Příspěvky

V tomto článku najdete odpovědi na nejčastější otázky ohledně některých druhů daní, se kterými se jako realitní makléřka nejčastěji setkávám.

V souvislosti s prodejem nemovitostí obvykle řešíme tyto daně:

Daň z nabytí nemovitých věcí

 • Daňové přiznání podává nabyvatel.
 • Lhůta pro podání daňového přiznání a zaplacení daně je do konce třetího dokončeného měsíce od povolení vkladu vlastnického práva katastrálním úřadem (například pokud byl vklad povolen 5.1., pak lhůta končí 30.4.).
 • Cenu nemovitosti lze stanovit znaleckým posudkem (cena zjištěná) nebo srovnávací hodnotou. Tu nelze použít v případě, že nabývanou nemovitostí je lesní pozemek či trvalý travní porost.
 • V případě rekreačních objektů doporučuji vždy použít znalecký posudek, srovnávací hodnota bývá obvykle vyšší než je skutečná kupní cena. V takovém případě může finanční úřad daň doměřit.
 • Přílohu daňového přiznání tvoří kopie kupní smlouvy, dokument prokazující nabytí nemovité věci (list vlastnictví nebo vyrozumění z katastru nemovitostí). V případě použití zjištěné ceny i znalecký posudek.
 • Od této daně jsou osvobozeny nemovitosti, které jsou dokončenou novostavbou a jedná se o první úplatný převod do pěti let od kolaudace. Rozestavěných staveb se osvobození netýká.

 

Daň z nemovitosti

 • Daňové přiznání podává každý majitel nemovitosti.
 • Platí se jednou ročně, obvykle FÚ zasílá složenku.
 • Při koupi nové nemovitosti nabyvatel podává daňové přiznání v lednu následujícího roku.
 • Prodávající ve stejném termínu podává nové daňové přiznání, kde prodanou nemovitost již neuvádí.

 

Daň z příjmu

 • V případě, že nemovitost prodám dříve než za dva roky od nabytí (pokud mám v nemovitosti trvalý pobyt) respektive dříve než za pět let od nabytí (pokud v nemovitosti nemám trvalý pobyt), musím výtěžek zahrnout do svých příjmůzdanit je. Výtěžkem je myšlen rozdíl mezi pořizovací cenou a cenou prodejní. Například koupím byt za 2 mil. Kč, prodám za 2,2 mil. Kč, daním tedy 200.000,-Kč.

S nástupem nového roku nás opět čeká řada změn. Ta aktuální se bude týkat zdanění příjmů u osob s nízkým příjmem. Koho se vyšší zdanění bude týkat? Čím je způsobeno a jak velký finanční dopad na peněženku to bude mít? To se dozvíte v následujícím článku.

Číst dále