Podmínky pro Váš starobní důchod jsou nejisté. Stále dochází ke zpřísňování pravidel pro jeho přiznání, částka se stále snižuje a pravidla pro výpočet mění. Proto se na stáří nespoléhejte jen na pomoc státu, ale začněte si spořit.

Jak ale efektivně spořit? Jaký obnos nám bude stačit? Kdy je dobré začít? Vyplatí se jít do rizika?

Zachování životní úrovně

Bývá pravidlem, že po skončení pracovního procesu a odchodem do penze u klientů často, kromě zaslouženého odpočinku, dochází i k dramatickému snížení životní úrovně. Tento pokles je způsoben propadem měsíčních příjmů a následně bývá umocněn postupným zvyšováním nákladů na zdravotnické potřeby a léky. Jediným řešením jak tomuto předejít je mít naspořený dostatečný finanční obnos a nespoléhat se tak jen na stát.

Co je však dostatečný finanční obnos?

Dostatečný finanční obnos je částka, která Vám spolu se starobním důchodem zajistí zachování současné životní úrovně. Výše tohoto obnosu závisí na očekávané délce dožití a hloubce propadu příjmů. Ten nejvíce pocítí lidé s nadprůměrnými a vyššími příjmy. Ti budou, stejně jako drobní podnikatelé, odkázáni hlavně na své vlastní úspory.

Pro pokrytí poklesu měsíčních příjmu o 5 000 Kč je potřeba naspořit přibližně 1 000 000 Kč pro čerpání na 20 let a zůstatkovém úročení 2%.

Kolik si měsíčně odkládat, abychom naspořili milion korun?

Jak velkou částku by jste si měli měsíčně odkládat záleží především na tom, kdy se spořením začnete. Čím dříve začnete, tím menší částku je nutné měsíčně odkládat.

Důležitý vliv má také dosahovaný průměrný výnos. Uvádí se v procentech a udává hodnotu, o kterou se dosavadní naspořený vklad navýší za období jednoho kalendářního roku. Čím vyšší máte průměrný výnos, tím méně potřebujete měsíčně spořit. Vyšší průměrný výnos ale z pravidla znamená vyšší riziko.

Jak tyto dva ukazatele ovlivní měsíční úložku pro naspoření potřebného milionu korun nám ukáže tabulka níže.

Kolik je potřeba odkládat pro naspoření 1 000 000 Kč:

 

Měsíční úložka

Počet let spoření

10

20

30

40

Výnos

8% p.a.

5 466 Kč

1 698 Kč

671 Kč

286 Kč

6% p.a.

6 102 Kč

2 164 Kč

996 Kč

502 Kč

4% p.a.

6 791 Kč

2 726 Kč

1 441 Kč

846 Kč

2% p.a.

7 535 Kč

3 392 Kč

2 230 Kč

1 362 Kč

 

Zdroj: investujeme.cz

Jak spořit?

Dosáhnout dlouhodobého výnosu 6 % – 8 % p.a. můžete například investicí v akciových fondech. Tento výnos však není garantovaný, ale očekávaný. Při této investici tedy podstupujete riziko propadu hodnoty vkladu, což je při pravidelné dlouhodobé investici výhodou. O jak velké riziko se jedná, můžete zjistit na základě dlouhodobých výsledků.

Další variantou investice s dlouhodobým výnosem okolo 5 % p.a. jsou investiční programy, kde na rozdíl od akciových fondů je investice rozdělena do více investičních nástrojů.

Jestliže se bojíte rizika, můžete investovat do dluhopisových fondů. V těchto fondech je riziko nižší, ale úroková sazba se drží blízko k 2 % p.a..

Jednou z variant je spoření do transformovaných fondů doplňkového penzijního spoření (III. pilíř). Spoření do těchto fondů je spojeno se státním příspěvkem až 230 Kč. Roční výnos těchto fondů se však reálně pohybuje kolem 2 % p.a.. Tentodvou procentní výnos není garantovaný. Stát pro smlouvy uzavřené do 1. 1. 2013 garantuje jen každoročné nezáporné zhodnocení vkladu. Smlouvy uzavřené po tomto datu se nazývají účastnické fondy. Mají také státní příspěvek, ale jsou již bez garance nezáporného zhodnocení, jelikož jde o investice.

Vyplatí se jít do rizika?

Čím delší horizont si zvolíme, tím menší riziko podstupujeme. Na 30 let bychom si tedy mohli odkládat do akciových fondů a k potřebnému milionu nám stračí pouze 671 Kč měsíčně.

V případě spoření přes méně výnosné fondy bude potřeba odkládat 2 230 Kč měsíčně.

Zde vidíme, že při dlouhodobém spoření je vhodné zvolit rizikovější fondy, případně v kombinaci s účastnickými.

Inflace

Nepřítelem dlouhodobých investic bývá právě inflace, ta snižuje hodnotu dlouhodobých úspor. Výši inflace ovlivňuje Česká národní banka, která se ji snaží držet na hodnotě 2 %, přičemž reálně kolísá v rozmezí 1 % – 3 %. Proto je potřeba i ji zohlednit při výpočtu spoření. Při inflaci 2 % klesne hodnota 1 000 000 Kč po 10 letech na částku 820 348 Kč, po 40 letech dokonce na 452 890 Kč.

Zde vidíte, že uložit peníze na 2 % p.a. je jen ochrana před inflací.

Co říci závěrem?

V dnešní nejisté situaci v oblasti důchodů (odchodový věk, výše důchodu) je spoření na penzi jedna z nejdůležitějších věcí. Výše jsme si ukázali kde a kolik procent můžeme získat, a že je velmi důležité začít spořit co nejdříve.

S výběrem investičního fondu je dobré se poradit s odborníkem, který by měl zjistit rizikový profil klienta a na základě něho doporučit dané fondy.

0 komentářů

Napište komentář

Chcete se zapojit do diskuse?
Napište nám.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.