SVJ fond oprav inflace

Dnešní doba nahrává vkladům, které splňují kritéria jistoty a zajímavého výnosu. Často mne nyní oslovují členové SVJ či přímo předsedové SVJ jak mají nakládat s volným kapitálem na účtech či kam je v dnešní době vhodné kapitál uložit. Pokusím se na tyto otázky v jednoduchosti odpovědět.

Jako první musím uvést, že běžné účty pro SVJ nemají žádné zhodnocení, kapitál který je na těchto účtech uložen, není nijak úročeninflace ho požírá v plné síle.

Aktuálně vysoké úrokové sazby nahrávají bezpečným vkladům a instrumentům, které dokáží přinést zajímavé zhodnocení, a to i s fixací výnosu na delší období, a bez ohledu na budoucí vývoj úrokových sazeb (je očekáván pokles úrokových sazeb).

Do „fondu oprav SVJ“ musí přispívat každý vlastník bytové jednotky a často to nejsou malé částky, proto je vhodné, aby o těchto možnostech věděl každý vlastník bytové jednotky.

 

Jaké máme aktuální možnosti na trhu?

 

1/ pojištěný termínovaný vklad do 100 000 eur (2,5 mil. Kč)

 • Roční úroková sazba v rozmezí 6,5 – 5 % p.a.
 • Výnos připisován ročně
 • Možnost termínovaný vklad ukončit dříve se sankcí
 • Doba uložení 1 rok – 10 let
 • Bez jakéhokoliv poplatku za správu či za uzavření
 • investice 1 mil. Kč (resp. 100 000 Kč)

Př. 1 mil. Kč na 5 let = výnos v hrubém 306 960 Kč

 

2/ otevřený podílový fond – uložení kapitálu přes REPO operace u ČNB

 • Roční výnos v závislosti na úrokové sazbě ČNB (základní úroková sazba – 0,5 %)
 • Aktuální výnos 6,5 % p.a.
 • Výnos připisován denně/týdně
 • Možnost kdykoliv produkt ukončit a vybrat kapitál (do 14 dnů peníze na zpět), bez poplatku
 • Doba uložení bez omezení
 • Vstupní poplatek 0,25 % – 0,5 %
 • investice od 10 000 Kč

 

Tento článek nepovažujte jako investiční doporučení, ale spíše jako inspiraci k možným krokům v rámci vašeho SVJ. Nastavení portfolia a výběr produktu vždy záleží na požadavcích SVJ, časovém horizontu, nutnosti dostupnosti kapitálu, atd…)

 

Obraťte se na odborníka

Moje služba spočívá v prezentaci jednotlivých možností pro vaše SVJ a následnou komunikaci s vedením SVJ či kontrolní komisí SVJ a dalších orgánů SVJ. Budu se pravidelně účastnit schůzí SVJ, abych vždy prezentoval jednotlivé kroky a výsledky spolupráce. V případě spolupráce řeším veškeré kroky k provedení transakcí dle vašich požadavků i následných výběrů či ukončování produktů.

 

Pokud jste členem SVJ, tak mne neváhejte kontaktovat, rád vám jednotlivé možnosti představím.

 

Pokud jste vlastníkem bytové jednotky v rámci SVJ, tak mne můžete propojit s členem SVJ, kterému už jednotlivé možnosti představím.

 

Legislativa je v oblasti správy kapitálu u SVJ velice striktní, proto by se SVJ neměly nijak významně pouštět do investování formou dluhopisů či jiných majetkových či dluhových cenných papírů. Při případném střetu je nutné dokázat, že kroky pro uložení kapitálu byly v rámci zásad dobrého a řádného hospodáře. Proto z mého odborného pohledu a odborné praxe jsou pro SVJ nejvhodnějšími instrumenty, instrumenty uvedené výše, ale i tak si myslím, že u případného sporu by obstálo i uložení kapitálu prostřednictvím cenných papírů či fondů kolektivního investování. Zásadní je pracovat s kapitálem jako řádný a dobrý hospodář.

Zavoláme Vám:

 

 

Co je reinvestice?

Reinvestice je důležitá součást každého investičního portfolia. Pokud chce investor zvýšit výkonnost svého portfolia a zároveň lehce snížit volatilitu portfolia, tak by měl efekt reinvestice využívat. Reinvestování výnosu znamená, že výnos, který investice vygeneruje by měl investor využít na investici do dalšího investičního nástroje, který dle tržního prostředí bude aktuálně zajímavý pro nákup.

 

Jak využít reinvestici v praxi?

