Příspěvky

povinné ručení

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, neboli povinné ručení, definujeme jako povinně smluvní pojištění odpovědnosti. Jeho základním účelem je ochrana zdraví a majetku třetích osob, kterým byla způsobena škoda zapříčiněná provozem vozidla. Podmínky sjednávání a plnění pojistné smlouvy v Česku upravuje zákon č. 168/1999 Sb. Tento zákon mimo jiné stanovuje, že povinné ručení musí být uzavřeno pro každé vozidlo, které je provozováno na pozemní komunikaci včetně vozidel, která jsou pouze ponechána na pozemní komunikaci.

 

Jeho platnost můžete ověřit zde.

 

Proč NIKDY nesjednávat nejnižší limity:

 • vše, co se do limitu nevejde, hradíte z vlastní kapsy,
 • vyšší limity plnění často stojí jen o pár stokorun více,
 • pokud jste nehodu způsobili, z vašeho povinného ručení se zaplatí nejen vzniklá škoda, ale také náklady na výjezd hasičů, policie a záchranné služby (vrtulník),
 • pojištění má vždy fungovat jako PREVENCE – pak už je pozdě a ruku na srdce, jak rychle splatíte např. jeden milion korun, který by se Vám do limitů nevešel? A co kdyby to bylo dokonce 20 – 50 mil.?

 

Jaké limity volit:

 • Pokud opravdu řešíte každou korunu v rozpočtu a jezdíte pouze v ČR, porovnejte si střední limity. Některé pojišťovny nabízejí 70/70 mil. za cca stejnou cenu jako jiné 50/50 mil. I tento LIMIT MŮŽE STAČIT POUZE TAK TAK.
 • Pokud jezdíte také do zahraničí, volte jednoznačně limit 100/100 mil. a vyšší (statisticky se tak na 98% vyhnete tomu, že by limit nestačil).

 

Neváhejte se na mne obrátit s prosbou o cenovou nabídku a konzultaci. VĚŘÍM, ŽE VÝSLEDNOU CENOU BUDETE MILE PŘEKVAPEN

co je povinne ruceni a co ovlivnuje jeho cenu

Cenu povinného ručení ovlivňuje řada faktorů včetně typu a stáří auta, bydliště a v neposlední řadě také počet nehod v minulosti – bonus za jízdu bez nehod vám může ušetřit až 60 %.

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, též povinné ručení, je povinně smluvní pojištění odpovědnosti, jehož základním účelem je pojistná ochrana zdraví a majetku třetích osob, kterým byla způsobena škoda zapříčiněná provozem vozidla. Podmínky sjednávání a plnění pojistné smlouvy v ČR upravuje zákon č. 168/1999 Sb., jenž mj. stanoví, že povinné ručení musí být uzavřeno pro každé vozidlo, které je provozováno na pozemní komunikaci včetně vozidel, která jsou pouze ponechána na pozemní komunikaci. Jako profesní organizaci pojistitelů, kteří jsou na území ČR oprávněni provozovat pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, tento zákon zřizuje Českou kancelář pojistitelů.

Povinné ručení, pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

 • je pojistná ochrana zdraví a majetku třetích osob, kterým byla způsobena škoda zapříčiněná provozem vozidla,
 • zákonnou povinnost sjednat toto pojištění má každý vlastník motorového vozidla, které je provozováno na pozemní komunikaci i vozidel ponechaných na pozemní komunikaci,
 • hradí škody zaviněné pojistníkem poškozenému (opravu vozidla, újmu na zdraví, ušlý zisk, apod.),
 • nehradí poškození vozidla viníka nehody, k tomu slouží havarijní pojištění,
 • podmínky sjednávání a plnění pojistné smlouvy v ČR upravuje zákon č. 168/1999 Sb.,
 • cenu ovlivňuje řada faktorů: kategorie vozidla, typstáří vozidla, limit pro výši pojistného plnění a v neposlední řadě věk, bydliště a předcházející počet nehod,
 • dokladem, jenž deklaruje sjednání povinného ručení, je tzv. zelená karta (obsahuje údaje o skutečném stavu vozidla a platí v ČR a některých evropských zemí).

Limity

 • zákon č. 168/1999 Sb. určuje nejnižší povinnou hranici limitu stanovena na 35 milionů korun při škodě na zdraví a 35 milionů korun při škodě na majetku,
 • horní limit pojištění odpovědnosti si určují pojišťovny,
 • limit na zdraví stanovuje částku plnění pro každého zraněného či usmrceného účastníka pojistné události včetně náhrady nákladů na péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění a regresního nároku,
 • limit pro škody na věciušlý zisk stanovuje částku plnění bez ohledu na počet poškozených.

Bonus a malus

 • za každých 12 měsíců trvání povinného ručení získá pojistník u pojišťoven tzv. bonus,
 • bonus se může u pojišťoven lišit, většinou je ve výši 5%,
 • bonusy se za jednotlivé roky sčítají, doba pojištění se evidujeměsících,
 • za každou dopravní nehodu se obvykle odečítá 24 nebo 36 měsíců,
 • pokud je počet záporných měsíců vyšší než počet měsíců délky povinného ručení, navýší se pojištění o tzv. malus,
 • bonus i malus se vztahují k pojištěnému, ne k vozidlu a jsou přenositelné mezi pojišťovnami.

Pokud si nevíte rady s tím, jaké vybrat povinné ručení nebo jak provést výpočet, rádi Vám pomůžeme.

Mezi nejčastěji sjednávané produkty patří pojištění odpovědnostiprovozu vozidla. Vzhledem k tomu, že povinnost mít toto pojištění uzavřené pramení ze zákona, roste každoročně nejen počet uzavřených smluv, ale i počet společností, které se zabývají jeho poskytováním. Nabídky těchto společností se tak výrazně liší. Kvůli vysokému počtu společností je tak téměř nemožné se ve všech jejich nabídkách orientovat. Proto je dobré výběr té nejvýhodnější nechat na vašem finančním poradci. Co ale dělat se stávající pojistkou, pokud nemám zkušeného finančního poradce, který by za mě tuto problematiku vyřešil? Kdy a jak mohu stávající smlouvu zrušit? V následujícím textu vám popíši pět způsobů, jakými se můžete ze stávající nevýhodné smlouvy vyvázat.

Číst dále

Sazby za povinné ručení během roku 2014 vzrostly o 10 až 20 procent. Dle pojišťoven se tento  vzrůstající trend nezastaví ani v tomto roce.

Číst dále