investiční příležitosti přesahující výnos 7 % p.a. bez kolísání a dle našich analýz i s rozumnou mírou rizika. 

 

Chcete investovat s námi, zanechte nám kontakt a ozveme se vám.

 

Kreditní riziko

Kreditní riziko je jedno ze základních a důležitých rizik při investování do cenných papírů. Nejčastěji se skloňuje při investici do korporátních dluhopisů. Kreditním rizikem je myšleno riziko úpadku emitenta cenného papíru, kdy emitent nebude schopen dostát svým závazkům (splatit jistinu + úroky).

Jak ho využít v praxi?

Při investování do cenných papírů a hlavně do dluhopisů toto riziko nepodceňujte. Na 1. místě analýzy investice by měla být kvalita emitenta a společnosti, která s vypůjčeným kapitálem bude pracovat. Určitě bych investice nesrovnával na základě ročního výnosu, ale prvně bych se zabýval kvalitou emitenta a emise.

K čemu vám bude výnos 10 % p. a., když společnost „zkrachuje“?

TIP: Při investování do cenných papírů a konkrétně do dluhopisů doporučuji každého emitenta prověřit tzv. Scorecard od MFČR. Jedná se o metodiku, která vám vyhodnotí riziko dané společnosti.

Zajímá vás, jaké zajímavé investiční příležitosti máme pro naše klienty? Tady naleznete některé z nich.

 

Průvodce světem investice - ebook ke stažení zdarma