Já s klienty v roce 2018 začal nakupovat zlaté slitky, které jsme v roce 2020-2021 prodali s výnosem a výnos jsme využili na nákup levné ropy, kterou jsme v roce 2021-2022 prodali a nakoupili levné akcie. Díky tomuto procesu dosahuje vyššího výnosu a z již získaného výnosu tvoříme další výnos.

 

TIP: Pokud investujete do dluhopisů či akciívyplácejí se vám kupóny či dividendy, tak tento výnos se svým poradcem dále zainvestujte do aktuálně zajímavých investičních nástrojů, abyste výnos neutratili, ale zhodnotili a tím  zvýšili výnosnost.

 

Investujete do nástrojů, které vám vyplácejí výnos, ale nepracujete dále s vyplaceným výnosem?

 

Kontaktujte naše poradce, společně promyslíte investiční strategii a společně zvýšíte výnosnost a efektivnost vašeho portfolia.

 

Konzultace s našimi poradci jsou bezplatné.

 

Co je složený úrok

Albert Einstein ho nazval 8. divem světa. Složený úrok pracuje pro investora a je to nejefektivnější možnost ukládáníinvestování kapitálu. Jedná se o výnos, který se dále využije pro další investici a tím se z úroku stává opět zainvestovaný kapitál a opět se dále zhodnocuje. Opakem složeného úroku je jednoduchý úrok, který můžete získat u termínovaného vkladu či dluhopisu s vypláceným kupónem.

Jak to využít v praxi?

Složený úrok můžete využívat při ukládání kapitálu na spořící účet, do podílových fondů či penzijka, atd…

 

TIP: Čím četněji je úrok připisován, tím větší je jeho efektivnostzvyšuje to celkovou výnosnost portfolia a investičního nástroje.

 

Zde naleznete naše aktuální zajímavé investiční příležitosti přesahující výnos 6 % p.a. bez kolísání a dle našich analýz i s rozumnou mírou rizika.

Určitě nás kontaktujte pro více informací.

 

Co je KIID?

KIID je cizí zkratka pro „Sdělení klíčových informací investorům“. KIID má standardizovanou podobu a musí ho vydávat každý fond. KIID je často neměnný delší dobu, jelikož v něm nenajdete konkrétní specifika fondu, která se v čase mění.

Jak to využít v praxi?

V KIIDU byste se vždy měli zaměřit na tyto oblasti:

Tyto oblasti jsou důležité pro rozhodnutí, zda fond zařadíte či nezařadíte do svého portfolia.

 

TIP: KIID byste měli mít vždy k dispozici ke stažení, a to i u fondů do kterých již investujete.

 

Chcete se dozvědět více o fondu do kterého investujete a nikdo s vámi neprošel KIID?

 

Kontaktujte naše poradce, kteří vám rádi k investicím řeknou více a provedou vás světem investic.

 

Kapitalismus

Spousta lidí má z investic strach, což může mít kořeny v kuponové privatizaci, kdy se stát snažil rozdělit státní majetek privatizovaný komunisty mezi obyčejné lidi. Většina z nich nevěděla, jak se v nové době orientovat a kvůli tomu se často stávalo, že jejich peníze skončily v kapsách nejrůznějších podvodníků. I když je tato doba temna již za námi, stále se téma investic nedostalo do školních osnov, což je za mě veliká škoda. Věřím, že otevření tohoto tématu pro vás bude velkým přínosem.  Investovat lze totiž i bezpečně a právě na to se podíváme v dnešním článku.

Harvardské fondy

Viktor Kožený byl český vlk z Wall Street. Když stát oznámil, že bude kuponová privatizace, Kožený vycítil velikou příležitost a v říjnu roku 1990 založil společnost Harvard Capital and Consulting, která nesla název univerzity, na níž studoval, ačkoli s ní však kromě názvu neměla nic společného. Bezesporu tím chtěl u lidí pouze vyvolat důvěryhodnost firmy. Poté vzniklo 6 různých fondů, kam investoři mohli uložit své peníze. Tento nápad podpořil agresivní reklamní kampaní, která ho stála 35 milionů korun. V reklamě na jeho fond účinkovaly tehdejší české celebrity jako například zpěvačka Helena Vondráčková či Bára Basiková a ze světa sportů to byl oštěpař Jan Železný. Na reklamu určenou pro televizi, byla použita píseň Discopříběh od Michala Davida. V reklamě si zahrál i Rudolf Hrušínský. Firma razila heslo „jistota desetinásobku“. Znělo to moc dobře, než aby to mohla být pravda. 250.000 lidí přišlo o peníze a Viktor Kožený si z firmy vytuneloval 11 miliard korun. Pokud si myslíte, že ho stihl trest, jste na omylu. Ihned jak to bylo možné odcestoval na Bahamy a tam si v poklidu žije až do současnosti. Samozřejmě i se svými penězi.

