Příspěvky

SVJ fond oprav inflace

Dnešní doba nahrává vkladům, které splňují kritéria jistoty a zajímavého výnosu. Často mne nyní oslovují členové SVJ či přímo předsedové SVJ jak mají nakládat s volným kapitálem na účtech či kam je v dnešní době vhodné kapitál uložit. Pokusím se na tyto otázky v jednoduchosti odpovědět.

Jako první musím uvést, že běžné účty pro SVJ nemají žádné zhodnocení, kapitál který je na těchto účtech uložen, není nijak úročeninflace ho požírá v plné síle.

Aktuálně vysoké úrokové sazby nahrávají bezpečným vkladům a instrumentům, které dokáží přinést zajímavé zhodnocení, a to i s fixací výnosu na delší období, a bez ohledu na budoucí vývoj úrokových sazeb (je očekáván pokles úrokových sazeb).

Do „fondu oprav SVJ“ musí přispívat každý vlastník bytové jednotky a často to nejsou malé částky, proto je vhodné, aby o těchto možnostech věděl každý vlastník bytové jednotky.

 

Jaké máme aktuální možnosti na trhu?

 

1/ pojištěný termínovaný vklad do 100 000 eur (2,5 mil. Kč)

 • Roční úroková sazba v rozmezí 6,5 – 5 % p.a.
 • Výnos připisován ročně
 • Možnost termínovaný vklad ukončit dříve se sankcí
 • Doba uložení 1 rok – 10 let
 • Bez jakéhokoliv poplatku za správu či za uzavření
 • investice 1 mil. Kč (resp. 100 000 Kč)

Př. 1 mil. Kč na 5 let = výnos v hrubém 306 960 Kč

 

2/ otevřený podílový fond – uložení kapitálu přes REPO operace u ČNB

 • Roční výnos v závislosti na úrokové sazbě ČNB (základní úroková sazba – 0,5 %)
 • Aktuální výnos 6,5 % p.a.
 • Výnos připisován denně/týdně
 • Možnost kdykoliv produkt ukončit a vybrat kapitál (do 14 dnů peníze na zpět), bez poplatku
 • Doba uložení bez omezení
 • Vstupní poplatek 0,25 % – 0,5 %
 • investice od 10 000 Kč

 

Tento článek nepovažujte jako investiční doporučení, ale spíše jako inspiraci k možným krokům v rámci vašeho SVJ. Nastavení portfolia a výběr produktu vždy záleží na požadavcích SVJ, časovém horizontu, nutnosti dostupnosti kapitálu, atd…)

 

Obraťte se na odborníka

Moje služba spočívá v prezentaci jednotlivých možností pro vaše SVJ a následnou komunikaci s vedením SVJ či kontrolní komisí SVJ a dalších orgánů SVJ. Budu se pravidelně účastnit schůzí SVJ, abych vždy prezentoval jednotlivé kroky a výsledky spolupráce. V případě spolupráce řeším veškeré kroky k provedení transakcí dle vašich požadavků i následných výběrů či ukončování produktů.

 

Pokud jste členem SVJ, tak mne neváhejte kontaktovat, rád vám jednotlivé možnosti představím.

 

Pokud jste vlastníkem bytové jednotky v rámci SVJ, tak mne můžete propojit s členem SVJ, kterému už jednotlivé možnosti představím.

 

Legislativa je v oblasti správy kapitálu u SVJ velice striktní, proto by se SVJ neměly nijak významně pouštět do investování formou dluhopisů či jiných majetkových či dluhových cenných papírů. Při případném střetu je nutné dokázat, že kroky pro uložení kapitálu byly v rámci zásad dobrého a řádného hospodáře. Proto z mého odborného pohledu a odborné praxe jsou pro SVJ nejvhodnějšími instrumenty, instrumenty uvedené výše, ale i tak si myslím, že u případného sporu by obstálo i uložení kapitálu prostřednictvím cenných papírů či fondů kolektivního investování. Zásadní je pracovat s kapitálem jako řádný a dobrý hospodář.

Zavoláme Vám:

 

 

Co je složený úrok

Albert Einstein ho nazval 8. divem světa. Složený úrok pracuje pro investora a je to nejefektivnější možnost ukládáníinvestování kapitálu. Jedná se o výnos, který se dále využije pro další investici a tím se z úroku stává opět zainvestovaný kapitál a opět se dále zhodnocuje. Opakem složeného úroku je jednoduchý úrok, který můžete získat u termínovaného vkladu či dluhopisu s vypláceným kupónem.

Jak to využít v praxi?

Složený úrok můžete využívat při ukládání kapitálu na spořící účet, do podílových fondů či penzijka, atd…

 

TIP: Čím četněji je úrok připisován, tím větší je jeho efektivnostzvyšuje to celkovou výnosnost portfolia a investičního nástroje.

 

Zde naleznete naše aktuální zajímavé investiční příležitosti přesahující výnos 6 % p.a. bez kolísání a dle našich analýz i s rozumnou mírou rizika.

Určitě nás kontaktujte pro více informací.