Nástup nového roku s sebou vždy přináší řadu změn, nových vyhlášek a zákonů. Ani rok 2016 nebude výjimkou. Změny se budou týkat výše záloh pro placení sociálního pojištění. Koho se tato změna dotkne a proč k ní došlo se dozvíte v následujícím článku.

Současná situace

Abychom celé problematice porozuměli, nejprve si nastíníme to, jakým způsobem se sociální pojištění odvádí. Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení definuje dva typy sazeb pojistného – jednu pro zaměstnance a druhou pro OSVČ.

Zaměstnanci, dle zmíněného zákona, odvádí ze své měsíční hrubé mzdy na sociálním pojištění 6,5 %. Dalších 25 % pak na sociálním pojištění odvádí jejich zaměstnavatel.

U OSVČ je situace jiná. V případě, kdy OSVČ podniká na hlavní činnost, odvádí sociální pojištění na bázi měsíčních záloh. Konečná částka, kterou pak za kalendářní rok odvede, se odvíjí od dosaženého zisku v minulém roce. Z tohoto zisku se určuje tzv. vyměřovací základ. Ten se rovná 50 % z ročního příjmu po odečtení všech výdajů = daňový základ. Z tohoto základu pak na sociální pojištění odvede OSVČ v rámci měsíčních záloh 29,2 %.

Minimální a maximální vyměřovací základ

Pro hlavní výdělečnou činnost činí minimální měsíční vyměřovací základ 25 % z průměrné roční mzdy stanovené vyhláškou MPSV. Pro rok 2015 činila průměrná mzda 26 611 Kč. Pro následující rok pak MPSV stanovilo minimální mzdu ve výši 27 006 Kč. Z toho důvodu dojde i ke zvýšení minimálních měsíčních záloh.

Pro rok 2015 je minimální základ pro výpočet sociálního pojištění 79 833 Kč. Tomu pak odpovídá měsíční záloha ve výši 1 943 Kč = ( 79 833 Kč * 29,2% ) / 12.

Jiná situace bude v roce 2016, kdy základ pro výpočet sociálního pojištění bude 81 041 Kč. Jednoduchou matematikou pak zjistíme, že se minimální měsíční zálohy na odvod sociálního pojištění navýší o 29 Kč a minimální měsíční záloha pro rok 2016 bude 1 972 Kč.

Maximální vyměřovací základ oproti tomu minimálnímu roste podstatně více. To je způsobeno tím, že maximální vyměřovací základ je roven 48násobku průměrné měsíční mzdy stanovené MPSV. Za rok 2015 dosahuje strop částky 1 277 328 Kč = (48 x 26 611 Kč). Díky zvýšení průměrné mzdy pak bude tento základ v roce 2016 dosahoval výše 1 296 288 Kč = (48 x 27 006 Kč). Jak se toto navýšení promítne do měsíčních záloh? Maximální měsíční zálohy jsou v letošním roce 31 082 Kč. Po spočítání zjistíme, že v příštím roce bude maximálníčástka 31 544 Kč. To znamená, žesi lidé s vysokými příjmy od ledna 2016 každý měsíc připlatí na sociálním pojištění až o 462 Kč více.

Maximální pojistné (zaměstnanec)

Změna maximálního vyměřovacího základu se nedotkne jen OSVČ, ale i zaměstnanců s vysokýmipříjmy. Má-li tento zaměstnanec roční hrubou mzdu vyšší, než strop pro placení sociálního pojištění, bude i on od nového roku odvádět zvýšené pojistné.

Jak již bylo řečeno, zaměstnanec odvádí na sociálním pojištění 6,5 % z hrubé mzdy. Překoná-li však tato mzda stanovený maximální vyměřovací základ v daném roce, odvádí se pojistné ve výši 6,5 % zmíněné stropní částky.

Rozdíl v měsíčních odvodech pak díky nárůstu průměrné mzdy bude z původních 6 919 Kč = (1 277 328×6,5 %) / 12 na 7 022 Kč = (1 296 288×6,5 %) /12. Jinak řečeno v měsíčním odvodu za sociální pojištění si nadprůměrně ohodnocený zaměstnanec měsíčně připlatí 103 Kč.

0 komentářů

Napište komentář

Chcete se zapojit do diskuse?
Napište nám.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.