Současnost

Nyní se doba změnila, přece jenom je Česká republika v kapitalismu již 30 let a za tu dobu se její občané stali mnohem prozíravějšími. Přesto stále přetrvává strach z investic, který ale pomalu odpadá. V USA je kapitalismus mnohem déle a na chování amerického lidu je to vidět. V této zemi je úplně normální, že rodiče dávají dětem k narozeninám dluhopisy, akcie či jiné finanční instrumenty za účelem zhodnocení peněz a také kvůli seznámení svých dětí s finančním trhem. Díky internetu a investičním společnostem může nyní investovat téměř každý a i když popularita tohoto fenoménu roste, stále se najdou tací, kteří ekonomický systém s názvem kapitalismus ještě naplno nevyužívají.

Reálné očekávání

Dodnes řada pochybných projektů slibuje 20%, 50%100% zhodnocení kapitálu za rok, což je téměř nereálné. Jelikož ale tyto projekty stále existují, jistě existují i lidé, kteří jim stále věří. Čas od času se najde projekt, který takovéto zhodnocení dokáže poskytnout, nicméně se jedná o výjimky a do těchto projektů je potřeba vstoupit hned na začátku, kdy je extrémně vysoké riziko, že investor o své peníze přijde.

 

Pokud chceme investovat s menším rizikem, nejspíš sáhneme po léta ověřených instrumentech jako jsou například dluhopisy s výnosem 3,6% p.a., zlato s výnosem 0,64% p.a.  a akcie, které mají až 7% p.a. (vše je očištěno o inflaci).  Právě tyto instrumenty bychom měli využívat, jelikož mají statistiku více jak 220 let do historie a je velice nepravděpodobné, že stejná výkonnost nebude i nadále.

 

Složené úročení = 8. div světa

Věřím, že spoustě z vás přijde zhodnocení 5% p.a. jako zbytečné. Opravdu to není mnoho, ale je zde jedna matematická formule, díky níž to může být vše jinak. Pokud i takto malé zhodnocení necháme na kapitál působit v průběhu několika let (10, 20, 30), stanou se zázraky.

Uvedeme si nyní krátký příklad. Jak se zachová kapitál (1.000 Kč), pokud na něj působí 5% p.a. po dobu 30 let?

Jak si můžeme všimnout, tak u jednoduchého úročení jsme se dostali na úroveň skoro 2.500 Kč (modrá křivka), pokud ale zisky nebyly každý rok vybírány (složené úročení), tak kapitál přesáhne až 4.000 Kč (červená křivka).

Lepší, ale pořád to není žádný zázrak, viďte? Co se ale stane, pokud každý rok přidáme na obchodní účet 1.000 Kč?

Momentálně jsme u jednoduchého úročení dosáhli zhodnocení 31.450 Kč. Složené úročení vygenerovalo více jak 5x větší zisk a červená křivka se dostala až na hodnotu 164.500 Kč.

I když je situace prezentována na velice nízké částce 1.000 Kč/rok, tak výsledek si myslím stojí za to. Samozřejmě lze vkládat větší i menší částky po dobu 5, 10, 15, 20 let. To už nechám zcela na vás. Tímto způsobem lze za poměrně dlouhou dobu dosáhnout vysokých zisků, které mohou být použity na apartmán, který budete v důchodovém věku obývat, cesty kolem světa či dřívější  splacení hypotéky. Jak své peníze za několik let použijete už je jen a jen na vás.

Závěrem

I když zhodnocení 5% p.a. nevypadá na první pohled nedosažitelně, tak na finančních trzích se občas vyskytnou nečekané vlivy, které razantně zamíchají kartami. Není to tak dávno, co byl trh ovlivněn situací Covid-19 či právě probíhajícím Rusko-Ukrajinským konfliktem. Aby nenadálé zprávy nezapříčinily ztrátu peněz a v té lepší pouze zpomalení výkonnosti, investiční portfolio musí zahrnovat rozřazení do několika segmentů (diverzifikace), jako jsou třídy aktiv, regiony, měny a sektory.

Ačkoli v dnešní době může investovat každý, tak doporučuji vše konzultovat s investičním poradcem.

Lidí, které trh nenávratně připravil o statisíce či miliony znám celou řadu a všichni měli společné jmenovatele, například začali bez předchozích zkušeností, chtěli vydělat velké množství peněz za krátký čas či dali na radu svého dobrého kamaráda. Jestli se rozhodnete investovat, tak mám pro vás ještě jednu radu. Nikdy neinvestujte peníze, o které nemůžete přijít a o těch půjčených to platí minimálně trojnásob.

Co je factsheet?

Factsheet je dokument, který by měl prostudovat každý investor při investici do podílového fondu. Každý fond vydává svůj factsheet (infolist/měsíční zpráva portfolio manažera). Dokument je každý měsíc aktualizován a výnosy na dokumentu jsou vždy už zastaralé, proto výnosy uvedené v tomto dokumentu berte jen orientačně.

 

Jak to využít v praxi?

Factsheet vám krásně ukáže zda se fond hodí do vašeho portfolia, jelikož ve factsheetu najdete rozdělení regionů, sektorů, 10 největších pozic ve fondu, rozložení do jednotlivých investičních instrumentů, kvantitativní údaje a spoustu dalšího.

 

TIP: Vždy se ve factsheetu podívejte na míru volatility, která vám vyjádří kolísavost fondu. Čím vyšší volatilita, tím vyšší kolísavost vaší investice. Pro pravidelné investice je vyšší volatilita přítelem. Při studování factsheetu se vždy podívejte zda máte aktuální verzi, občas se stává, že se vám do ruky dostane factsheet staršího data s nerelevantními informacemi.

 

Zde naleznete naše aktuální zajímavé investiční příležitosti přesahující výnos 6 % p.a. bez kolísání a dle našich analýz i s rozumnou mírou rizika. Určitě nás kontaktujte pro více informací.

 

Chcete investovat s námi, zanechte kontakt, ozveme se vám obratem.

 

Kam investovat v době vysoké inflace?

Českou republiku aktuálně trápí vysoká inflace. Možná je dobré zmínit, že inflace znamená růst ceny v čase. Nebo jinak řečeno, oslabení kupní síly spotřebitele (nás) v porovnání stavu nyní a před rokem (nejčastěji). Meziročně za září byla inflace na 18%. Tzn. že pokud nějaký výrobek nebo služba vloni v září stál 1 000 Kč, tak letos v září (za předpokladu, že zdražil právě o průměr) by stál 1 180 Kč. A nebo také, že tisícikoruna před rokem má nyní reálnou hodnotu 820 Kč (byť nominálně – tedy číslem – udává stále 1 000 Kč).

 

Stávající situace je mimořádná. Dlouhodobý cíl České národní banky je mít inflaci kolem 2% s tolerancí 1% (tedy výsledná inflace v pásmu 1% – 3%).

 

Jakou strategii zvolit, pokud chceme inflaci porážet dlouhodobě?

 

Tedy aby zhodnocení našich volných finančních prostředků bylo ideálně nad 3%?

 

Můžeme si pomoct grafem, který ukazuje vývoj aktiv mezi lety 1802 – 2021.

 

zdroj: Amundi: https://www.amundi.cz

 

Čísla jsou už očištěna o inflaci. Je krásně vidět, že držet hotovost se dlouhodobě nevyplácí, protože peníze ztrácejí hodnotu. Stejně tak zlato nenabízí zajímavé zhodnocení, byť dlouhodobě inflaci mírně poráží. Nicméně je vhodné jej mít spíše jako doplněk portfolia, protože se s ním dá dobře pracovat (většinou se chová opačně než např. akciové trhy).

 

Zbývající tři typy investic – do peněžního trhu (obecně je bráno spíše jako krátkodobá investice) – nebo do dluhopisů – sice nabízejí už nějaké zhodnocení, ale pokud můžete v dlouhodobém horizontu získat více, ne každý zvolí konzervativnější investici. Také je, ale na grafu výše vidět, že peněžní trh je sice od roku 1802 v plusu 2,5%, nicméně cca od roku 1940 až do 2021 je v podstatě na nule.

 

Pokud tedy dlouhodobě chcete porážet inflaci a zároveň mít vyšší zisky, vyplatí se investovat do akciově zaměřených fondů.

Je samozřejmě nutné říct, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích ani že není garantováno, že vložená částka se vám zpátky vrátí celá. Pokud byste např. před krizí v roce 2008 investovali do akciových fondů a půl roku/rok po krizi je chtěli vybrat, budete s jistotou v mínusu. Nicméně v takovém případě bylo špatně zvoleno investování do akciových fondů s ohledem na investiční horizont.

 

Chcete se o investování dozvědět více? Pak si přečtěte náš ebook – Průvodce světem investic.

Průvodce světem investice - ebook ke stažení zdarma

Co je TER - investice

TER je jedním z významných ukazatelů při investování do otevřených podílových fondů. Ukazuje nám celkovou roční nákladovost fonduprocentech.

Jak to využít v praxi?

 

Čím nižší TER, tím lépe pro nás.

 

Ukazatel TER ovlivňuje i měnové zajištění, proto se nebojte na delší investiční horizonty využívat fondy v jiné měně než v CZK. Zajištění do CZK totiž stojí fond náklady a zvyšuje TER.

Nelze globálně říct, co je „levné“ a co je už „drahé“. Obecně lze ale říct, že u akciových fondů by mělo být TER v rozmezí 1,5-2 % p. a., pokud se nebavíme o specifických fondech do určitých oblastí či sektorů.

Nejnižšího TER dosáhnete při investici do ETF či pasivně řízených fondů. Zde se TER pohybuje na úrovních 0,05-0,5 % p. a.

 

TIP: Nezapomeňte se vždy v KIIDu (sdělení klíčových informací investorům) podívat na tabulku poplatků. V ukazateli TER totiž není zahrnut vstupní poplatek, případně výstupní nebo výkonnostní poplatek fondu.

 

Chcete se o investicích dozvědět více?

Pak určitě kontaktujte naše poradce, kteří vám rádi řeknou více a provedou vás světem investic.

 

 

Průvodce světem investice - ebook ke stažení zdarma

Hlavně ne investice?

V letošním roce jsou velmi diskutovaným tématem investice. Skloňují se všude a ve všech pádech a není tomu jinak ani u nás v kanceláři.

Opakovaně se u svých klientů setkávám s reakcí: „Nabídněte mi cokoli, co ochránípeníze před inflací a kde bude ‚jistý úrok‘. Hlavně NE investice.“

 

Ráda bych tento jejich pohled na věc změnila. Jsem toho názoru, že investice by měly být nedílnou součástí finančního plánu (téměř) každého klienta.

 

Před investováním je důležité si uvědomit a zohlednit 4 základní fakta:

 • Když neinvestujete vy, investuje banka – Pokud nebudete své peníze investovat, bude je investovat vaše banka a vy přicházíte o výnos.
 • Stanovit si investiční cíl je nutnost – Na co chci peníze použít (koupě auta, penze, bydlení, studium dětí…)?
 • Jaký mám investiční horizontKdy budu peníze potřebovat? Delší investiční horizont mi dovolí investovat dynamičtěji a získat zajímavější výnosy.
 • Emoce musí jít stranou – Nereagujte na případné poklesy výběrem. Nejhorší, co můžete udělat, je vybrat své prostředky v době, kdy je trh v poklesu.

 

Klienti chtějí záruky a preferují jistotu. Věří, že ji pro své peníze najdou v bankách na běžných či spořících účtech, případně na termínovaných vkladech. Události poslední doby nám však ukazují, že i bankovní domy se mohou otřást v základechjistota se v tomto kontextu stává relativním pojmem.

 

Ukázka portfolia mého klienta

 

Investiční portfolio klienta - ukázka

 

Jakmile klient sám vidí první výsledky naší společné práce, svůj postoj mění.

 

Jaký je závěr?

Je důležité se o investování bavit pravidelně, průběžně upravovat tok peněz v portfoliu klienta a držet se výše napsaných rad.

Nebojte se začít s investováním, jsme tu s vámi.

 

 

 

Průvodce světem investice - ebook ke stažení zdarma

Co je benchmark?

Pod pojmem benchmark si představte jakýsi index, který je blízko či totožný s investiční strategií daného otevřeného podílové fondu (region, třída aktiv, sektor).

Když budu investovat do USA akcií, mohu jako benchmark využít index S&P 500, Wilshire 5000 či MSCI North America index.

 

Pomocí benchmarku se fond srovnává ve své výkonnosti.

 

Jak to využít v praxi?

Pokud investuji prostřednictvím otevřeného podílového fondu, měl bych po manažerovi fondu chtít, aby dlouhodobě dokázal benchmark porazit, jelikož si ho platím.

 

TIP: Ukazatel, který vám ukáže, zda si portfoliomanažer vede lépe oproti benchmarku či trhu, se jmenuje Alfa. Také můžete využít ukazatel Information ratio. Tyto údaje vyčtete z factsheetu daného fondu.

 

Tady najdete naše aktuální zajímavé investiční příležitosti  přesahující výnos 5-6 % p. a. A dle našich analýz i s rozumnou mírou rizika. Pro více informací nás kontaktujte.

 

Chcete investovat s námi? Zanechte nám kontakt a my se vám ozveme.